Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3435
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
41019194 Balíček podpory CISCO Technická univerzita 240,00 € 02.12.2019 Faktúra
42019040 VP športový krúžok JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o. 193,10 € 02.12.2019 Faktúra
41019195 právna pomoc 11/2019 Wagner Anton JUDr., Advokátska kancelária 250,00 € 02.12.2019 Faktúra
42019038 STN 1 3420 Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR 37,44 € 29.11.2019 Faktúra
42019039 materiál vzdelávacie poukazy Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR 46,41 € 29.11.2019 Faktúra
41019171 jedálne kupóny DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. 3 016,51 € 28.11.2019 Faktúra
OB/19/0090 tonery DATACOMP,s.r.o. 121,35 € 28.11.2019 Objednávka
OB/19/0091 tonery , pomôcky na VT DATACOMP,s.r.o. 154,60 € 28.11.2019 Objednávka
OB/19/0092 tonery, pomôcky na VT DATACOMP,s.r.o. 155,55 € 28.11.2019 Objednávka
OB/19/0093 učebné pomôcky Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR 37,44 € 28.11.2019 Objednávka
OB/19/0094 učebné pomôcky Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR 46,41 € 28.11.2019 Objednávka
42019037 materiál vzdelávacie poukazy Michal Prenner 115,56 € 28.11.2019 Faktúra
OB/19/0089 učebné pomôcky Michal Prenner 114,58 € 27.11.2019 Objednávka
OB/19/0087 športové potreby - lopty JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o. 188,90 € 26.11.2019 Objednávka
OB/19/0088 výmena výfuku PD Autoservis 40,00 € 26.11.2019 Objednávka
41019188 preplatok za iSpin Slovak Telekom,a.s. -145,30 € 25.11.2019 Faktúra
OB/19/0086 inzerát LINI PRESS s.r.o. 35,00 € 19.11.2019 Objednávka
41019186 teplo 10/2019 HES 1 455,89 € 19.11.2019 Faktúra
41019187 SANET 10-12/2019 SANET - Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 150,00 € 19.11.2019 Faktúra
41019185 elektrická energia 10/2019 Vsl.energetika Košice 991,62 € 14.11.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »