Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 12
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
07/2017 Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj JFinterier, s.r.o. 16 231,20 € 24.11.2017 Zmluva
08/2017 Dodávka atypického nábytku pre Školu v prírode Detský raj SILVER - Spišská Nová Ves 52 028,40 € 24.11.2017 Zmluva
03/2017 Výkon funkcie stavebný dozor pri rekonštrukcii objektu "Školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej". ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 14 550,00 € 04.05.2017 Zmluva
02/2017 "Rekonštrukicia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"" DAG SLOVAKIA a.s. Prešov 1 211 848,52 € 20.04.2017 Zmluva
01/2017 Zmena mandátnej zmluvy /dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 09.11.2016/ k zákazke "Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky : Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 500,00 € 17.01.2017 Zmluva
06/2016 Verejné obstarávanie v zmysle ustanovenia zákona za účelom výberu dodávateľa stavby Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" ORIM - TENDER, s.r.o. 2 280,00 € 09.11.2016 Zmluva
05/2016 na projektovú činnosť na stavbu "Rekonštrukcia objektu školy v prirode "Detský raj" PROACH,s.r.o. Poprad 23 880,00 € 30.06.2016 Zmluva
02/2016 Kúpna zmuva FEGA FROST s.r.o.Kežmarok 0,00 € 19.01.2016 Zmluva
02/2016 nákup potravín , mrazených výrobkov, FEGA FROST s.r.o.Kežmarok 0,00 € 19.01.2016 Zmluva
01/2016 Zmuva na dodvku tvaru Marek Mesár Sp.Belá 0,00 € 05.01.2016 Zmluva
16/2015 Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budoy"Detský raj" Tatranská Lesná ENERGOBYT s.r.o.Humenné 203 551,74 € 09.11.2015 Zmluva
13/2015 "Rekonšrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotone Detský raj" Mgr.Mroslav Kovalík ORIM 1 900,00 € 27.08.2015 Zmluva