Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
5 Dodatok č. 5 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 28.12.2018 Zmluva
427/ITA/2018 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 12.12.2018 Zmluva
ZO/2018A19535-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s. r. o. 0,00 € 05.11.2018 Zmluva
23102018 Memorandum o vzájomnej spolupráci Matica slovenská 0,00 € 23.10.2018 Zmluva
118/2018/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
10092018 Kúpna zmluva ITES Vranov, s. r. o. 0,00 € 10.09.2018 Zmluva
160/2018 Zmluva o dielo Axen Heat s. r. o. 0,00 € 08.09.2018 Zmluva
2018/04 Zmluva o dielo SINO s. r. o. 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
36/BHG/2018 Zmluva o darovaní BUKÓZA HOLDING, a. s. 0,00 € 04.09.2018 Zmluva
CEZ: ÚV SR - 150/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
D06-2019 Dodatok č. 6 k zmluve o združenej dodávke plynu ELGAS 0,00 € 02.07.2018 Zmluva
05062018 Dodatok týkajúci sa GDPR CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov 0,00 € 05.06.2018 Zmluva
09052018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov TransData s. r. o. 0,00 € 09.05.2018 Zmluva
19/BHG/2018 Zmluva o darovaní BUKÓZA HOLDING, a. s. 0,00 € 23.03.2018 Zmluva
161271 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 0,00 € 19.02.2018 Zmluva
100/298/2018-FF-ŠO Zmluva o pedagogickej praxi Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta v Banskej Bystrici 0,00 € 24.01.2018 Zmluva
4 Dodatok č. 4 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
20122017 Nadácia ESET - Gymnázium vo Vranove nad Topľou - finančný príspevok Nadácia ESET 0,00 € 20.12.2017 Zmluva
08122017 Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia AIESEC Košice 0,00 € 08.12.2017 Zmluva
5/2018 Dodatok č. 5/2018 ELGAS 0,00 € 29.11.2017 Zmluva
6112017 Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky CISCO Akadémie Technická univerzita v Košiciach 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
1/2132 Dodatok č. 1 EURO - BUILDING, a. s. 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
10102017 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o. z. 0,00 € 10.10.2017 Zmluva
182/ITA-SŠ/2017 Zmluva o partnerstve UPJŠ 0,00 € 29.09.2017 Zmluva
157/2017/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov 0,00 € 11.09.2017 Zmluva
01/2017 Nájomná zmluva FED Invest s. r. o. 0,00 € 23.08.2017 Zmluva
01/08/2017 Zmluva o dielo RD-SYSTÉM 47 500,00 € 09.08.2017 Zmluva
12/2017/SMC Zmluva o dielo Slovak Medical Company, a. s. 3 840,00 € 11.07.2017 Zmluva
2132 Zmluva o dielo EURO - BUILDING, a. s. 621 022,96 € 13.06.2017 Zmluva
17036 Zmluva o dielo na zhotovenie energetického certifikátu Stavoprojekt, s. r. o. 5 760,00 € 11.04.2017 Zmluva
« 1 2 3 4 5 »