Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3402
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019134 technik PO 07-08/2019 Michal Mihalík, Ing., PhD. 100,00 € 28.08.2019 Faktúra
41019137 VaS od 23.07-19.08.2019 Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. 468,61 € 28.08.2019 Faktúra
41019135 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 393,57 € 27.08.2019 Faktúra
41019136 školenie KANTORKA, n.o. 70,00 € 27.08.2019 Faktúra
OB/19/0052 DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 447,00 € 21.08.2019 Objednávka
41019132 počítačová sieť SANET júl-september 2019 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 20.08.2019 Faktúra
OB/19/0051 Hrabčák-VAS 550,00 € 19.08.2019 Objednávka
41019133 prebíjanie a prečistenie komplet vonkajšej ležatej kanalizácie HRABČÁK-VAS, s.r.o. 550,00 € 19.08.2019 Faktúra
41019131 čistenie a prebíjanie dažďových zvodov HRABČÁK-VAS, s.r.o. 600,00 € 16.08.2019 Faktúra
OB/19/0050 2U spol. s r.o. 40,02 € 15.08.2019 Objednávka
42019023 vlajky Kridla, s.r.o. 37,49 € 15.08.2019 Faktúra
OB/19/0049 Hrabčák-VAS 600,00 € 14.08.2019 Objednávka
41019127 prebíjanie odpadového potrubia od WC HRABČÁK-VAS, s.r.o. 380,00 € 14.08.2019 Faktúra
41019128 prebíjanie a prečistenie dažďových zvodov HRABČÁK-VAS, s.r.o. 980,00 € 14.08.2019 Faktúra
41019129 elektrina 07/2019 Vsl.energetika Košice 606,14 € 14.08.2019 Faktúra
41019130 teplo 07/2019 HES 1 276,86 € 14.08.2019 Faktúra
OB/19/0001 Hrabčák-VAS 980,00 € 13.08.2019 Objednávka
42019022 kancelárske potreby Kridla, s.r.o. 174,74 € 13.08.2019 Faktúra
OB/19/0047 Hrabčák-VAS 300,00 € 12.08.2019 Objednávka
41019122 iSpin Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 12.08.2019 Faktúra