Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2712
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
038/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 17,02€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 17,02 € 08.02.2018 Faktúra
039/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 35,33 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,33 € 08.02.2018 Faktúra
040/18 Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 01/2018 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 08.02.2018 Faktúra
035/18 Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci január 2018 v sume 11,00€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,00 € 07.02.2018 Faktúra
036/18 Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes - PP933BO v sume 84,35 € - oprava mechaniky okna. FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 84,35 € 07.02.2018 Faktúra
030/18 Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná "" v sume 1080,- € ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 080,00 € 05.02.2018 Faktúra
031/18 Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 02/2018 v sume 775,29 € DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 775,29 € 05.02.2018 Faktúra
032/18 Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 103,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 103,00 € 05.02.2018 Faktúra
033/18 Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 51,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 51,00 € 05.02.2018 Faktúra
034/18 Faktúra za zemný plyn 02/2018 v sume 1763,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 763,00 € 05.02.2018 Faktúra
029/18 Faktúra za TV DIDI v sume 28,80 € DIGI SLOVAKIA s.r.o. 28,80 € 30.01.2018 Faktúra
026/18 Faktúra za služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2018 v sume 26,88 € Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 26,88 € 25.01.2018 Faktúra
022/18 Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 1763,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 763,00 € 19.01.2018 Faktúra
023/18 Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 110,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 110,00 € 19.01.2018 Faktúra
024/18 Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 53,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 53,00 € 19.01.2018 Faktúra
025/18 Faktúra za - areál osvetlenie za 1.polrok 2018 v sume 60,66 € Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice 60,66 € 19.01.2018 Faktúra
020/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia za rok 2017 v sume 125,14 € - nedoplatok VSE a.s. Košice 125,14 € 17.01.2018 Faktúra
021/18 Faktúra ya servisné práce SPIN - 1.Q.2018 v sume 387,14 € Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 17.01.2018 Faktúra
019/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,78€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,78 € 16.01.2018 Faktúra
010/18 Faktúra za zemný plyn - doplatok - vyúčtovanie od 01.10.- 31.12.17 v sume 99,26€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 99,26 € 15.01.2018 Faktúra
011/18 Faktúra vyúčtovacia - od 01.01.-31.12.2017 - nedoplatok v sume 91,45€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 91,45 € 15.01.2018 Faktúra
014/18 Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac 01/2017 v sume 310,12€ DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 310,12 € 15.01.2018 Faktúra
016/18 Faktúra za SPIN RAP rok 2018 v sume 964,51 € Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 964,51 € 15.01.2018 Faktúra
018/18 Faktúra za nákup HP Z400 WorkStation a LCD HP EliteDispalay 22" v sume 464,02€ MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica 464,02 € 15.01.2018 Faktúra
017/18 Faktúra za nové verzie MAGMA 1.Q.2018 v sume 25,49€ AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 15.01.2018 Faktúra
012/18 Faktúra za publikáciu na rok 2018 - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka v sume 54,90€ ajfa+avis s.r.o. Žilina 54,90 € 12.01.2018 Faktúra
013/18 Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1177,82€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 177,82 € 12.01.2018 Faktúra
015/18 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 01/2018 v sume 630,00€ VSE a.s. Košice 630,00 € 12.01.2018 Faktúra
027/18 Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla Mercedes PP 933 BO v sume 414,52 € na rok 2018 Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina 414,52 € 12.01.2018 Faktúra
028/18 Faktúra za nákup pracovných rukavíc v sume 156,30 € Kovospol KK s.r.o.Kežmarok 156,30 € 12.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »