Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
09/2019 Zmluva o poskytnutí služby Zuzana Ondovčáková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
KZ 2019 Kolektívna zmluva ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 0,00 € 01.03.2019 Zmluva
08/2016 Zmluva o dielo VT-KANAL s. r. o. 13 328,00 € 22.08.2016 Zmluva
29122014 Rámcová zmluva VT - BAMBI s. r. o. 0,00 € 29.12.2014 Zmluva
01122014 Rámcová zmluva VODOSTAV Vranov, s. r. o. 15 735,05 € 23.12.2014 Zmluva
02122014 Rámcová zmluva VODOSTAV Vranov, s. r. o. 6 197,78 € 23.12.2014 Zmluva
16032015 Zmluva o prenájme priestoru na serveri strava.cz Verejná informačná služba spol. s r.o 0,00 € 16.03.2015 Zmluva
CEZ: ÚV SR - 150/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
558/2019 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,00 € 27.08.2019 Zmluva
182/ITA-SŠ/2017 Zmluva o partnerstve UPJŠ 0,00 € 29.09.2017 Zmluva
100/298/2018-FF-ŠO Zmluva o pedagogickej praxi Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta v Banskej Bystrici 0,00 € 24.01.2018 Zmluva
2/2014 Dohoda o vzájomnej spolupráci v projekte Chain Reaction Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici 2 000,00 € 10.10.2014 Zmluva
GYVT/Pl/2016 Zmluva o dielo UNIPROM s. r. o. 0,00 € 12.09.2016 Zmluva
2014/05-23 Grafické spracovanie a tlač publikácií TULIP INVEST s.r.o. 6 800,00 € 23.05.2014 Zmluva
29062014 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - grafické spracovanie a tlač publikácií TULIP Invest s.r.o. 0,00 € 29.06.2014 Zmluva
03072014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke služby publicity a informovania TULIP Invest s.r.o. 0,00 € 03.07.2014 Zmluva
09092014 Zmluva o poskytovaní služieb - Odborný expert moderného vyučovania TULIP Invest s.r.o. 1 440,00 € 09.09.2014 Zmluva
043/2016 Vykonanie archeologického výskumu TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o. 23 940,00 € 08.08.2016 Zmluva
09052018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s. r. o. 0,00 € 09.05.2018 Zmluva
01/2016 Nájomná zmluva Tomáš Huďo 0,00 € 14.12.2015 Zmluva
10042017 Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru TILIO s. r. o. 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
10102017 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o. z. 0,00 € 10.10.2017 Zmluva
6112017 Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky CISCO Akadémie Technická univerzita v Košiciach 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
07/2019 Zmluva o poskytnutí služby Tatiana Lukacková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
16127/1 Zmluva o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 7 104,00 € 20.10.2016 Zmluva
161272 Zmluva o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 3 792,00 € 20.10.2016 Zmluva
161272 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 0,00 € 03.03.2017 Zmluva
17036 Zmluva o dielo na zhotovenie energetického certifikátu Stavoprojekt, s. r. o. 5 760,00 € 11.04.2017 Zmluva
161271 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 0,00 € 19.02.2018 Zmluva
2015/10 Zmluva o dielo Slovak Medical Company, a. s. 7 560,00 € 26.11.2015 Zmluva
1 2 3 4 5 »