Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
ZO/2018A19535-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s. r. o. 0,00 € 05.11.2018 Zmluva
SC/19/03/016 Zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKY VIRAL s. r. o. 0,00 € 11.03.2019 Zmluva
KŽP-PO4-SC431-2015-6/023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 18.07.2016 Zmluva
KZ 2019 Kolektívna zmluva ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 0,00 € 01.03.2019 Zmluva
GYVT/Pl/2016 Zmluva o dielo UNIPROM s. r. o. 0,00 € 12.09.2016 Zmluva
D06-2019 Dodatok č. 6 k zmluve o združenej dodávke plynu ELGAS 0,00 € 02.07.2018 Zmluva
CEZ: ÚV SR - 150/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
6112017 Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky CISCO Akadémie Technická univerzita v Košiciach 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
6 Dodatok MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2019 Zmluva
558/2019 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,00 € 27.08.2019 Zmluva
511086913 Poistná zmluva Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 0,00 € 30.09.2015 Zmluva
5/2018 Dodatok č. 5/2018 ELGAS 0,00 € 29.11.2017 Zmluva
5/2016 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov SŠ vo florbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 27.01.2016 Zmluva
5/2014 Zmluva o diele Peter Majerčák - Stavebno-obchodná činnosť 13 450,00 € 11.12.2014 Zmluva
5 Dodatok č. 5 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
5 Dodatok č. 5 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
47/2015/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodové kolo žiakov a žiačok SŠ v basketbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 23.03.2015 Zmluva
427/ITA/2018 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 12.12.2018 Zmluva
4/2017 Dodatok č. 4/2017 MO ELGAS, s. r. o. 0,00 € 30.11.2016 Zmluva
4 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 1 290,00 € 03.04.2014 Zmluva
4 Dodatok č. 4 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
392014 Zmluva Spotr. a prev.tovar Peter Barbas - PEBA 7 502,96 € 03.09.2014 Zmluva
36/BHG/2018 Zmluva o darovaní BUKÓZA HOLDING, a. s. 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
3/206 MO Dodatok č. 3/206 MO ELGAS, s. r. o. 0,00 € 22.04.2016 Zmluva
3/2019 Rámcová dohoda Martin Mikula - MARKO 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
3/2016/SMC Zmluva o dielo Slovak Medical Company, a. s. 16 704,00 € 12.09.2016 Zmluva
3 Dodatok č. 3 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2016 Zmluva
29122014 Rámcová zmluva VT - BAMBI s. r. o. 0,00 € 29.12.2014 Zmluva
29062014 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - grafické spracovanie a tlač publikácií TULIP Invest s.r.o. 0,00 € 29.06.2014 Zmluva
2662014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - školenie učiteľov L R Media s.r.o. 0,00 € 26.06.2014 Zmluva
1 2 3 4 5 »