Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
458/16 Faktúra - vyúčtovacia za zemný plyn v období od 1.1.-30.9.2016 - vrátka 9 128,72€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -9 128,72 € 07.10.2016 Faktúra
435/18 Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -3 919,41 € 10.12.2018 Faktúra
630/15 Faktúra - vyúčtovacia - preplatok elektrická energia za rok 2015 v sume 2270,77 € VSE a.s. Košice -2 270,77 € 14.12.2015 Faktúra
195/16 Faktúra na zníženie zálohy - zemný plyn na mesiac 04/2016 - dobropis - 2114,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -2 114,00 € 15.04.2016 Faktúra
465/19 Faktúra - dobropis vrátenie platby za tlačiareň v sume -1351,20€ M-light ,s.r.o. -1 351,20 € 19.11.2019 Faktúra
049/15 Dobropis - preplatok elektrickej energie za rok 2014 v sume 1 299,26 € VSE a.s. Košice -1 299,26 € 19.01.2015 Faktúra
612/15 Faktúra - vyúčtovanie plyn VO za mesiac 11/2015 - preplatok 1213,67 €. Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -1 213,67 € 09.12.2015 Faktúra
289/17 Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn od 01.01.-30.09.2017 - preplatok 816,84€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -816,84 € 19.10.2017 Faktúra
173/17 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl - preplatok 577,33€ VSE a.s. Košice -577,33 € 17.05.2017 Faktúra
069/14 VSE a.s. Košice -467,88 € 27.01.2014 Faktúra
020/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -389,81 € 16.01.2019 Faktúra
194/17 Faktúra - dobropis za elektrickú energiu za mesiac máj 2017, na vrátenie 336,93 € VSE a.s. Košice -336,93 € 14.06.2017 Faktúra
042/17 Storno faktúry č.037/17 v sume 333,33 € ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov -333,33 € 25.01.2017 Faktúra
150/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice -292,14 € 14.06.2018 Faktúra
017/17 Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 v sume 276,56€ - preplatok Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -276,56 € 13.01.2017 Faktúra
548/16 Faktúra za elektrickú energiu - dobropis za mesiac 11/2016 v sume 249,43€ VSE a.s. Košice -249,43 € 09.12.2016 Faktúra
540/13 Vyúčtovacia faktúra za VO plyn 11/2013 v sume preplatok 247,96 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -247,96 € 10.12.2013 Faktúra
014/16 Faktúra vyúčtovacia za mesiace 10 - 12/2015 - plyn MO preplatok v sume 235,59 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -235,59 € 11.01.2016 Faktúra
264/15 Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac máj 2015 - preplatok - 231,37 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -231,37 € 08.06.2015 Faktúra
148/17 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2017 - preplatok 226,60€ VSE a.s. Košice -226,60 € 18.04.2017 Faktúra
511/16 Faktúra za preplatok - elektrická energia za mesiac október 2016 v sume 182,06€ VSE a.s. Košice -182,06 € 18.11.2016 Faktúra
416/14 Faktúra - dobropis za preplatok plyn MO v sume 180,35€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -180,05 € 26.09.2014 Faktúra
017/20 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2019 v sume -146,46€ VSE a.s. Košice -146,46 € 21.01.2020 Faktúra
473/19 Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava -145,30 € 27.11.2019 Faktúra
014/17 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 12/2016 - preplatok v sume 117,10€ VSE a.s. Košice -117,10 € 13.01.2017 Faktúra
216/17 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia ku 30.06.2017 - preplatok 104,92€ VSE a.s. Košice -104,92 € 17.07.2017 Faktúra
298/13 Dobropis - telefónne poplatky v sume - 97,85 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava -97,85 € 10.07.2013 Faktúra
035/17 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za rok 2016 - preplatok 93,85€ VSE a.s. Košice -93,85 € 20.01.2017 Faktúra
417/14 Faktúra - dobropis - preplatok plyn MO v sume 87,98€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -87,98 € 26.09.2014 Faktúra
472/19 Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava -86,50 € 27.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »