Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3078
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
069/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás do expozície " Sakrálne umenie" - 36 ks popisné štítky - grafické spracovanie a tlač na zlatú matnú fóliu s nalepením na 2mmPVC rozmer 150x75mm. Celková suma objednávky 179,76 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 10.09.2019 Objednávka
070/19 Objednávame u Vás: - 1 pár pracovnej obuvi v sume 53 EUR s DPH - aktivačná služba Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Stanislav Hvozda 0,00 € 10.09.2019 Objednávka
112/2019 Dohoda č. 19/37/010/122 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
067/19 Objednávame u Vás nákup materiálu na údržbu Kaštieľa v H n/T. podľa výberu do sumy 234 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 27.08.2019 Objednávka
068/19 Na základe záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás tlač 13500 ks vstupeniek o rozmere 13x5cm v sume 0,048/ks bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. COFIN, a.s. 0,00 € 27.08.2019 Objednávka
0270/19 Náklady na pracovné pomôcky / vesta, plášť/ Stropkov Stanislav Hvozda 46,00 € 27.08.2019 Faktúra
113/2019 Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a vád diela "Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" PEhAES, a.s. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
114/2019 Dodatok č.4 K zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a násl zákona č. 513/1991 zbierky Obchodný zákonník na stavbu " Obnova objektu renesančno - barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" PEhAES, a.s. 18 341,54 € 26.08.2019 Zmluva
0269/19 Vystúpenie kapely Ján Jendrichovský a priatelia na podujatí Leto s Rákocim dňa 4.8.2019 Aktívny život, o.z. 250,00 € 20.08.2019 Faktúra
066/19 Objednávame u Vás:- 1 ks pracovná vesta v sume 31 EUR s DPH- 1 ks pracovný plášť v sume 15 EUR s DPH - aktivačná služba Stropkov. Úhrada konečnej faktúry. Stanislav Hvozda 0,00 € 19.08.2019 Objednávka
0268/19 Náklady na nákup turistických známok a nálepiek - PO, HnT Ing.Ernest Rusnák 322,39 € 19.08.2019 Faktúra
102/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK - 4472/2019/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 0,00 € 16.08.2019 Zmluva
0266/19 Divadelné predstavenie O troch grošoch v rámci podujatia Leto s Rákocim dňa 4.8.2019 Portál agentúra s.r.o. 250,00 € 15.08.2019 Faktúra
0267/19 Náklady na vývoz odpadu veľkoobjemovým kontajnerom - čistenie pivničných priestorov KM PO Technicke sluzby 45,20 € 15.08.2019 Faktúra
0260/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto HnT za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 136,48 € 14.08.2019 Faktúra
0261/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 90 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 114,47 € 14.08.2019 Faktúra
0262/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 86 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 102,41 € 14.08.2019 Faktúra
0263/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto HnT Zámocká 160 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 587,21 € 14.08.2019 Faktúra
0264/19 Náklady na odber el.energie odberné miesto PO Hlavná 86 za obdobie 07/2019 Vychodosl. energetika 260,50 € 14.08.2019 Faktúra
0265/19 Nákup reklamných predmetov - hrnčeky s potlačou Hanušovce nT Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 438,00 € 14.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »