Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 57
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ/02/2019 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a pravidelný servis v sume 1072,08€ s DPH MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 1 072,80 € 12.02.2019 Objednávka
OBJ/03/2019 Objednávame si u Vás opravu kotla Protherm - výmena expanznej nádoby v sume 151,20 € s DPH MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 151,20 € 12.02.2019 Objednávka
OBJ/01/2019 Objednávame u Vás osobný počítač, klávesnicu s myšou, reproduktor v sume 215,00 € Ing.Igor Demčák Poprad 215,00 € 14.01.2019 Objednávka
OBJ/39/2018 Objednávame u Vás výrobu a montáž atipickej kuchynskej linky v apartmáne v sume 2 668,80 € s DPH František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany 2 668,80 € 27.12.2018 Objednávka
OBJ/38/2018 Vybavenie fittness - trenažeri, posilňovacie stroje a pomôcky. SEVEN SPORT s.r.o 7 767,00 € 19.12.2018 Objednávka
OBJ/35/2018 Sušiče lyžiarok - vybavenie lyžiarne. ROS OPOČNO s.r.o. Trnov 6 691,00 € 17.12.2018 Objednávka
OBJ/36/2018 Skrinky na lyže - vybavenie lyžiarne. ROS OPOČNO s.r.o. Trnov 2 728,00 € 17.12.2018 Objednávka
OBJ/37/2018 Výroba vešiakov a stojanov na lyže. Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica 1 896,00 € 17.12.2018 Objednávka
OBJ/34/2018 Objednávame u Vás práce spojené s výkonom funkcie stavebného dozoru pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400,- € s DPH ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 400,00 € 28.11.2018 Objednávka
OBJ/33/2018 Objednávame u Vás práce spojené s technickou pomocou pre zabezpečenie podkladov pre dodávku a montáž doplnkových objektov pre "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 1 008,- € s DPH PROARCH s.r.o. Poprad 1 008,00 € 09.11.2018 Objednávka
OBJ/31/2018 Objednávame u Vás dopravné služby - kontajnery na odvoz KO a ostatné poplatky v sume 228,- € s DPH VPS Vysoké Tatry s.r.o. 228,00 € 29.10.2018 Objednávka
OBJ/32/2018 Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpe ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 400,00 € 29.10.2018 Objednávka
OBJ/29/2018 Objednávame u Vás opravu beskozvodu v Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 372,40 € Revmontel s.r.o. Gerlachov 372,40 € 18.09.2018 Objednávka
OBJ/30/2018 Objednávame u Vás odbornú poradenskú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia v sume 1 450,-€ s DPH ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 450,00 € 18.09.2018 Objednávka
OBJ/28/2018 Objednávame u Vás zabezpečenie ozvučenia v spoločenskej miestnosti v sume 1 716,00 € s DPH RYTMUS - Computer s.r.o. Ľubica 1 716,00 € 21.08.2018 Objednávka
OBJ/27/2018 Objednávame u Vás obklady chodbové s montážou a dopravou v sume 2 646,00€ a ochranu a montáž na hranu dverí - zvisle v sume 174,-€ a plastrový držiak v sume 102,- € SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 2 922,00 € 10.08.2018 Objednávka
OBJ/25/2018 Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 6 964,- € TATRAHASIL s.r.o. Poprad 6 964,00 € 13.07.2018 Objednávka
OBJ/26/2018 Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 8356,80 € s DPH TATRAHASIL s.r.o. Poprad 8 356,80 € 13.07.2018 Objednávka
OBJ/23/2018 Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 15.06.2018 realizáciu rádiového spoja /verejné pásmo 5 GHz/medzi Tatranskou Lesnou a observatóriom AsÚ SAV na Skalnatom Plese pre pripojenie do Internetu prostredníctvom akademickej siete SANET. Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad 1 284,00 € 29.06.2018 Objednávka
0022018 Objednávame u Vás dodávku a montáž materiálu /siréna s majákom RR+príslušenstvo/, prerobenie softvéru a nové nastavenie systému v sume 1 203,20€ B2plus s.r.o.Košice 1 203,20 € 18.06.2018 Objednávka
OBJ/21/2018 Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s §117 Zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj - Tatranská Lesná", objekt SO-03 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE" ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 750,00 € 12.06.2018 Objednávka
OBJ/08/2018 Objednávame u Vás opravu kotla po revízií v sume 591,60 € MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 591,60 € 16.05.2018 Objednávka
005/2018 Objednávame u Vás kontrolu riadiaceho systému po rekonštrukcii v sume 1 788,79 € s DPH JK CONTROL s.r.o. B.Bystrica 1 788,79 € 23.03.2018 Objednávka
OB/053/2017 Objednávame u Vás poradenskú činnosť pri aplikácii zákona o VO č.343/2015 Z.z. o VO, odbornú a poradenskú činnosť pri aprlikácii stavebného zákona č. 50/1976 Zb.a realizáciu zákazky a vypracovanie podkladov pre zmenu zmluvy /dodatok/ na predmet zákazky "R Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov 0,00 € 16.11.2017 Objednávka
OB/040/2017 Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky"Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru" - § zákona o verejnom obstarávaní . Názov predmetu zákazky: "Dodávka atypického nábytku pre Školu v prírode Detský raj" Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov 0,00 € 06.11.2017 Objednávka
OB/041/2017 Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky"Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru" - § zákona o verejnom obstarávaní. Názov predmetu zákazky: "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj" ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 0,00 € 06.11.2017 Objednávka
OB/023/2017 Objednávame u Vás dovoz zeminy v hodnote 170,00€ sDPH VPS Vysoké Tatry s.r.o. 0,00 € 17.08.2017 Objednávka
OB/001/2017 Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom 0,00 € 09.01.2017 Objednávka
0322016 Objednávame u Vás revíziu a servis plynových kotlov a tlakových nádob, revíziu plynových spotrebičov v dohodnutej cene 1 050,00 € s DPH.. MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 0,00 € 30.11.2016 Objednávka
0232016 Objednávame u Vás opravu komunikácie - príjazdovej cesty v sume 1 500,00€ VPS Vysoké Tatry s.r.o. 0,00 € 16.09.2016 Objednávka
1 2 »