Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2182015 zlaté stránky Mediatel s.r.o. Prešovská 38/b 82102 Bratislava 60,00 € 21.09.2015 Faktúra
2472016 zlaté stránky Mediatel s.r.o. Prešovská 38/b 82102 Bratislava 60,00 € 19.10.2016 Faktúra
2272017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 21 238,43 € 08.09.2017 Faktúra
2522017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 34 914,50 € 04.10.2017 Faktúra
2952017 zateplenie fasády ELUXA spol. s.r.o. 17 437,18 € 08.11.2017 Faktúra
2652015 zamestnanci strava 11/2015 Vaša Slovensko, Bratislava 2 480,88 € 05.11.2015 Faktúra
0772017 zameranie časti objektu školy akad. arch. Tomáš Bujna 126,00 € 15.03.2017 Faktúra
2072018 žalúzie KF-Mont, Jozef Kravec 240,31 € 07.09.2018 Faktúra
0712018 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb osobnyudaj.sk. s.r.o. 33,27 € 16.03.2018 Faktúra
1442019 za vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi TATRAHASIL s.r.o. 223,46 € 07.06.2019 Faktúra
1252019 za vykonanie prác na komínových zariadeniach Tatrahasil, Poprad-Matejovce 86,16 € 23.05.2019 Faktúra
3202019 za vykonanie prác na komínových zariadeniach Tatrahasil, Poprad-Matejovce 86,16 € 27.11.2019 Faktúra
3242019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 10,11,12/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 09.12.2019 Faktúra
2452019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 07,08,09/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 07.10.2019 Faktúra
1662019 za vykonané práce v zmysle Zmluvy poskytovaní služieb za 04,05,06/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
3032017 za výkon stavebného dozoru pri zateplení budovy školy Ing. Michaela Chráščová 940,00 € 14.11.2017 Faktúra
2372019 Za výkon funkcie TPO a BT za august 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 16.09.2019 Faktúra
2462018 za výkon funkcie TPO a BT za 09/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 15.10.2018 Faktúra
2112018 za výkon funkcie TPO a BT za 08/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.09.2018 Faktúra
3152017 za vykon funkcie technika PO,BOZP a PZS za 11/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 04.12.2017 Faktúra
2792017 za výkon funkcie technika PO, BOZP a PZS za 10/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 06.11.2017 Faktúra
1882017 za výkon funkcie technika PO, BOZP a PZS za 07/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 04.08.2017 Faktúra
0352017 za vykon funkcie technika PO, BOZP a PZS Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 06.02.2017 Faktúra
1632017 za výkon funkcie technika PO, BOZP a PZS Tatrahasil, Poprad-Matejovce 108,00 € 06.07.2017 Faktúra
3392017 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 12/2017 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 15.12.2017 Faktúra
1332018 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 05/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.06.2018 Faktúra
1102018 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 04/2018 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 14.05.2018 Faktúra
0542018 za výkon funkcie technika PO a BOZP za 02/2018 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 05.03.2018 Faktúra
0282018 za výkon funkcie technika Po a BOZP za 01/2018 Tatrahasil, Poprad-Matejovce 72,00 € 05.02.2018 Faktúra
2702019 za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za september 2019 Ing.Peter Smejkal- TATRAHASIL 60,00 € 16.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »