Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
23012014 Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov Balkar, s. r. o. 0,00 € 23.01.2014 Zmluva
01/2019 Zmluva o poskytnutí služby Alena Bobíková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
02/2019 Zmluva o poskytnutí služby Janka Cehlárová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
03/2019 Zmluva o poskytnutí služby Iveta Čižmáriková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
04/2019 Zmluva o poskytnutí služby Kristína Hardoňová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
05/2019 Zmluva o poskytnutí služby Kristína Jakubčová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
06/2019 Zmluva o poskytnutí služby Michaela Katicová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
07/2019 Zmluva o poskytnutí služby Tatiana Lukacková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
08/2019 Zmluva o poskytnutí služby Katarína Olachová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
09/2019 Zmluva o poskytnutí služby Zuzana Ondovčáková 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
11/2019 Zmluva o poskytnutí služby Martina Švačová 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
12/2019 Zmluva o poskytnutí služby Miriam Voľanská 0,00 € 10.10.2019 Zmluva
511086913 Poistná zmluva Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 0,00 € 30.09.2015 Zmluva
15_027 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Allianz 2 700,00 € 04.08.2015 Zmluva
127/2015/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodové kolo žiakov a žiačok SŠ v basketbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 11.09.2015 Zmluva
25112015 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu 702,00 € 25.11.2015 Zmluva
2015/10 Zmluva o dielo Slovak Medical Company, a. s. 7 560,00 € 26.11.2015 Zmluva
1 Dodatok č. 1 k MZ BYTERM VT 160,00 € 30.10.2015 Zmluva
2/206 Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke plynu ELGAS 0,00 € 16.12.2015 Zmluva
2 Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2015 Zmluva
01/2016 Nájomná zmluva Tomáš Huďo 0,00 € 14.12.2015 Zmluva
5/2016 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov SŠ vo florbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 27.01.2016 Zmluva
11227 Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží Lindstrom s.r.o. 0,00 € 05.10.2015 Zmluva
120/CVTI SR/2016 - 0075 Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 20.04.2016 Zmluva
3/206 MO Dodatok č. 3/206 MO ELGAS, s. r. o. 0,00 € 22.04.2016 Zmluva
09022016 Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 0,00 € 09.02.2016 Zmluva
08/2016 Zmluva o dielo VT-KANAL s. r. o. 13 328,00 € 22.08.2016 Zmluva
GYVT/Pl/2016 Zmluva o dielo UNIPROM s. r. o. 0,00 € 12.09.2016 Zmluva
3/2016/SMC Zmluva o dielo Slovak Medical Company, a. s. 16 704,00 € 12.09.2016 Zmluva
157/2016/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov 0,00 € 19.09.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 »