Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3756
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
087/20 Objednávame u Vás -materiál na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou podľa výberu do sumy 267 EUR - 1 ks radiátora v sume 117,70 EUR s DPH - 1 ks radiátora v sume 102,50 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
088/20 Objednávame u Vás reklamné perá s logom Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou - 150 ks Athos pen-Gel v sume 0,94 EUR/kus s DPH - 75 ks Athos pen-Gel v sume 0 EUR - 75ks Athos pen-Gel v sume 0,55/ks + poštovné v sume 7,99 EUR Objednávka celkom v sume 148,99 E National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
089/20 Objednávame u Vás reklamné perá s logom Krajského múzea v Prešove - 150 ks Athos pen-Gel v sume 0,94 EUR/kus s DPH - 75 ks Athos pen-Gel v sume 0 EUR - 75ks Athos pen-Gel v sume 0,55/ks Objednávka celkom v sume 183,19 EUR. Úhrada konečnej faktúry. National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
090/20 Objednávame u Vás reklamné perá s logom Kaštieľa Stropkov - 100 ks Athos pen-Gel v sume 0,96 EUR/kus s DPH - 50 ks Athos pen-Gel v sume 0 EUR + poštovné v sume 7,99 EUR Objednávka celkom v sume 103,99 EUR. Úhrada konečnej faktúry. National Pen - Reklamné produkty 0,00 € 29.09.2020 Objednávka
086/20 Objednávame u Vás prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob, plynových zariadení a odb. prehliadku kotlov plynovej kotolne pobočky KM v Prešove – objekt Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v sume 500 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. NIKO - TLAK SERVIS 0,00 € 25.09.2020 Objednávka
084/20 Objednávame u Vás kominárske práce a revíziu komínov v objekte Kaštieľa Hanušovce nad Topľou vo výške 470,00 €. Úhrada konečnej faktúry. Michal Husák 0,00 € 24.09.2020 Objednávka
085/20 Objednávame u Vás nákup materiálu na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach n/Topľou podľa výberu do sumy 76 EUR. Úhrada konečnej faktúry. INKOL, s.r.o. 0,00 € 24.09.2020 Objednávka
082/20 Na základe internetového prieskumu objednávame pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR 15 ks – bižutérny drôt medený 1,0 mm (KP-6462103) , na tvorivé dielne v archeoparku, na III. podujatie projektu v sumeovej sume 28,50 Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk 0,00 € 23.09.2020 Objednávka
083/20 Objednávame u Vás - 12 ks Canon 703, CRG-703 - kompatibilný v sume 6,90 EUR/ks s DPH.Úhrada konečnej faktúry. T J Invest s.r.o. 0,00 € 23.09.2020 Objednávka
126/2020 ZMLUVA O DIELO č.126/2020 uzatvorená podľa ust. § 631 a násl. Zákona 40/1964 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Mária Tomašková 70,00 € 23.09.2020 Zmluva
125/2020 ZMLUVA O DIELO č.125/2020 uzatvorená podľa ust. § 631 a násl. Zákona 40/1964 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) JanaTkáčová 70,00 € 23.09.2020 Zmluva
080/20 Na základe najnižšej ceny objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR 100 kg keramikárskej hliny THB 10 kg/7,80 eur, na tvorivé dielne v archeoparku, na III. podujatie projektu v celkovej sume 78 EUR.Úhrada koneč SVING, SK spol.s.r.o. 0,00 € 21.09.2020 Objednávka
081/20 Objednávame u Vás pre projekt č. MK-5272/2019-423 podporený z verejných zdrojov MK SR drobné náradie na prace s materiálmi v archeoparku (dláta, brúsky, kliešte...) na Archeofestival - III. podujatie projektu ZABUDNUTÉ STAVEBNÉ TECHNIKY v celkovej sume do KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 21.09.2020 Objednávka
122/2020 ZMLUVA O DIELO č.122/2020 uzatvorená podľa ust. § 269 ods.2 a násl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Združenie WAWE 0,00 € 21.09.2020 Zmluva
0275/20 Náklady na právnu pomoc - otázky zodpovednosti za škodu pri výkone práce vo verejnom záujme - 1 hod JUDr. Lukáš Kišeľák advokát 84,00 € 21.09.2020 Faktúra
0278/20 bižutérna drôt + osobné prevzatie - spolufinancovanie proejtku č. MK-5272/2019-423 Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk 2,80 € 21.09.2020 Faktúra
0277/20 Nákup bižut.drôtu pre projekt Zabudnuté stavebné techniky MK-5272/2019-423 - kaštieľ Hanušovce n Topľou Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk 26,00 € 21.09.2020 Faktúra
0276/20 Nákup materiálu pre konzervocvanie a reštaurovanie zb.predmetov pre OJ Kaštieľ Hanušovce n Topľou RENOJAVA s.r.o. 333,02 € 21.09.2020 Faktúra
076/20 Objednávame u Vás nákup čistiacich prostriedkov pre Kaštieľ Hanušovce n/T. podľa výberu do sumy 400 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 18.09.2020 Objednávka
077/20 Objednávame u Vás nákup materiál na konzervovanie a reštaurovanie ZP pre Kaštieľ Hanušovce n/T.podľa výberu v sume do 350 EUR. Úhrada konečnej faktúry. RENOJAVA s.r.o. 0,00 € 18.09.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »