Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 43
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
11/2019 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby Mgr. Ján Šimon 0,00 € 11.06.2019 Zmluva
09/2019 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100311713C Východoslovenská energetika a.s. 0,00 € 15.05.2019 Zmluva
10/2019 Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy Prešovský samosprávny kraj (PSK) 1 428,57 € 13.05.2019 Zmluva
08/2019 Zmluva o dielo zo dňa 17.4.2019 - Projektová dokumentácia na modernizáciu a rekonštrukciu existujúceho objektu Ing. arch. Michal Ihnát - IHN 0,00 € 17.04.2019 Zmluva
07/2019 RKZ č. 07/2019 na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" Martin Mikula - MARKO 0,00 € 13.03.2019 Zmluva
06/2019 RKZ č. 06/2019 na dodávku tovaru "Mäso bravčové, hovädzie a mäsové výrobky" CIMBAĽÁk s.r.o. 0,00 € 22.02.2019 Zmluva
04/2019 RKZ č. 04/2019 na dodávku tovaru "Mlieko a mliečne výrobky" GVP spol. s r.o. Humenné 0,00 € 13.02.2019 Zmluva
05/2019 RKZ č. 05/2019 na dodávku tovaru "Potravinárské výrobky" GVP spol. s r.o. Humenné 0,00 € 13.02.2019 Zmluva
03/2019 RKZ č. 03/2019 o dodaní čistiacich a kancelárskych potrieb KRÍDLA s.r.o. 0,00 € 11.01.2019 Zmluva
02/2019 RKZ č. 02/2019 na dodávku tovaru "Mrazený tovar a polotovary" INMEDIA, spol. s r.o. 0,00 € 11.01.2019 Zmluva
01/2019 RKZ č. 01/2019 na dodávku tovaru "Chlieb, pečivo a ostatné pekárenské výrobky" PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 0,00 € 10.01.2019 Zmluva
3/2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z288 a Licenčná zmluva, Servisná zmluva - IS MAGMA HGM AutoCont SK a.s. 0,00 € 26.07.2018 Zmluva
1/2018 RKZ - mrazený tovar INMEDIA, spol. s r.o. 0,00 € 02.03.2018 Zmluva
2/2017 Licenčná zmluva č 2017SA499 - program SAZA PROMYS soft, s.r.o. 0,00 € 27.12.2017 Zmluva
01/08/2017 Rekonštrukcia jedálne VIV-STAV SLOVAKIA s.r.o. 39 998,70 € 18.08.2017 Zmluva
6/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Potravinársky tovar" GVP, spol. s r.o. Humenné 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
7/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Mlieko a mliečné výrobky" GVP, spol. s r.o. Humenné 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
3/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky " CIMBAĽÁk s.r.o. 0,00 € 27.12.2016 Zmluva
4/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Mrazený tovar" INMEDIA, spol.s r.o., 0,00 € 27.12.2016 Zmluva
5/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" Martin Mikula - MARKO 0,00 € 27.12.2016 Zmluva
2/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Pečivo a pekárenské výrobky" PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. 0,00 € 23.12.2016 Zmluva
1/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100311713C Východoslovenská energetika, a.s. 0,00 € 20.12.2016 Zmluva
2/2015 KZ č.7/03/2015 na dodávku "Mrazený tovar a polotovary" NEXT TRADE s.r.o. 0,00 € 31.03.2015 Zmluva
1/2015 Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla zo dňa 6.2.2014 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 0,00 € 31.12.2014 Zmluva
7/2014 KZ č.5/12/2014 na dodávku "Potravinársky tovar" GVP, spol. s r.o. Humenné 0,00 € 30.12.2014 Zmluva
8/2014 KZ č.6/12/2014 na dodávku "Mlieko a mliečne výrobky" GVP, spol. s r.o. Humenné 0,00 € 30.12.2014 Zmluva
6/2014 MZ o poskytovaní služieb v olasti BOZP BOZPON - Ing. MIroslav Novotný 0,00 € 29.12.2014 Zmluva
4/2014 Kúpna zmluva č. 2/12/2014 na dodávku tovaru "Pečivo a pekárske výrobky" PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. 0,00 € 23.12.2014 Zmluva
5/2014 Kúpna zmluva č. 3/12/2014 na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina " Martin Mikula - MARKO 0,00 € 23.12.2014 Zmluva
3/2014 Kúpna zmluva č. 4/12/2014 na dodávku tovaru "Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky" CIMBAĽÁk s.r.o. 0,00 € 22.12.2014 Zmluva
1 2 »