Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3430
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0023/19 zverejňovanie na rok 2019 Asseco Solutions 26,88 € 16.01.2019 Faktúra
0026/16 zverejňovanie faktúr, objednávok Asseco Solutions 26,88 € 04.02.2016 Faktúra
0204/14 zrealizovanie diela: expozícia - Geológia regiónu RNDr.Miroslav Fulín 300,00 € 30.10.2014 Faktúra
0260/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 26,84 € 10.08.2018 Faktúra
0065/17 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 6,95 € 06.03.2017 Faktúra
0285/17 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 12,81 € 08.09.2017 Faktúra
0327/17 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 140,97 € 09.10.2017 Faktúra
0050/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 18,63 € 09.02.2018 Faktúra
0093/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 47,86 € 19.03.2018 Faktúra
0289/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 36,16 € 10.09.2018 Faktúra
0314/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 47,83 € 08.10.2018 Faktúra
0411/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 15,17 € 10.12.2018 Faktúra
0003/19 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloaženie OZÓN Hanušovce, a.s. 5,83 € 08.01.2019 Faktúra
0173/18 zneškodnenie odpadu a rekultiuácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 38,09 € 07.06.2018 Faktúra
0194/19 Zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie odpadu - Hanušovce n/T. OZÓN Hanušovce, a.s. 19,87 € 21.06.2019 Faktúra
0011/20 zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 52,13 € 14.01.2020 Faktúra
0364/17 zneškodnenie odpadu + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 11,22 € 09.11.2017 Faktúra
0115/18 zneškodnenie odpadu + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 33,83 € 09.04.2018 Faktúra
0248/17 zneškodnenie a uloženie odpadu + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 30,60 € 07.08.2017 Faktúra
0050/19 Zneškodnenie a rekultivácia odpadu + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 95,58 € 13.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »