Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
23122014 Rámcová zmluva Agnesa Palenčíková 0,00 € 23.12.2014 Zmluva
08122017 Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia AIESEC Košice 0,00 € 08.12.2017 Zmluva
20032017 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC Prešov 0,00 € 20.03.2017 Zmluva
09122014 Rámcová zmluva ALDA-EVA 0,00 € 09.12.2014 Zmluva
01/2019 Zmluva o poskytnutí služby Alena Bobíková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
511086913 Poistná zmluva Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 0,00 € 30.09.2015 Zmluva
02072014-1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - finančný manažér Andrea Lukáčová 0,00 € 01.07.2014 Zmluva
23012015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - Finančný manažér pre projekt Inovatívne vyučovanie Andrea Lukáčová 0,00 € 23.01.2015 Zmluva
160/2018 Zmluva o dielo Axen Heat s. r. o. 0,00 € 08.09.2018 Zmluva
23012014 Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov Balkar, s. r. o. 0,00 € 23.01.2014 Zmluva
19/BHG/2018 Zmluva o darovaní BUKÓZA HOLDING, a. s. 0,00 € 23.03.2018 Zmluva
36/BHG/2018 Zmluva o darovaní BUKÓZA HOLDING, a. s. 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
1 Dodatok č. 1 k MZ BYTERM VT 160,00 € 30.10.2015 Zmluva
16092014 Kúpna zmluva ZaVDP Camea computer systems a. s. 94 989,40 € 16.09.2014 Zmluva
1/2014 Dodatok č. 1/2014 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16.09.2014 Camea computer systems a. s. 91 204,00 € 20.10.2014 Zmluva
2/2014 Dodatok č. 2/2014 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16. 09. 2014 Camea computer systems a. s. 0,00 € 27.10.2014 Zmluva
120/CVTI SR/2016 - 0075 Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 20.04.2016 Zmluva
427/ITA/2018 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 12.12.2018 Zmluva
1 Dodatok č. 1 Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 03.04.2019 Zmluva
05062018 Dodatok týkajúci sa GDPR CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 05.06.2018 Zmluva
1072014 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov COMCA s.r.o. 0,00 € 10.07.2014 Zmluva
2015/1189 Rámcová zmluva DATALAN a. s. 0,00 € 26.01.2015 Zmluva
2015/1190 Čiastková zmluva DATALAN a. s. 0,00 € 26.01.2015 Zmluva
1/2019 Rámcová dohoda DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
2/2019 Rámcová dohoda DMJ MARKET, s.r.o. 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
02072014/3 Zmluva o poskytovaní služieb - analytik trhu práce DN real, s. r. o. 5 918,40 € 02.07.2014 Zmluva
01102019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 0,00 € 01.10.2019 Zmluva
1132019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
1-2015 Rámcová zmluva Elektroservis VV, s. r. o. 0,00 € 26.02.2015 Zmluva
2442019 Kúpna zmluva Elektroservis VV, s. r. o. 0,00 € 24.04.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 »