Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2978
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
058/19 Objednávame u Vás: - 10 bal. drôt v priemere 1 mm x 1,79 EUR - 10 bal.drôt v priemere 0,8 mm x 1,79 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Kreatívny raj - maloobchod 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
059/19 Objednávame u Vás: -2 bal. hrnčiarskej hliny - 25 kg/24 EUR. Úhrada končenej faktúry. Elegan-Ing.Beata Grittova 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
060/19 Objednávame u Vás 200 ks hrnčekov s potlačou ( Kaštieľ Hanušovce) v sume 1,75 EUR/k bez DPH + kuriér v sume 15 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
057/19 Objednávame u Vás jadrovú omietku: -5 x 0,25 kg v sume 2,96 EUR/ks - hrubá omietka -5 x 0,25 kg v sume 4,55 EUR/ks - jemná omietka. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 17.07.2019 Objednávka
056/19 Objednávame u Vás jadrovú omietku: - 5 x 0,25 kg v sume 2,96 EUR/ks - hrubá omietka - 5 x 0,25 kg v sume 4,55 EUR/ks - jemná omietka. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 16.07.2019 Objednávka
86/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 86/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Shark & Strawberry, s.r.o. 52,53 € 16.07.2019 Zmluva
055/19 Objednávame u Vás nákup hrubej jadrovej omietky: - 20 x 25 kg/2,96 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 15.07.2019 Objednávka
054/19 Objednávame u Vás nákup ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť - 2 páry pracovná obuv á - 41,76 € Objednávka spolu 83,52 €. Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 12.07.2019 Objednávka
87/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 87/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 11.07.2019 Zmluva
053/19 Objednávame u Vá nákup materiálu na údržbu - KM Prešov v sume do 180 EUR. Úhrada konečnej faktúry. HAUS Seman s.r.o. 0,00 € 03.07.2019 Objednávka
88/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 88/2019 uzatvorená podľa §659 až §662 Občianského zákonníka (zákona č.40/1964Zb. v znení neskorších predpisov Jósa András Múzeum 0,00 € 03.07.2019 Zmluva
0197/19 Náklady na hrnčeky s potlačou 180 ks Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 396,00 € 25.06.2019 Faktúra
051/19 Objednávame u Vás: - 200 ks - drevená magnetka, 0,42 eur/ks - ovál 4,5x3, 100 ks sepia - obdĺžnik 5x3, 100 ks sepia, 200 ks drevená magnetka 9,5 cm x 6,5 cm, 0,60 eur/ks - 100 ks sepia, 100 ks čierne Objednávka celkom 204 EUR. Toman a Toman 0,00 € 24.06.2019 Objednávka
052/19 Objednávame u Vás: -300 ks - Magnetka alumíniová 75 x 50 mm = 0,85 € / ks -200 ks- Magnetka alumíniová - 90x50 mm=1,00 €/ks. Objednávka celkom 455 EUR. Ján Boggero BIANKO 0,00 € 24.06.2019 Objednávka
0195/19 Fakturácia za koncert v rámci Medzin.hud.festivalu Pro musica nostra sarossiensi dňa 14.6.2019 o 18:00 Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 2 000,00 € 24.06.2019 Faktúra
0196/19 Skladaná mapa- Šarišská vrchovina - Branisko VKÚ Harmanec, s.r.o. 1 081,08 € 24.06.2019 Faktúra
0193/19 Reklamné služby - 4 ks veľkoplošných plagátov na výstavu " Kabinet kuriozít " Mgr. Tomáš Timko 38,00 € 21.06.2019 Faktúra
0194/19 Zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie odpadu - Hanušovce n/T. OZÓN Hanušovce, a.s. 19,87 € 21.06.2019 Faktúra
0191/19 Servisný zásah - sled.kamier Archeopark HnT -zrušenie prístupu p. Kotorová, nový prístup p. Kušnír, Bruss FITTICH PREAL s.r.o. 87,06 € 20.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »