Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3633
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
058/20 Objednávame u Vás - 300 ks jednorázových ochranných rúšok - COVID -19 v sume 0,39 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 0,00 € 29.07.2020 Objednávka
056/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. 20-521-01960 s názvom "Reinštalácia expozície z dejín hasičstva na Slovensku" podporený z verejných zdrojov FPU - grafický návrh a grafické spracovanie, výrobu, tlač a dodanie 30 ks pan ADIN s.r.o. 0,00 € 28.07.2020 Objednávka
97/2020 Zmluva o prenájme priestorov č. 97/2020 uzavretá podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov OZ ĎUSI BAND 1,00 € 27.07.2020 Zmluva
90/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Lucia Dianová 120,00 € 23.07.2020 Zmluva
91/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Peter Havrila 150,00 € 23.07.2020 Zmluva
92/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Amália Holíková - Hájske hrnčiarstvo 150,00 € 23.07.2020 Zmluva
93/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Mgr. Lukáš Krokker 120,00 € 23.07.2020 Zmluva
94/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov PhDr. Danica Staššiková 210,00 € 23.07.2020 Zmluva
95/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Ing. Stanislav Tkáčik 150,00 € 23.07.2020 Zmluva
96/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Bc. Marek Vanko 300,00 € 23.07.2020 Zmluva
054/20 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás tonery: -5 ks Canon FC 2245 - Canon E30 v sume 19,90 EUR/ks s DPH - 1 ks VERSALINK C7025 Black 106R03745 v sume 55,90 EUR s DPH - 1 ks náplň CYAN v sume 66,90 EUR/ks s DPH - 1 ks náplň MAGENTA v sume 66 T J Invest s.r.o. 0,00 € 22.07.2020 Objednávka
055/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. č.20-521-01826 - s názvom "História skla", podporený z verejných zdrojov FPU - vyhotovenie propagačného videa z workshopu. Celková suma objednávky 210 EUR.Úhrada konečnej faktúry. Pavol Verčimák 0,00 € 22.07.2020 Objednávka
051/20 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu do sumy 500 EUR.Úhrada konečnej faktúry. APL plus, s.r.o 0,00 € 20.07.2020 Objednávka
052/20 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa výberu do sumy 300 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Fifty-Fifty, s.r.o. 0,00 € 20.07.2020 Objednávka
050/20 Na základe najnižšej cenovej ponuky objednávame u Vás pre projekt č. č.20-521-01826 - s názvom "História skla", podporený z verejných zdrojov FPU - ubytovanie na 2 noci pre 15 osôb -účastníkov konferencie História skla a workschopu (1 nocľah/15 EUR/osoba) Ján Lukáč - Reštaurácia EDEN 0,00 € 17.07.2020 Objednávka
048/20 Objednávame u Vás pre projekt č.20-521-01826 -s názvom " História skla", podporený z verejných zdrojov FPU - 1 ks toner HP 301 XL čierny 10,45 EUR/ks s DPH - 1 ks toner HP 301 XL farebný 15,90 EUR.Celková suma 36,80 EUR s DPH.Úhrada konečnej faktúry. ALDA Vranov n.T., s.r.o. 0,00 € 16.07.2020 Objednávka
049/20 Objednávame u Vás pre projekt č.20-521-01826 - s názvom "História skla", podporený z verejných zdrojov FPU občerstvenie pre účastníkov konferencie na deň 24.7.2020 cca 40 ľudí, v celkovej sme 300 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Peter Sabo 0,00 € 16.07.2020 Objednávka
047/20 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás -1x kotučovú kefu na krovinorez - pletený drôt 152mm (Kód produktu:09782-M06972) - 19,00€ s DPH -1x Plynový kartušový horák+kartuša (Kód produktu:04922) - 15,00 € s DPH - 3x prípravok na ošetrenie gúm a Pro-Tech Shop, s.r.o. 0,00 € 15.07.2020 Objednávka
0202/20 Náklady na telefónne poplatky HnT služby pevnej siete za obdobie 01.6.2020 - 30.6.2020 Slovak Telekom, a.s. 34,19 € 14.07.2020 Faktúra
0201/20 Náklady na telefónne poplatky VBA prístup za obdobie 01.7.2020 - 31.7.2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 14.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »