Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
021/19 Na základe ponuky objednávame u Vás tlač 2 ks plagátov o rozmere 100 x 73 cm na výstavu " Hasičské hobby" v celkovej sume do 20 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 10.04.2019 Objednávka
43/2019 Dodatok č.1 k poistnej zmluve číslo: 6004418617 Komunálna poisťovňa, a.s. 416,41 € 10.04.2019 Zmluva
42/2019 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení, zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Jozef Malík 100,00 € 09.04.2019 Zmluva
020/19 Objednávame u Vás: - 1 ks pracovná bunda v sume 30 EUR/ks/s DPH - 1 ks pracovnej obuvi v sume 20 EUR/ks/ s DPH. Úhrada konečnej Fa. BRAKON s.r.o. 0,00 € 01.04.2019 Objednávka
019/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás montáž a demontáž starých strešných žľabov na budove KM v Prešove v celkovej sume 707,44 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Miroslav Skarupa 0,00 € 27.03.2019 Objednávka
018/19 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás:- pokračovanie produktu -Verejná správa SR - ročný prístup od 1.4.2019-31.3.2020v sume 117 EUR s DPH.Úhrada konečnej Fa. Poradca podnikatela 0,00 € 26.03.2019 Objednávka
017/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás: -2 ks pentabridný videorekordér sieťový v sume 297,35 EUR bez DPH -2 ks data disk 2000 GB v sume 95 EUR bez DPH -1ks zdroj 12V v sume 16,90 EUR bez DPH -1 ks FTP prevodník v sume 3,50 EUR bez D TRANS - MONT, s.r.o. 0,00 € 20.03.2019 Objednávka
32/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2019 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 19.03.2019 Zmluva
38/2019 Dohoda č. 19/40/060/69 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 5 099,68 € 19.03.2019 Zmluva
39/2019 Dohoda č. 19/40/060/75 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 3 325,88 € 19.03.2019 Zmluva
40/2019 Dohoda č. 19/40/060/126 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 1 773,80 € 19.03.2019 Zmluva
0092/19 Ročný audit prac.zdrav.služba - dohľad nad prac.prostredím Anna Kačmárová 108,00 € 15.03.2019 Faktúra
0085/19 Oprava a výmena vitrážovej výlohy na dverách vstup do budovy KM PO Bc.Jakub Pastorák 600,00 € 14.03.2019 Faktúra
0086/19 Pečiatka drevená PEJTR - Ján Trudič 12,50 € 14.03.2019 Faktúra
0087/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 916,59 € 14.03.2019 Faktúra
0088/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019 - PO Hlavná 90 Vychodosl. energetika 1 128,44 € 14.03.2019 Faktúra
0089/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- Zámocká 151 Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 21,01 € 14.03.2019 Faktúra
0090/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- Zámocká 160 Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 504,46 € 14.03.2019 Faktúra
0091/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 975,60 € 14.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »