Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3430
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
019/20 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál a materiál na údržbu pre Kaštieľ H n/T. podľa výberu do sumy 58 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 01.04.2020 Objednávka
018/20 Objednávame u Vás : - 3 ks zásobníka na papierové utierky č. 6574166 Z-Z, ABS čierny v sume 25,90 EUR/ s DPH. Objednávka celkom 77,70 EUR. Úhrada konečnej faktúry. HORNBACH - Baumarkt spol. s.r.o. 0,00 € 12.03.2020 Objednávka
017/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás - 1 ks vysávač CV38/2*EU v sume 450 EUR bez DPH - filtračné vrecká z netkanej textílie v sume 25 EUR Celková suma objednávky 475 EUR bez DPH.Úhrada konečnej faktúry Karcher Slovakia, s.r.o. 0,00 € 09.03.2020 Objednávka
43/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení SPP - distribúcia, a.s. 0,00 € 03.03.2020 Zmluva
44/2020 Dohoda č.20/40/060/34 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 7 192,56 € 03.03.2020 Zmluva
45/2020 Dohoda č. 20/40/060/35 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 3 596,28 € 03.03.2020 Zmluva
46/2020 Dohoda č. 20/40/060/36 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 3 596,28 € 03.03.2020 Zmluva
013/20 Objednávame u Vás grafické spracovanie pozvánky a plagátu na výstavu " Boje o Slovensko a Francúzska vojenská misia v celkovej sume 100 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mgr.art.Barbora Kopnická 0,00 € 28.02.2020 Objednávka
014/20 Objednávame u Vás na výstavu " Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia" - 40 ks pozvánok v sume 37 EUR s DPH - 3 ks plagátov formát A2 v sume 21 EUR s DPH. Celková suma objednávky 58 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 28.02.2020 Objednávka
015/20 Objednávame u Vás servisné práce na SMV ŠKODA OCTAVIA EVČ PO010BI v sume 158 EUR+ príprava na STK a EK v sume 90 EUR.Úhrada končenej faktúry. Mgr.Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis 0,00 € 28.02.2020 Objednávka
016/20 Objednávame u Vás: - pravidelnú odbornú prehliadku a skúšku a EZS v 2 budovách pobočky Krajského múzea v Prešove so sídlom Zámocká 160/5 Hanušovce nad Topľou z toho Veľký kaštieľ v hodnote 230 € bez DPH a Prevádzková budova v hodnote 60 € bez DPH.Obje FITTICH PREAL s.r.o. 0,00 € 28.02.2020 Objednávka
0057/20 Poplatok za vydanie potvrdenia / projekty FPU / Slovenská komora exekútorov 6,60 € 26.02.2020 Faktúra
011/20 Objednávame u Vás nákup nákup materiálu na ošetrenie zbierkových predmetov podľa výberu do sumy 200 EUR. Úhrada končenej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 25.02.2020 Objednávka
012/20 Na základe Vašej CP200022 objednávame u Vás: -300 ks papierové tašky o rozmere 240x100x340 mm s logom múzea v sume 0,37 EUR bez DPH/ks + príprava v sume 12 EUR s DPH. Celková suma objednávky 145,20 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Marek Dzurica - BelMar 0,00 € 25.02.2020 Objednávka
0056/20 Nákup kancelárskych potrieb POINTA FECKO, s.r.o. 94,86 € 25.02.2020 Faktúra
0055/20 Ročný poplatok za doménu muzeumpresov.sk za obdobie od 26.2.2020 do 25.-2.2021 Atlantis Systems s.r.o. 22,34 € 25.02.2020 Faktúra
36/2020 Zmluva o výpožičke č.36/2020 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Ľubovnianska knižnica 0,00 € 25.02.2020 Zmluva
010/20 Objednávame u vás kancelárske potreby podľa výberu do 95 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. POINTA FECKO, s.r.o. 0,00 € 21.02.2020 Objednávka
0054/20 Nákup kníh s vojenskou tematikou 1.sv.vojny v počte 2 ks pre kaštieľ Hanušovce nT Klub vojenskej histórie Beskydy 32,00 € 21.02.2020 Faktúra
32/2020 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUZBY uzatvorená podl'a §591 až §600 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov effective energy s.r.o. 118,80 € 18.02.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »