Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3332
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
14/2020 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ŽI(VÉ)VZŤAHY 1 000,00 € 22.01.2020 Zmluva
002/20 Objednávame u Vás panelovú výstavu s názvom" "Mláďata" v sume 24 EUR + poštovné. Slovenské múzeum ochrany a jaskyniarstva 0,00 € 21.01.2020 Objednávka
001/20 Objednávame u Vás použitie motorového vozidlá na vývoz odpadu na 21.1.2020 z Kaštieľa v H n/T. v celkovej sume 26 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 17.01.2020 Objednávka
6/2020 Návrh poistnej zmluvy č. 72901733 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla Union poisťovňa, a.s. 85,00 € 10.01.2020 Zmluva
5/2020 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 7/2017 uzatvorená § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu MK Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 Obec Zemplínske Hámre 10,00 € 07.01.2020 Zmluva
135/19 Objednávame u Vás: - 20 ks svietidla LED 40W v sume 25 EUR/ks s DPH - svorka 25 lamacia v sume 1,41 EUR/ks s DPH. Objednávka celkom: 501,41 EUR s DPH. Úhrada končenej faktúry. ELMART - Martin Ildza 0,00 € 30.12.2019 Objednávka
0435/19 Náklady na svietidlá a elektroinštalačný materiál ELMART - Martin Ildža 501,41 € 27.12.2019 Faktúra
134/19 Objednávame u Vás záves pre Kaštieľ Stropkov o rozmere: - 3k x 2,20 x 5 EUR/m = 6,60 - 2ks x 2,60 x 5 EUR/m = 5,20 Objednávka celkom 59 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Marcel Sivulič - Kriváň 0,00 € 23.12.2019 Objednávka
0433/19 Náklady na revíziu elektroinštalácie v KM PO a Kaštieli Hanušovce n T Ing. Zelinka Jozef 972,00 € 23.12.2019 Faktúra
0434/19 Nákup dekoračnej látky na záves - Kaštieľ Stropkov Marcel Sivulič - Kriváň 59,00 € 23.12.2019 Faktúra
172/2019 Zmluva o výpožičke predmetu kultúrnej hodnoty č. 172/2019 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov 0,00 € 20.12.2019 Zmluva
0427/19 Nákup ručných vysávačov BOSCH - 2 ks pre KM PO a Kaštieľ Stropkov Jozef Bujdoš 235,50 € 20.12.2019 Faktúra
0428/19 Náklady na grafické spracovanie a tlač plagátov - Stála expozícia sakrálneho umenia Stropkov ALMITRANS, s.r.o. 146,34 € 20.12.2019 Faktúra
0429/19 Náklady na UV tlač na zlatú fóliu - Stála expozícia sakrálneho umenia Stropkov ALMITRANS, s.r.o. 169,26 € 20.12.2019 Faktúra
0430/19 Náklady na vydanie publikácie Nové obzory 35 ADIN s.r.o. 2 500,00 € 20.12.2019 Faktúra
0431/19 Materiál na opravu a údržbu kaštieľa Hanušovce n Topľou KOVTEX, s.r.o. 725,72 € 20.12.2019 Faktúra
0432/19 Nákup sklenených vitrín v počte 4 ks pre Kaštieľ Stropkov Ing. František Sarik - ELSATEX 769,97 € 20.12.2019 Faktúra
177/2019 Havaríjne poistenie motorových vozidiel číslo 78900949 Union poisťovňa, a.s. 251,02 € 20.12.2019 Zmluva
171/2019 Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 216,36 € 19.12.2019 Zmluva
133/19 Objednávame u Vás -4 ks sklenené vitríny - cena za 1 ks 192,50 EUR s DPH. Objednávka celkom 770 EUR. Miesto dodania Kaštieľ Stropkov.Úhrada konečnej faktúry. Ing. František Sarik - ELSATEX 0,00 € 18.12.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »