Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
6 Dodatok MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2019 Zmluva
1/2019 Príkazná zmluva PhDr. Maroš Mitrik 0,00 € 11.11.2019 Zmluva
01/2019 Zmluva o poskytnutí služby Alena Bobíková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
02/2019 Zmluva o poskytnutí služby Janka Cehlárová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
03/2019 Zmluva o poskytnutí služby Iveta Čižmáriková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
04/2019 Zmluva o poskytnutí služby Kristína Hardoňová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
05/2019 Zmluva o poskytnutí služby Kristína Jakubčová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
06/2019 Zmluva o poskytnutí služby Michaela Katicová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
07/2019 Zmluva o poskytnutí služby Tatiana Lukacková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
08/2019 Zmluva o poskytnutí služby Katarína Olachová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
09/2019 Zmluva o poskytnutí služby Zuzana Ondovčáková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
10/2019 Zmluva o poskytnutí služby Justína Semjanová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
11/2019 Zmluva o poskytnutí služby Martina Švačová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
12/2019 Zmluva o poskytnutí služby Miriam Voľanská 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
01102019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 0,00 € 01.10.2019 Zmluva
164/20419/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
2019-1-PL01-KA229-064917_3 Zmluva o poskytnutí grantu SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
3/2019 Rámcová dohoda Martin Mikula - MARKO 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
558/2019 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,00 € 27.08.2019 Zmluva
1/2019 Rámcová dohoda DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
2/2019 Rámcová dohoda DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
01/07/2019 Zmluva o dielo RD-SYSTÉM, s. r. o. 0,00 € 08.07.2019 Zmluva
051262019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národný bezpečnostný úrad 0,00 € 15.05.2019 Zmluva
2442019 Kúpna zmluva Elektroservis VV, s. r. o. 0,00 € 24.04.2019 Zmluva
1 Dodatok č. 1 Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 03.04.2019 Zmluva
25032019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov KOMENSKY VIRAL s. r. o. 0,00 € 25.03.2019 Zmluva
1132019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
SC/19/03/016 Zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKY VIRAL s. r. o. 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
KZ 2019 Kolektívna zmluva ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 0,00 € 01.03.2019 Zmluva
5 Dodatok č. 5 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 »