Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1003
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
003/2019 Objednávame si u Vás horolezecké práce na Hrade Ľubovňa (odstraňovanie snehu zo striech objektov) Ivan Saloň 1 272,00 € 15.01.2019 Objednávka
004/2019 Nákup knihy: Putovanie časom - Nová Ľubovňa Mária Folvarčíková 600,00 € 15.01.2019 Objednávka
001/2019 Prenájom reklamnej plochy v mesiacoch júl - september 2019, typ reklamného panelu RP Mikuláš Kačmár - TAMATEX 216,00 € 10.01.2019 Objednávka
002/2019 Prenájom plochy v mesiacoch júl - september 2019, cesta II. triedy - smer Hniezdne - Stará Ľubovňa Bc. Ivan Hric 300,00 € 10.01.2019 Objednávka
165/2018 Tovar k projektu č. 18-542-03139 ,,Vybavenie otvoreného depozitára archeológie" Peter Horaj - Drevovýroba ATYP 2 199,60 € 20.12.2018 Objednávka
164/2018 Preklad textov A+A Solar, s. r. o. 39,00 € 19.12.2018 Objednávka
163/2018 Objednávame si u Vás sklenené dvere do depozitáru archeológie a umelelckej histórie a prekrytie palety do depozitáru archeológie Peter Horaj - Drevovýroba ATYP 1 565,00 € 14.12.2018 Objednávka
158/2018 Publikácia realizovaná s podporou FPKNM ,,Vznik 1. Československej republiky - metodický materiál", č. 18-130-00282 Marek Hrebík & Co. 76,00 € 13.12.2018 Objednávka
157/2018 Objednávame si u Vás publikáciu "Denník vojaka z 1. svetovej vojny" . Realizácia podporená FPU -"Denník vojaka z l. svetovej vojny" č. 18-521-01884. Podmienky nákupu v súlade so Zápisnicou z rokovania na poskytnutie služby zo dňa 30.11.2018. ADIN, s.r.o., 1 950,00 € 13.12.2018 Objednávka
159/2018 Publikácia realizovaná s podporou FPKNM ,,Vznik 1. Československej republiky - metodický materiál", č. 18-130-00282 Marek Hrebík & Co. 638,00 € 13.12.2018 Objednávka
160/2018 Objednávame si u Vás prospekt v súlade s podporou FPKNM Čo dokážu naše ruky č. 18-410-00281 Marek Hrebík & Co. 638,00 € 13.12.2018 Objednávka
161/2018 Publikácia realizovná s podporou FPKNM "Vznik 1. Československej republiky - matodický materiál" č. 18-130-00282 Marek Hrebík & Co. 760,00 € 13.12.2018 Objednávka
162/2018 Oprava malotraktora KUBOTA Merkur Slovakia s.r.o. 1 231,54 € 13.12.2018 Objednávka
153/2018 Objednávame si u Vás tovar k projektu FP č. 18-410-00281 ,,Čo dokážu naše ruky" Ing. Marián Havran 873,00 € 11.12.2018 Objednávka
154/2018 Objednávame si u Vás tovar k projektu FP č. 18-410-00281 ,,Čo dokážu naše ruky" Ing. Marián Havran 855,00 € 11.12.2018 Objednávka
155/2018 Objednávame si u Vás tovar k projektu FP č. 18-410-00281 ,,Čo dokážu naše ruky" Ing. Marián Havran 40,00 € 11.12.2018 Objednávka
156/2018 Objednávame si u Vás tovar k projektu FP č. 18-410-00281 ,,Čo dokážu naše ruky" Ing. Marián Havran 45,00 € 11.12.2018 Objednávka
152/2018 Objednávame si u Vás regále do registratúry múzea CZEMAG, a.s. 466,00 € 10.12.2018 Objednávka
150/2018 Objednávame si u Vás tovar k vybaveniu otvoreného depozitára archeológie, FPU 18-542-03139 Peter Horaj - Drevovýroba ATYP 168,77 € 05.12.2018 Objednávka
151/2018 Objednávame si u Vás RUD a Historickú revue na rok 2019 L.K. Permanent spol. s r.o. 44,70 € 05.12.2018 Objednávka
148/2018 Objednávame si u Vás odborné časopisy na rok 2019 Slovenská pošta, a.s. 47,00 € 30.11.2018 Objednávka
149/2018 Objednávame si u Vás overenie odbornej spôsobilosti pre 4 zamestnancov organizácie pre obsluhu TNS Technická inšpekcia, a.s., 144,00 € 30.11.2018 Objednávka
147/2018 Objednávame si u Vás vystavenie výpisu z centrálneho registra exekúcií pre Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Slovenská komora exekútorov 4,20 € 29.11.2018 Objednávka
145/2018 Objednávame si u Vás spracovanie záznamu na CD z aktívneho sledovania dennej a nočnej oblohy, konštaláciia hviezd, prezentácia histórie astrológie na nádvorí hradu Ľubovňa v súlade so Zmluvou FPU č. 18-521-01988 Ján Sobieski III. vojenské ťaženia pod vply ASTRODOM Robert Bury 150,00 € 28.11.2018 Objednávka
146/2018 Objednávame si u Vás vyhotovenie umeleckých záberov hradu Ľubovňa a skanzenu Jozef Česla 500,00 € 28.11.2018 Objednávka
143/2018 Objednávame si u Vás konzultácie, usmernenia, úpravu dát na vybraných konkrétnych záznamoch v programe MAGMA AUTOCONT s.r.o., 143,40 € 23.11.2018 Objednávka
144/2018 Terénne úpravy v skanzene pod hradom Ľubovňa (úprava terénu pri hájovni z M. Lipníka - odvodnenie a terénna úprava podkladu na novú cestu v skanzene - slovenská ulica) Jozef Sykoriak 330,00 € 23.11.2018 Objednávka
141/2018 Objednávame si u Vás tovar v súlade so zmluvou o poskytnutí FP. č. 18-521-02014 na projekt ,,Pestovanie a spracovanie ľanu, tvorba novej a stálej expozície v skanzene" Pavol Krofta Tatry Woods 2 180,04 € 14.11.2018 Objednávka
142/2018 Krmivo pre psov v hrade a skanzene Ján Dobiáš - AQUA ŠPORT 634,50 € 14.11.2018 Objednávka
139/2018 Oranie a bránenie políčok v skanzene Štefan Veselovský 175,00 € 09.11.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »