Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1126
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
052017 Objednávame si u Vás tonery Minolta, Samsung, HPLJ 83A, 85A, 12A,78A ŠČECINA - DATAS 0,00 € 14.02.2017 Objednávka
062017 Objednávame si u Vás opravu dataprojektrora EPSON EB 85 ŠČECINA - DATAS 0,00 € 14.02.2017 Objednávka
DFB/17/0035 tonery ŠČECINA - DATAS 467,00 € 14.02.2017 Faktúra
DFB/17/0036 oprava dataprojektora ŠČECINA - DATAS 215,00 € 14.02.2017 Faktúra
DFB/17/0033 stravné lístky DOXX Stravné lístky 2 028,00 € 10.02.2017 Faktúra
DFB/17/0030 ISPIN T-Com 131,45 € 09.02.2017 Faktúra
DFB/17/0031 telefón T-Com 36,14 € 09.02.2017 Faktúra
DFB/17/0026 papierenský materiál Iveta Kundrátová 191,95 € 06.02.2017 Faktúra
042017 Objednávame si u Váš kancelárske a školské potreby podľa výberu Iveta Kundrátová 0,00 € 03.02.2017 Objednávka
DFB/17/0023 výkon funkcie TPO, BOZP, PZS Katanová Zdenka 81,84 € 03.02.2017 Faktúra
DFB/17/0025 réžia - stravovanie Helena Kirešová 103,18 € 03.02.2017 Faktúra
DFS/17/0003 Helena Kirešová 10,05 € 03.02.2017 Faktúra
022017 Objednávame si u Vás služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní týkajúce sa: Názov projektu: Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní. Kód výzvy: IRO Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 0,00 € 02.02.2017 Objednávka
032017 Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci IROP 2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 0,00 € 02.02.2017 Objednávka
DFB/17/0022 stravné lístky DOXX Stravné lístky 2 028,00 € 24.01.2017 Faktúra
DFB/17/0020 údržba vonkajších priestorov Peter Štefan ml. 90,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFB/17/0018 telefón Telefónica 29,57 € 19.01.2017 Faktúra
DFB/17/0019 servisné práce Asseco Solution 387,14 € 19.01.2017 Faktúra
012017 Objednávame si u Vás služby na prácach pri vyčistení vonkajších priestorov Obchodnej akadémie v Humennom po snehovej kalamite. Peter Štefan ml. 0,00 € 17.01.2017 Objednávka
DFB/17/0012 členský príspevok Slovenská živnostenská komora 66,00 € 17.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »