Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3382
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
IK/018/18 za stavebné práce a dodávky na základe Zmluvy č. 7/2018 stavby "Dostavba archeoparku - za mesiac júl 2018 v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" DRAGSO s.r.o. 8 249,00 € 22.10.2018 Faktúra
IK/017/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 43/2018 " Príprava,realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" za mesiac júl 20118 v rámci proj. INTERREG Pehaes a.s. 115 825,75 € 12.10.2018 Faktúra
IK/016/18 Dobropis k FA 158039 - stavebné práce v rámci projektu Živá archeológia ako jedinečný produuk kultúrneho turizmu Karpát" Pehaes a.s. -4 958,53 € 12.10.2018 Faktúra
IK/015/18 dodávka a montáž systému CCTV "Kamerový systém" v rámci projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" FITTICH PREAL s.r.o. 3 600,00 € 01.10.2018 Faktúra
IK/014/18 dodávka mobiliáru pre Archeopak H n/T. v rámci projektu INTERREG Anton Šimko 30 530,00 € 24.09.2018 Faktúra
IK/013/18 činnosť stavebného dozora na stavbe : "Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 5 140,80 € 06.09.2018 Faktúra
IK/012/18 komplexná činnosť stavebného dozora na stavbe" Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.09.2018 Faktúra
IK/011/18 výkon autorského dozoru "Dobudovanie aercheoparku v H n/T. - projekt INTERREG Ing.arch. Eva Kupčihová 960,00 € 06.09.2018 Faktúra
IK/010/18 výkon autorského dozoru počas realizácie stavby: Archeologická expozícia v Kaštieli v H. n/T. - projekt INTERREG Ing.arch. Eva Kupčihová 3 000,00 € 06.09.2018 Faktúra
IK/009/18 predmet zákazky " Príprava, realizácia aa sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG Poľsko-Slovensko 2014-2020 V-A TRATON, s.r.o. 198 659,99 € 08.08.2018 Faktúra
IK/008/18 stavebné práce a dodávky na stavbe "Dostavba archeoparku"- za mesiac jún 2018 - projekt INTERREG DRAGSO s.r.o. 43 529,99 € 09.07.2018 Faktúra
IK/007/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/006/18 činnosť stavebného dozora na stavbe "Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/005/18 činnosť stavebného dozora stavby " Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 3 672,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/004/18 činnosť stavebného dozora stavby" Príprava , realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 7 344,00 € 06.07.2018 Faktúra
IK/003/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 43/2018 " Príprava,realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" za mesiac máj 20118 v rámci proj. INTERREG Pehaes a.s. 34 250,50 € 13.06.2018 Faktúra
IK/002/18 stavebné práce a dodávky na základe Zmluvy o dielo č. 7/2018 - Dostavba Archeoparku-práce za mesiac máj 2018 - fin. z proj. INTERREG DRAGSO s.r.o. 49 743,76 € 28.06.2018 Faktúra
IK/001/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo - projekt INTERREG Pehaes a.s. 40 765,51 € 22.05.2018 Faktúra
IK/001/17 spracovanie technickej dokumentácie - Archeologická expozícia v kaštieli Hanušovce n/T. v rámci projektu INTERREG PL-SK 2014-2020 Ing.arch. Eva Kupčihová 9 948,00 € 01.12.2017 Faktúra
IB/010/18 kancelársky materiál - fólia, obálka, USB kľúč v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" AXDATA s.r.o. 481,37 € 24.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »