Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 32
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3/2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z288 a Licenčná zmluva, Servisná zmluva - IS MAGMA HGM AutoCont SK a.s. 0,00 € 26.07.2018 Zmluva
1/2018 RKZ - mrazený tovar INMEDIA, spol. s r.o. 0,00 € 02.03.2018 Zmluva
2/2017 Licenčná zmluva č 2017SA499 - program SAZA PROMYS soft, s.r.o. 0,00 € 27.12.2017 Zmluva
01/08/2017 Rekonštrukcia jedálne VIV-STAV SLOVAKIA s.r.o. 39 998,70 € 18.08.2017 Zmluva
6/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Potravinársky tovar" GVP, spol. s r.o. Humenné 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
7/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Mlieko a mliečné výrobky" GVP, spol. s r.o. Humenné 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
3/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky " CIMBAĽÁk s.r.o. 0,00 € 27.12.2016 Zmluva
4/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Mrazený tovar" INMEDIA, spol.s r.o., 0,00 € 27.12.2016 Zmluva
5/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" Martin Mikula - MARKO 0,00 € 27.12.2016 Zmluva
2/2016 Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru "Pečivo a pekárenské výrobky" PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. 0,00 € 23.12.2016 Zmluva
1/2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100311713C Východoslovenská energetika, a.s. 0,00 € 20.12.2016 Zmluva
2/2015 KZ č.7/03/2015 na dodávku "Mrazený tovar a polotovary" NEXT TRADE s.r.o. 0,00 € 31.03.2015 Zmluva
1/2015 Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla zo dňa 6.2.2014 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 0,00 € 31.12.2014 Zmluva
7/2014 KZ č.5/12/2014 na dodávku "Potravinársky tovar" GVP, spol. s r.o. Humenné 0,00 € 30.12.2014 Zmluva
8/2014 KZ č.6/12/2014 na dodávku "Mlieko a mliečne výrobky" GVP, spol. s r.o. Humenné 0,00 € 30.12.2014 Zmluva
6/2014 MZ o poskytovaní služieb v olasti BOZP BOZPON - Ing. MIroslav Novotný 0,00 € 29.12.2014 Zmluva
4/2014 Kúpna zmluva č. 2/12/2014 na dodávku tovaru "Pečivo a pekárske výrobky" PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s. 0,00 € 23.12.2014 Zmluva
5/2014 Kúpna zmluva č. 3/12/2014 na dodávku tovaru "Ovocie a zelenina " Martin Mikula - MARKO 0,00 € 23.12.2014 Zmluva
3/2014 Kúpna zmluva č. 4/12/2014 na dodávku tovaru "Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky" CIMBAĽÁk s.r.o. 0,00 € 22.12.2014 Zmluva
2/2018 PZ č. 6287000040 - poistenie majetku Uniqa poisťovňa, a.s. 622,78 € 04.12.2014 Zmluva
2/2014 Kúpna zmluva č. 1/12/2014 o dodavaní čistiacich a kancelárskych potrieb KRIDLA, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné 0,00 € 03.12.2014 Zmluva
1/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 0,00 € 06.02.2014 Zmluva
13/2016 PZ č.511033989 - Poistenie zodpovenosti za škodu Allianz - Slovenská poistovňa, a.s. 437,63 € 26.01.2010 Zmluva
12/2016 Zmluva č.416 o množstvovom zbere,preprave a zneškodnení kom.odpadu Technické služby mesta Humenné 0,00 € 19.02.2009 Zmluva
11/2016 Zmluva č.20-000009506PO2008 - o dodávke vody a odvádzaní vôd + Dodat. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 20.05.2008 Zmluva
10/2016 ZoD č. R_00755/2008 - Používanie APV - WINPAM IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy 0,00 € 25.04.2008 Zmluva
17/2016 ZoD č.6.3.0811 - zákl.servis.činnosť výťahu a zm.o postupení práv a povinnosti LIFTEX s.r.o 0,00 € 20.12.2007 Zmluva
15/2016 Zmluva č.2007KU499 - posyt. služieb k program.vybav. KUCHYŇA + Dod.č.1 PROMYS soft,s.r.o. 230,00 € 24.09.2007 Zmluva
16/2016 Zmluva č.2007SA49 - poskyt.služieb k APV SAGA + Dodatok č. 1 PROMYS soft, s.r.o. 230,00 € 24.09.2007 Zmluva
14/2016 KPZ č.30226830 - Posky.verej.služieb retransmisie cez satelit DIGI TV DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 0,00 € 30.08.2007 Zmluva
1 2 »