Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
103/2014/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodové kolo žiakov a žiačok SŠ v basketbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 11.03.2014 Zmluva
26062014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - organizácia seminárov L R Media s.r.o. 0,00 € 26.06.2014 Zmluva
2662014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - školenie učiteľov L R Media s.r.o. 0,00 € 26.06.2014 Zmluva
02072014-1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - finančný manažér Andrea Lukáčová 0,00 € 01.07.2014 Zmluva
01072014 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.05/VO/2013 Ing. František Škovran 0,00 € 01.07.2014 Zmluva
29062014 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - grafické spracovanie a tlač publikácií TULIP Invest s.r.o. 0,00 € 29.06.2014 Zmluva
03072014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke služby publicity a informovania TULIP Invest s.r.o. 0,00 € 03.07.2014 Zmluva
1072014 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov COMCA s.r.o. 0,00 € 10.07.2014 Zmluva
219/2014/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kolo žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v cezpoľnom behu, žiakov a žiačok SŠ v stolnom tenise Okresný úrad Prešov 0,00 € 22.09.2014 Zmluva
10112014 Nájomná zmluva Ing. Ján Kočiško 0,00 € 10.11.2014 Zmluva
15122014 Rámcová zmluva Peter Majerčák - Stavebno-obchodná činnosť 0,00 € 15.12.2014 Zmluva
09122014 Rámcová zmluva ALDA-EVA 0,00 € 09.12.2014 Zmluva
10 PZS Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby Ing. Viera Raškovská 0,00 € 01.12.2014 Zmluva
23122014 Rámcová zmluva Agnesa Palenčíková 0,00 € 23.12.2014 Zmluva
29122014 Rámcová zmluva VT - BAMBI s. r. o. 0,00 € 29.12.2014 Zmluva
23012015 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - Finančný manažér pre projekt Inovatívne vyučovanie Andrea Lukáčová 0,00 € 23.01.2015 Zmluva
511086913 Poistná zmluva Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 0,00 € 30.09.2015 Zmluva
2015/1189 Rámcová zmluva DATALAN a. s. 0,00 € 26.01.2015 Zmluva
2015/1190 Čiastková zmluva DATALAN a. s. 0,00 € 26.01.2015 Zmluva
1-2015 Rámcová zmluva Elektroservis VV, s. r. o. 0,00 € 26.02.2015 Zmluva
16032015 Zmluva o prenájme priestoru na serveri strava.cz Verejná informačná služba spol. s r.o 0,00 € 16.03.2015 Zmluva
47/2015/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodové kolo žiakov a žiačok SŠ v basketbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 23.03.2015 Zmluva
2/2014 Dodatok č. 2/2014 ku Kúpnej zmluve zo dňa 16. 09. 2014 Camea computer systems a. s. 0,00 € 27.10.2014 Zmluva
127/2015/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodové kolo žiakov a žiačok SŠ v basketbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 11.09.2015 Zmluva
2/206 Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke plynu ELGAS 0,00 € 16.12.2015 Zmluva
2 Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2015 Zmluva
01/2016 Nájomná zmluva Tomáš Huďo 0,00 € 14.12.2015 Zmluva
5/2016 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov SŠ vo florbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 27.01.2016 Zmluva
11227 Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží Lindstrom s.r.o. 0,00 € 05.10.2015 Zmluva
120/CVTI SR/2016 - 0075 Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 20.04.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 »