Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
093/14 Faktúra za opravu plynovej stoličky a pece - zistenie závady, vyčistenie, kontrola tesnosti spotrebiča v sume 60,24€ Zastko P. Plynoservis Kežmarok 60,24 € 27.02.2014 Faktúra
214/14 Faktúra za prevedenie prác RS plynu, kotolňa, kuchyňa a reg.rada pre kuchyňu v sume 622,50€ Zastko P. Plynoservis Kežmarok 622,50 € 28.05.2014 Faktúra
476/14 Faktúra za opravu regulátora plynu v sume 167,60€ Zastko P. Plynoservis Kežmarok 167,60 € 30.10.2014 Faktúra
247/15 Faktúra za servisnú prehliadku kotlov a plynových spotrebičov , prehliadka regulačnej stanice v sume 459,61€ Zastko P. Plynoservis Kežmarok 459,61 € 29.05.2015 Faktúra
248/15 Faktúra za opravu čerpadla v kotolni - únik vody v sume 52,74€ Zastko P. Plynoservis Kežmarok 52,74 € 29.05.2015 Faktúra
402/17 Faktúra za nákup pracovného oblečenia - zamestnanci v sume 881,10€ WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 881,10 € 20.12.2017 Faktúra
130/18 Faktúra - za vykonané práce na Wellness v sume 318,00 € Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 318,00 € 04.06.2018 Faktúra
208/18 Faktúra - servisné a montážne práce v sume 62,10 € Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 62,10 € 12.07.2018 Faktúra
365/18 Faktúra za údržbu WELLNESS v sume 43,20€ Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 43,20 € 10.10.2018 Faktúra
247/19 Faktúra za chlórnan sodný - wellness v sume 39,60€ Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 39,60 € 24.06.2019 Faktúra
325/18 Faktúra - za vyhotovenie rámu na obraz v sume 100,- € Vyrostek Václav ml. - Stolárstvo 100,00 € 21.09.2018 Faktúra
345/13 Záloha na elektr.energiu obdobie 1.6.-31.8.2013 v sume 3370,00€ Splatná 8.8.2013 VSE a.s. Košice 3 370,00 € 02.08.2013 Faktúra
497/13 El.energia záloha od 1.9.-30.11.2013 v sume 3370,00€ Splatná 8.11.2013 VSE a.s. Košice 3 370,00 € 04.11.2013 Faktúra
069/14 VSE a.s. Košice -467,88 € 27.01.2014 Faktúra
045/14 Záloha elektrická energia v termíne od 1.1.2014 - 28.2.2014 v sume 3125,00€ VSE a.s. Košice 3 125,00 € 30.01.2014 Faktúra
181/14 Faktúra - záloha na elektrickú energiu v období 1.3.-31.5.2014 v sume 3125,00€ VSE a.s. Košice 3 125,00 € 02.05.2014 Faktúra
370/14 Faktúra za elektrickú energiu - záloha v sume 3128,00€ VSE a.s. Košice 3 128,00 € 19.08.2014 Faktúra
450/14 Faktúra za poplatky v sume 11,25€ VSE a.s. Košice 11,25 € 16.10.2014 Faktúra
481/14 Faktúra - záloha za elektrickú energiu v sume 3125,00€ v termíne od 1.9.-30.11.2014 VSE a.s. Košice 3 125,00 € 05.11.2014 Faktúra
082/15 Faktúra - zálohová za elektrickú energiu za 01/2015 a 02/2015 v sume 2716,00€ VSE a.s. Košice 2 716,00 € 10.02.2015 Faktúra
049/15 Dobropis - preplatok elektrickej energie za rok 2014 v sume 1 299,26 € VSE a.s. Košice -1 299,26 € 19.01.2015 Faktúra
213/15 Faktúra za elektrickú energiu - záloha od 01.03. - 31.05.2015 v sume 2 716,00 € VSE a.s. Košice 2 716,00 € 11.05.2015 Faktúra
383/15 Faktúra zálohová za elektrickú energiu v termíne od 1.6.-31.8.2015 v sume 2716,00 € VSE a.s. Košice 2 716,00 € 06.08.2015 Faktúra
559/15 Faktúra zálohová - elektrická energia od 1.9.-30.11.2015 v sume 2716,00€ s DPH VSE a.s. Košice 2 716,00 € 09.11.2015 Faktúra
630/15 Faktúra - vyúčtovacia - preplatok elektrická energia za rok 2015 v sume 2270,77 € VSE a.s. Košice -2 270,77 € 14.12.2015 Faktúra
049/16 Faktúra vyúčtovacia - elektrická energia za r.2015 - preplatok 17,57€ VSE a.s. Košice -17,57 € 21.01.2016 Faktúra
041/16 Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu v období od 01.12.-31.12.2015 v sume 655,14 - nedoplatok VSE a.s. Košice 655,14 € 18.01.2016 Faktúra
084/16 Faktúra za elektrickú energiu v sume 113,00€ v termíne od 1.1.-29.2.2016 VSE a.s. Košice 113,00 € 10.02.2016 Faktúra
097/16 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 01/2016 - v sume 892,66€ VSE a.s. Košice 892,66 € 16.02.2016 Faktúra
154/16 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 02/2016 v sume 1021,57 € VSE a.s. Košice 1 021,57 € 18.03.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »