Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3425
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
12/2015 Zmluva o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 120,00 € 21.04.2015 Zmluva
12/2016 Zmluva č.12/2016 o platbe členského príspevku na rok 2016 Zväz múzeí na Slovensku 120,00 € 02.02.2016 Zmluva
19/2017 Zmluva č.11/2017 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 180,00 € 02.02.2017 Zmluva
48/2018 Zmluva č.12/2018 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka Zväz múzeí na Slovensku 192,00 € 13.03.2018 Zmluva
9/2019 Zmluva č. 12/2019 o platbe členského príspevku na rok 2019 Zväz múzeí na Slovensku 210,00 € 31.12.2018 Zmluva
31/2020 Zmluva č.14/2020 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka na rok 2020 Zväz múzeí na Slovensku 186,00 € 14.02.2020 Zmluva
0046/14 členský príspevok Zvaz muzei 80,00 € 07.03.2014 Faktúra
0332/17 Libethenit - 2 ks + dobierka na projekt č. 17-521-00842 s názvom "Pohľad do histórie cez sko" podporený z verejných zdrojov FNPU Zuzana Uličná - MINERAL 10,10 € 16.10.2017 Faktúra
0425/19 Grafické spracovanie, tlač a väzba publikácie "Povery z horného Potorysia IV. časť" Zuzana Magdová - Tlačiareň Kušnír 1 265,00 € 18.12.2019 Faktúra
56/2017 Licenčná zmluva Zuzana Kšenžighová 50,00 € 07.08.2017 Zmluva
1/2016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 13.01.2016 Zmluva
16/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke výstavy č.1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
26/2018 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
11/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 1/2016 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
62/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Zsolt Tornyai 2 000,00 € 13.04.2018 Zmluva
060/17 Objednávame u Vás: - priadzu Camilla 130 ks v sume 208 EUR s DPH. Úhrada fa. Finančné prostriedky budú použité z FNPU - projekt č.: 17-521-01841 - "Stretnutia s dejinami v archeoparku". Zlatá priadka 0,00 € 27.06.2017 Objednávka
0201/17 priadza Camilla 130 ks. Projekt z FNPU č. 17-521-01841 - "Stretnutie s dejinami v archeoparku" Zlatá priadka 208,00 € 28.06.2017 Faktúra
14/2020 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ŽI(VÉ)VZŤAHY 1 000,00 € 22.01.2020 Zmluva
106/17 Objednávame u Vás nákup materiálu na výrobu vitrín a inštaláciu predmetov vo vitrínach: -3 ks Plexiglas XT rúra 100/92-40000mm Clear v sume 60,84 EUR/ks/ bez DPH -3ks Plexiglas XT rúra 150/142-2000mm Clear v sume 76,68 EUR/ks/ bez DPH Objednávka celkom: ZENIT SK, s.r.o. 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
0384/17 nákup - plexiglas XT rúra 100/92-2000mm Clear-3 ks, plexiglass XT rúra 150/142-2000 Clear - 3ks na projekt č. 17-521-01893, podporený z verejných zdrojov FNPU ZENIT SK, s.r.o. 495,07 € 27.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »