Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
20140109 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu 1 960,00 € 09.01.2014 Zmluva
23012014 Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov Balkar, s. r. o. 0,00 € 23.01.2014 Zmluva
103/2014/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodové kolo žiakov a žiačok SŠ v basketbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 11.03.2014 Zmluva
4 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 1 290,00 € 03.04.2014 Zmluva
20140404 Školenie učiteľov L R Media s. r. o., Košice 19 800,00 € 04.04.2014 Zmluva
2014/05-23 Grafické spracovanie a tlač publikácií TULIP INVEST s.r.o. 6 800,00 € 23.05.2014 Zmluva
06062014 Zmluva o poskytovaní služieb L R Media s. r. o., Košice 8 295,00 € 06.06.2014 Zmluva
26062014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - organizácia seminárov L R Media s.r.o. 0,00 € 26.06.2014 Zmluva
2662014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - školenie učiteľov L R Media s.r.o. 0,00 € 26.06.2014 Zmluva
29062014 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - grafické spracovanie a tlač publikácií TULIP Invest s.r.o. 0,00 € 29.06.2014 Zmluva
20614 Zmluva o poskytovaní služieb - tvorba modelu žiackych firiem GP Development s. r. o. 5 940,00 € 30.06.2014 Zmluva
02072014-1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - finančný manažér Andrea Lukáčová 0,00 € 01.07.2014 Zmluva
01072014 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.05/VO/2013 Ing. František Škovran 0,00 € 01.07.2014 Zmluva
02072014/3 Zmluva o poskytovaní služieb - analytik trhu práce DN real, s. r. o. 5 918,40 € 02.07.2014 Zmluva
03072014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke služby publicity a informovania TULIP Invest s.r.o. 0,00 € 03.07.2014 Zmluva
1072014 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov COMCA s.r.o. 0,00 € 10.07.2014 Zmluva
1672014 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 140,00 € 16.07.2014 Zmluva
392014 Zmluva Spotr. a prev.tovar Peter Barbas - PEBA 7 502,96 € 03.09.2014 Zmluva
09092014 Zmluva o poskytovaní služieb - Odborný expert moderného vyučovania TULIP Invest s.r.o. 1 440,00 € 09.09.2014 Zmluva
16092014 Kúpna zmluva ZaVDP Camea computer systems a. s. 94 989,40 € 16.09.2014 Zmluva
219/2014/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kolo žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v cezpoľnom behu, žiakov a žiačok SŠ v stolnom tenise Okresný úrad Prešov 0,00 € 22.09.2014 Zmluva
2592014/1 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 300,00 € 25.09.2014 Zmluva
2592014/2 Darovacia zmluva Ing. Jozef Voľanský 510,00 € 25.09.2014 Zmluva
09102014 Darovacia zmluva O.K. s. r. o. 100,00 € 09.10.2014 Zmluva
2/2014 Dohoda o vzájomnej spolupráci v projekte Chain Reaction Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici 2 000,00 € 10.10.2014 Zmluva
1/2014 Dodatok č. 1/2014 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16.09.2014 Camea computer systems a. s. 91 204,00 € 20.10.2014 Zmluva
2/2014 Dodatok č. 2/2014 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16. 09. 2014 Camea computer systems a. s. 0,00 € 27.10.2014 Zmluva
10112014 Nájomná zmluva Ing. Ján Kočiško 0,00 € 10.11.2014 Zmluva
24112014 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vranov nad Topľou 1 193,00 € 24.11.2014 Zmluva
10 PZS Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby Ing. Viera Raškovská 0,00 € 01.12.2014 Zmluva
1 2 3 4 5 »