Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2677
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0175 učebnice Gateway to Maturita 2/E B1 SB Glossa/Igor Tretjakov 1 185,00 € 19.09.2017 Faktúra
DFSJ/17/0158 potraviny TOP Catering s.r.o. 205,41 € 18.09.2017 Faktúra
DFSJ/17/0159 potraviny MILK-AGRO,spol.s.r.o. 47,63 € 18.09.2017 Faktúra
DFSJ/17/0160 chlieb Šar. pekárne a cukrárne 13,01 € 18.09.2017 Faktúra
DFSJ/17/0161 mäso Ľudmila Hromjáková - TAMILA 448,96 € 18.09.2017 Faktúra
DFB/17/0174 pranie a prenájom rohoží Lindstrom 47,02 € 18.09.2017 Faktúra
12/2017 Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom Organika s.r.o. 0,00 € 18.09.2017 Zmluva
DFSJ/17/0155 potraviny INMEDIA,s.r.o. 426,03 € 14.09.2017 Faktúra
DFSJ/17/0156 potraviny INMEDIA,s.r.o. 183,09 € 14.09.2017 Faktúra
DFSJ/17/0157 potraviny ATC-JR 136,57 € 14.09.2017 Faktúra
DFB/17/0173 palisady, cementový poter STAV-MAJO,s.r.o. 401,60 € 14.09.2017 Faktúra
DFB/17/0167 spotreba energie za august 2017 Stredná odborná škola Lipany 128,33 € 13.09.2017 Faktúra
DFB/17/0168 elektricka energia za august 2017 Východ. energetika 125,46 € 13.09.2017 Faktúra
055/2017 Objednávame si u Vás opravu na vodovodnom potrubí v celkovej sume 69,60 €. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
054/2017 Objednávame si u Vás čistiaci prostriedok na parkety do telocvične Bona sportive Cleaner v celkovej sume 52,20 €. Pavol Plachý 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
DFSJ/17/0154 potraviny MILK-AGRO,spol.s.r.o. 181,96 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0171 tématické vých.-vzdelávacie plány - september 2017 RAABE 41,86 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0172 vykonanie opakovanej úradnej skúškyvyhradených techn. zariadení tlakových - expanzomat Technicka inspekcia 132,00 € 11.09.2017 Faktúra
11/2017 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného a regionálneho kola žiakov SŠ vo futbale a žiačok SŠ vo volejbale OÚ v Prešove, odbor školstva 0,00 € 08.09.2017 Zmluva
DFB/17/0164 aSc agenda komplet SŠ 2018 ASCApplied Software 399,00 € 08.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »