Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 135
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
10042017 Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru TILIO s. r. o. 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
20032017 Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia" AIESEC Prešov 0,00 € 20.03.2017 Zmluva
161272 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 0,00 € 03.03.2017 Zmluva
3 Dodatok č. 3 MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2016 Zmluva
4/2017 Dodatok č. 4/2017 MO ELGAS, s. r. o. 0,00 € 30.11.2016 Zmluva
16127/1 Zmluva o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 7 104,00 € 20.10.2016 Zmluva
161272 Zmluva o dielo Stavoprojekt, s. r. o. 3 792,00 € 20.10.2016 Zmluva
157/2016/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov 0,00 € 19.09.2016 Zmluva
GYVT/Pl/2016 Zmluva o dielo UNIPROM s. r. o. 0,00 € 12.09.2016 Zmluva
3/2016/SMC Zmluva o dielo Slovak Medical Company, a. s. 16 704,00 € 12.09.2016 Zmluva
08/2016 Zmluva o dielo VT-KANAL s. r. o. 13 328,00 € 22.08.2016 Zmluva
043/2016 Vykonanie archeologického výskumu TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o. 23 940,00 € 08.08.2016 Zmluva
KŽP-PO4-SC431-2015-6/023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 18.07.2016 Zmluva
3/206 MO Dodatok č. 3/206 MO ELGAS, s. r. o. 0,00 € 22.04.2016 Zmluva
120/CVTI SR/2016 - 0075 Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií SR 0,00 € 20.04.2016 Zmluva
1/2016 Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu EM-SA s. r. o. 0,00 € 30.03.2016 Zmluva
09022016 Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 0,00 € 09.02.2016 Zmluva
5/2016 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov SŠ vo florbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 27.01.2016 Zmluva
2 Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie MAGNA ENERGIA a. s. 0,00 € 31.12.2015 Zmluva
2/206 Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke plynu ELGAS 0,00 € 16.12.2015 Zmluva
01/2016 Nájomná zmluva Tomáš Huďo 0,00 € 14.12.2015 Zmluva
2015/10 Zmluva o dielo Slovak Medical Company, a. s. 7 560,00 € 26.11.2015 Zmluva
25112015 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu 702,00 € 25.11.2015 Zmluva
1 Dodatok č. 1 k MZ BYTERM VT 160,00 € 30.10.2015 Zmluva
11227 Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží Lindstrom s.r.o. 0,00 € 05.10.2015 Zmluva
511086913 Poistná zmluva Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. 0,00 € 30.09.2015 Zmluva
127/2015/OS Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže obvodové kolo žiakov a žiačok SŠ v basketbale Okresný úrad Prešov 0,00 € 11.09.2015 Zmluva
15_027 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Allianz 2 700,00 € 04.08.2015 Zmluva
2/2015 Zmluva o diele Peter MAJERČÁK 35 958,00 € 22.06.2015 Zmluva
1862015 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri Gymnáziu 750,00 € 18.06.2015 Zmluva
« 1 2 3 4 5 »