Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 119
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
01/07/2019 Zmluva o dielo RD-SYSTÉM, s. r. o. 0,00 € 08.07.2019 Zmluva
01/08/2017 Zmluva o dielo RD-SYSTÉM 47 500,00 € 09.08.2017 Zmluva
01/2016 Nájomná zmluva Tomáš Huďo 0,00 € 14.12.2015 Zmluva
01/2017 Nájomná zmluva FED Invest s. r. o. 0,00 € 23.08.2017 Zmluva
01072014 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.05/VO/2013 Ing. František Škovran 0,00 € 01.07.2014 Zmluva
01122014 Rámcová zmluva VODOSTAV Vranov, s. r. o. 15 735,05 € 23.12.2014 Zmluva
02072014-1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - finančný manažér Andrea Lukáčová 0,00 € 01.07.2014 Zmluva
02072014/3 Zmluva o poskytovaní služieb - analytik trhu práce DN real, s. r. o. 5 918,40 € 02.07.2014 Zmluva
02122014 Rámcová zmluva VODOSTAV Vranov, s. r. o. 6 197,78 € 23.12.2014 Zmluva
03072014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke služby publicity a informovania TULIP Invest s.r.o. 0,00 € 03.07.2014 Zmluva
043/2016 Vykonanie archeologického výskumu TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o. 23 940,00 € 08.08.2016 Zmluva
05062018 Dodatok týkajúci sa GDPR CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 05.06.2018 Zmluva
051262019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národný bezpečnostný úrad 0,00 € 15.05.2019 Zmluva
06062014 Zmluva o poskytovaní služieb L R Media s. r. o., Košice 8 295,00 € 06.06.2014 Zmluva
08/2016 Zmluva o dielo VT-KANAL s. r. o. 13 328,00 € 22.08.2016 Zmluva
08122017 Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia AIESEC Košice 0,00 € 08.12.2017 Zmluva
09022016 Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 0,00 € 09.02.2016 Zmluva
09052018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s. r. o. 0,00 € 09.05.2018 Zmluva
09092014 Zmluva o poskytovaní služieb - Odborný expert moderného vyučovania TULIP Invest s.r.o. 1 440,00 € 09.09.2014 Zmluva
09102014 Darovacia zmluva O.K. s. r. o. 100,00 € 09.10.2014 Zmluva
09122014 Rámcová zmluva ALDA-EVA 0,00 € 09.12.2014 Zmluva
1 Dodatok č. 1 k MZ BYTERM VT 160,00 € 30.10.2015 Zmluva
1 Dodatok č. 1 Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 03.04.2019 Zmluva
1-2015 Rámcová zmluva Elektroservis VV, s. r. o. 0,00 € 26.02.2015 Zmluva
1/2014 Dodatok č. 1/2014 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16.09.2014 Camea computer systems a. s. 91 204,00 € 20.10.2014 Zmluva
1/2016 Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu EM-SA s. r. o. 0,00 € 30.03.2016 Zmluva
1/2019 Rámcová dohoda DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
1/2132 Dodatok č. 1 EURO - BUILDING, a. s. 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
10 PZS Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby Ing. Viera Raškovská 0,00 € 01.12.2014 Zmluva
100/298/2018-FF-ŠO Zmluva o pedagogickej praxi Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta v Banskej Bystrici 0,00 € 24.01.2018 Zmluva
1 2 3 4 »