Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 119
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
11227 Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží Lindstrom s.r.o. 0,00 € 05.10.2015 Zmluva
392014 Zmluva Spotr. a prev.tovar Peter Barbas - PEBA 7 502,96 € 03.09.2014 Zmluva
23012014 Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov Balkar, s. r. o. 0,00 € 23.01.2014 Zmluva
ZO/2018A19535-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s. r. o. 0,00 € 05.11.2018 Zmluva
10042017 Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru TILIO s. r. o. 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
09052018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s. r. o. 0,00 € 09.05.2018 Zmluva
25032019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov KOMENSKY VIRAL s. r. o. 0,00 € 25.03.2019 Zmluva
6112017 Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky CISCO Akadémie Technická univerzita v Košiciach 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
08122017 Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia AIESEC Košice 0,00 € 08.12.2017 Zmluva
20032017 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC Prešov 0,00 € 20.03.2017 Zmluva
10102017 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o. z. 0,00 € 10.10.2017 Zmluva
16032015 Zmluva o prenájme priestoru na serveri strava.cz Verejná informačná služba spol. s r.o 0,00 € 16.03.2015 Zmluva
20614 Zmluva o poskytovaní služieb - tvorba modelu žiackych firiem GP Development s. r. o. 5 940,00 € 30.06.2014 Zmluva
09092014 Zmluva o poskytovaní služieb - Odborný expert moderného vyučovania TULIP Invest s.r.o. 1 440,00 € 09.09.2014 Zmluva
02072014/3 Zmluva o poskytovaní služieb - analytik trhu práce DN real, s. r. o. 5 918,40 € 02.07.2014 Zmluva
06062014 Zmluva o poskytovaní služieb L R Media s. r. o., Košice 8 295,00 € 06.06.2014 Zmluva
SC/19/03/016 Zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKY VIRAL s. r. o. 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
1132019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokátska kancelária 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
051262019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národný bezpečnostný úrad 0,00 € 15.05.2019 Zmluva
CEZ: ÚV SR - 150/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
558/2019 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,00 € 27.08.2019 Zmluva
10 PZS Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby Ing. Viera Raškovská 0,00 € 01.12.2014 Zmluva
KŽP-PO4-SC431-2015-6/023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 18.07.2016 Zmluva
15_027 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Allianz 2 700,00 € 04.08.2015 Zmluva
2019-1-PL01-KA229-064917_3 Zmluva o poskytnutí grantu SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
100/298/2018-FF-ŠO Zmluva o pedagogickej praxi Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta v Banskej Bystrici 0,00 € 24.01.2018 Zmluva
182/ITA-SŠ/2017 Zmluva o partnerstve UPJŠ 0,00 € 29.09.2017 Zmluva
1/2016 Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu EM-SA s. r. o. 0,00 € 30.03.2016 Zmluva
17036 Zmluva o dielo na zhotovenie energetického certifikátu Stavoprojekt, s. r. o. 5 760,00 € 11.04.2017 Zmluva
2015/10 Zmluva o dielo Slovak Medical Company, a. s. 7 560,00 € 26.11.2015 Zmluva
1 2 3 4 »