Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2611
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
7/2017 Poistná zmluva číslo: 6004410131 - Poistenie zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 19.07.2017 Zmluva
DFB/17/0141 spotreba energie za jún 2017 Stredná odborná škola Lipany 740,03 € 12.07.2017 Faktúra
DFB/17/0137 zber a odvoz odpadu za jún 2017 ESPIK Group, s.r.o. 38,40 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0138 poplatky za VÚC NET Slovak telecom 131,45 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0139 poplatky za hovory Slovak telecom 43,69 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0140 elektrická energia za jún 2017 Východ. energetika 218,35 € 11.07.2017 Faktúra
DFSJ/17/0147 chlieb Šar. pekárne a cukrárne 14,16 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0129 registračný poplatok za program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2017/2018 Junior Acievement Slovensko, n.o. 30,00 € 07.07.2017 Faktúra
6/2017 Kúpna zmluva č. 1/2017 - Zakúpenie a montáž elektrického konvektomatu s podstavcom EUROGASTROP, s.r.o. 0,00 € 07.07.2017 Zmluva
DFSJ/17/0146 potraviny MILK-AGRO,spol.s.r.o. 67,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0136 servisné práce iSPIN od 1.7.2017 do 30.9.2017 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0134 registračný poplatok za program JA Podnikanie v cestovnom ruchu - šk. roku 2017/2018 Junior Acievement Slovensko, n.o. 30,00 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0135 servisné práce a HDD 500 GB Martin Šuhaj 120,00 € 06.07.2017 Faktúra
SF/001/2017 Objednávame si u Vás pohostenie zo SF dňa 4. 7. 2017 pre 44 zamestnancov Gymnázia Lipany. Jozef Čech-Špirek 0,00 € 03.07.2017 Objednávka
DFB/17/0130 dodávka plynu SPP 800,00 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/17/0131 vodné-stočné za jún 2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 370,69 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/17/0132 výkon technika PO a BOZP Radoslav Dugas 95,00 € 03.07.2017 Faktúra
SF/002/2017 Objednávame si u Vás prepravu osôb na trati Lipany-Bardejovské Kúpele a späť na deň 4. 7. 2017 v celkovej sume 145 €. osobna-preprava, s.r.o. 0,00 € 03.07.2017 Objednávka
DFB/17/0124 preparačná sada Kvant spol.s.r.o. 166,07 € 30.06.2017 Faktúra
DFSJ/17/0144 ovocie a zelenina TIS, v.o.s. 100,57 € 30.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »