Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 119
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
4 Dodatok č. 4 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 22.12.2017 Zmluva
20122017 Nadácia ESET - Gymnázium vo Vranove nad Topľou - finančný príspevok Nadácia ESET 0,00 € 20.12.2017 Zmluva
08122017 Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia AIESEC Košice 0,00 € 08.12.2017 Zmluva
5/2018 Dodatok č. 5/2018 ELGAS 0,00 € 29.11.2017 Zmluva
6112017 Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky CISCO Akadémie Technická univerzita v Košiciach 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
1/2132 Dodatok č. 1 EURO - BUILDING, a. s. 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
10102017 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o. z. 0,00 € 10.10.2017 Zmluva
182/ITA-SŠ/2017 Zmluva o partnerstve UPJŠ 0,00 € 29.09.2017 Zmluva
157/2017/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov 0,00 € 11.09.2017 Zmluva
01/2017 Nájomná zmluva FED Invest s. r. o. 0,00 € 23.08.2017 Zmluva
01/08/2017 Zmluva o dielo RD-SYSTÉM 47 500,00 € 09.08.2017 Zmluva
12/2017/SMC Zmluva o dielo Slovak Medical Company, a. s. 3 840,00 € 11.07.2017 Zmluva
2132 Zmluva o dielo EURO - BUILDING, a. s. 621 022,96 € 13.06.2017 Zmluva
17036 Zmluva o dielo na zhotovenie energetického certifikátu Stavoprojekt, s. r. o. 5 760,00 € 11.04.2017 Zmluva
10042017 Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru TILIO s. r. o. 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
20032017 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC Prešov 0,00 € 20.03.2017 Zmluva
161272 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 0,00 € 03.03.2017 Zmluva
3 Dodatok č. 3 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2016 Zmluva
4/2017 Dodatok č. 4/2017 MO ELGAS, s. r. o. 0,00 € 30.11.2016 Zmluva
16127/1 Zmluva o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 7 104,00 € 20.10.2016 Zmluva
161272 Zmluva o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 3 792,00 € 20.10.2016 Zmluva
157/2016/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov 0,00 € 19.09.2016 Zmluva
GYVT/Pl/2016 Zmluva o dielo UNIPROM s. r. o. 0,00 € 12.09.2016 Zmluva
3/2016/SMC Zmluva o dielo Slovak Medical Company, a. s. 16 704,00 € 12.09.2016 Zmluva
08/2016 Zmluva o dielo VT-KANAL s. r. o. 13 328,00 € 22.08.2016 Zmluva
043/2016 Vykonanie archeologického výskumu TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o. 23 940,00 € 08.08.2016 Zmluva
KŽP-PO4-SC431-2015-6/023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 18.07.2016 Zmluva
3/206 MO Dodatok č. 3/206 MO ELGAS, s. r. o. 0,00 € 22.04.2016 Zmluva
120/CVTI SR/2016 - 0075 Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 20.04.2016 Zmluva
1/2016 Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu EM-SA s. r. o. 0,00 € 30.03.2016 Zmluva
« 1 2 3 4 »