Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2015/1190 Čiastková zmluva DATALAN a. s. 0,00 € 26.01.2015 Zmluva
20140109 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu 1 960,00 € 09.01.2014 Zmluva
4 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 1 290,00 € 03.04.2014 Zmluva
1672014 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 140,00 € 16.07.2014 Zmluva
2592014/1 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 300,00 € 25.09.2014 Zmluva
2592014/2 Darovacia zmluva Ing. Jozef Voľanský 510,00 € 25.09.2014 Zmluva
09102014 Darovacia zmluva O.K. s. r. o. 100,00 € 09.10.2014 Zmluva
24112014 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 1 193,00 € 24.11.2014 Zmluva
2142015 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu 1 330,00 € 21.04.2015 Zmluva
2052015 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu 170,00 € 20.05.2015 Zmluva
1862015 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu 750,00 € 18.06.2015 Zmluva
25112015 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu 702,00 € 25.11.2015 Zmluva
120/CVTI SR/2016 - 0075 Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 20.04.2016 Zmluva
6 Dodatok MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2019 Zmluva
1/2132 Dodatok č. 1 EURO - BUILDING, a. s. 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
1 Dodatok č. 1 Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 03.04.2019 Zmluva
1 Dodatok č. 1 k MZ BYTERM VT 160,00 € 30.10.2015 Zmluva
03072014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke služby publicity a informovania TULIP Invest s.r.o. 0,00 € 03.07.2014 Zmluva
26062014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - organizácia seminárov L R Media s.r.o. 0,00 € 26.06.2014 Zmluva
2662014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - školenie učiteľov L R Media s.r.o. 0,00 € 26.06.2014 Zmluva
1072014 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov COMCA s.r.o. 0,00 € 10.07.2014 Zmluva
1/2014 Dodatok č. 1/2014 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16.09.2014 Camea computer systems a. s. 91 204,00 € 20.10.2014 Zmluva
2/206 Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke plynu ELGAS 0,00 € 16.12.2015 Zmluva
23012015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - Finančný manažér pre projekt Inovatívne vyučovanie Andrea Lukáčová 0,00 € 23.01.2015 Zmluva
2 Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2015 Zmluva
2/2014 Dodatok č. 2/2014 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16. 09. 2014 Camea computer systems a. s. 0,00 € 27.10.2014 Zmluva
3 Dodatok č. 3 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2016 Zmluva
3/206 MO Dodatok č. 3/206 MO ELGAS, s. r. o. 0,00 € 22.04.2016 Zmluva
4 Dodatok č. 4 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
4/2017 Dodatok č. 4/2017 MO ELGAS, s. r. o. 0,00 € 30.11.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 »