Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 121
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
01102019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 0,00 € 01.10.2019 Zmluva
164/20419/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
2019-1-PL01-KA229-064917_3 Zmluva o poskytnutí grantu SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
3/2019 Rámcová dohoda Martin Mikula - MARKO 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
558/2019 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,00 € 27.08.2019 Zmluva
1/2019 Rámcová dohoda DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
2/2019 Rámcová dohoda DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
01/07/2019 Zmluva o dielo RD-SYSTÉM, s. r. o. 0,00 € 08.07.2019 Zmluva
051262019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národný bezpečnostný úrad 0,00 € 15.05.2019 Zmluva
2442019 Kúpna zmluva Elektroservis VV, s. r. o. 0,00 € 24.04.2019 Zmluva
1 Dodatok č. 1 Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 03.04.2019 Zmluva
25032019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov KOMENSKY VIRAL s. r. o. 0,00 € 25.03.2019 Zmluva
1132019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
SC/19/03/016 Zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKY VIRAL s. r. o. 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
KZ 2019 Kolektívna zmluva ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 0,00 € 01.03.2019 Zmluva
5 Dodatok č. 5 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
5 Dodatok č. 5 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
427/ITA/2018 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 12.12.2018 Zmluva
ZO/2018A19535-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s. r. o. 0,00 € 05.11.2018 Zmluva
23102018 Memorandum o vzájomnej spolupráci Matica slovenská 0,00 € 23.10.2018 Zmluva
118/2018/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
10092018 Kúpna zmluva ITES Vranov, s. r. o. 0,00 € 10.09.2018 Zmluva
160/2018 Zmluva o dielo Axen Heat s. r. o. 0,00 € 08.09.2018 Zmluva
2018/04 Zmluva o dielo SINO s. r. o. 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
36/BHG/2018 Zmluva o darovaní BUKÓZA HOLDING, a. s. 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
CEZ: ÚV SR - 150/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
D06-2019 Dodatok č. 6 k zmluve o združenej dodávke plynu ELGAS 0,00 € 02.07.2018 Zmluva
05062018 Dodatok týkajúci sa GDPR CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 05.06.2018 Zmluva
09052018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s. r. o. 0,00 € 09.05.2018 Zmluva
19/BHG/2018 Zmluva o darovaní BUKÓZA HOLDING, a. s. 0,00 € 23.03.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 »