Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2923
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
046/19 Objednávame u Vás vybavenie do kuchynky: džbány, poháre na víno,šálky na kávu s podšálkou + lyžičky, termosky podľa výberu v celkovej sume do 200 EUR.Úhrada konečnej faktúry. R.P.M. s.r.o. 0,00 € 13.06.2019 Objednávka
047/19 Objednávame u Vás nákup ochr. prac. prostriedkov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť - 2 ks pracovná vesta v sume 24,60 EUR/ks/ s DPH, - 2 páry pracovné prezuvky v sume 17,30/EUR/ s DPH Celkom: 83,80 EUR.Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 13.06.2019 Objednávka
043/19 Objednávame u Vás tlač panelov o rozmere 1000 x 700 mm v počte 3 ks na výstavu " Oobleč si rúcho dôstojné" v sume 14 EUR/ks/bez DPH- Úhrada konečnej faktúry. CREATIV PLUS, spol., s.r.o 0,00 € 11.06.2019 Objednávka
044/19 Objednávame u Vás tlač 2 ks plagátov o rozmere 594 x 841 mm na výstavu " SRR". Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 11.06.2019 Objednávka
045/19 Objednávame u Vás vystúpenie na koncerte na deň 14.6.2019. Začiatok vystúpenia o 18,00 hod. v priestoroch Rákociho paláca KM v PO. Cena za vystúpenie je dohodnutá v sume 2000 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 0,00 € 11.06.2019 Objednávka
76/2019 Kúpna zmluva č. 76/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Milan Choma 1 500,00 € 11.06.2019 Zmluva
041/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 450 ks magnetiek 9x 5cm - Kaštieľ Hanušovce 0,41/ks /bez DPH - 150 ks magnetiek 9x5cm - Kaštieľ Stropkov v sume 0,41/ks/bez DPH - 200 ks magnetiek 9x5 cm - Budova múzea v Prešove v sume 0,41/ks/bez DPH - 20 ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 10.06.2019 Objednávka
042/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 20 ks pánske tričko s potlačou (veľkosť M,L,XL) v sume 5,35/ks/bez DPH - 50 ks dámske tričko s potlačou (veľkosť S,M,L,XL) v sume 5,35/ks/bez DPH - 30 ks detské tričká s potlačou v sume 5,55/ks/bez DPH. Dopra JES SK, s.r.o. 0,00 € 10.06.2019 Objednávka
75/2019 Kúpna zmluva č. 75/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. arch. Marko Vateha, PhD. 10 250,00 € 10.06.2019 Zmluva
040/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač: - 20 ks plagátov na výstavu " Slovenská republika rád" o rozmere 1000x730mm v sume 12,10/ks bez DPH. Celková fakturovaná suma 290,40 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 04.06.2019 Objednávka
72/2019 Kúpna zmluva č. 72/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Kamila Ištoňová 1 950,00 € 04.06.2019 Zmluva
71/2019 Kúpna zmluva č. 71/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Tatiana Pastoráková 850,00 € 03.06.2019 Zmluva
62/2019 Zmluva o spolupráci v oblasti rozvoja cestovného ruchu na území mesta Prešov v projekte vyhliadkový autobus Prešovská 49-tka Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš 0,00 € 31.05.2019 Zmluva
66/2019 Kúpna zmluva č. 66/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 14 200,00 € 31.05.2019 Zmluva
67/2019 Kúpna zmluva č. 67/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Terézia Lišková 900,00 € 31.05.2019 Zmluva
68/2019 Kúpna zmluva č. 68/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Dušan Žipaj 6 580,00 € 31.05.2019 Zmluva
64/2019 Kúpna zmluva č. 64/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Stanislava Smandrová, rod. Oľhová 1 720,00 € 30.05.2019 Zmluva
65/2019 Kúpna zmluva č. 65/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Mgr. Cyril Melničák 700,00 € 30.05.2019 Zmluva
73/2019 Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 0,00 € 30.05.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »