Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3425
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
102/2017 Zmluva o dielo č. 102/2017 PEhAES, a.s. 312 390,88 € 10.10.2017 Zmluva
76/2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUZBY uzatvorená podl'a prislušných ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. obchodného zákonnika TRATON, s.r.o. 198 659,99 € 23.04.2018 Zmluva
IK/009/18 predmet zákazky " Príprava, realizácia aa sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG Poľsko-Slovensko 2014-2020 V-A TRATON, s.r.o. 198 659,99 € 08.08.2018 Faktúra
43/2018 ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) PEhAES, a.s. 185 883,23 € 13.03.2018 Zmluva
7/2018 Zmluva o dielo 7/2018 Dragso, s.r.o. 120 770,51 € 01.02.2018 Zmluva
IK/017/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 43/2018 " Príprava,realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" za mesiac júl 20118 v rámci proj. INTERREG Pehaes a.s. 115 825,75 € 12.10.2018 Faktúra
0259/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 102/2017 - obnova renesančno-barokového kaštieľa H n/T. Pehaes a.s. 88 023,14 € 09.08.2018 Faktúra
157/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo č. 95/2018 AXA Projekt s.r.o. 85 284,00 € 03.10.2018 Zmluva
95/2018 Zmluva o dielo č.95/2018 podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník AXA Projekt s.r.o. 81 084,00 € 20.06.2018 Zmluva
0234/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 102/2017 - obnova renesančno-barokového kaštieľa H n/T. Pehaes a.s. 80 466,91 € 25.07.2018 Faktúra
0385/17 Rekonštrukcia "Budovy správcu" - Hanušovce n/Topľou Sokol trade spol.s.r.o. 72 384,16 € 28.11.2017 Faktúra
0196/18 stavebné práce " Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n/T.- práce za mesiac máj 2018 Pehaes a.s. 52 068,62 € 15.06.2018 Faktúra
0420/19 Náklady na projektovú dokumentáciu v zmysle Zmluvy o dielo č. 95/2018 a dodatku č.1/2018 Rekonštrukcia KM PO AXA Projekt, s.r.o. 51 360,00 € 17.12.2019 Faktúra
IK/002/18 stavebné práce a dodávky na základe Zmluvy o dielo č. 7/2018 - Dostavba Archeoparku-práce za mesiac máj 2018 - fin. z proj. INTERREG DRAGSO s.r.o. 49 743,76 € 28.06.2018 Faktúra
0423/17 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo - Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n/T. Pehaes a.s. 46 345,22 € 14.12.2017 Faktúra
IK/008/18 stavebné práce a dodávky na stavbe "Dostavba archeoparku"- za mesiac jún 2018 - projekt INTERREG DRAGSO s.r.o. 43 529,99 € 09.07.2018 Faktúra
IK/001/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo - projekt INTERREG Pehaes a.s. 40 765,51 € 22.05.2018 Faktúra
114/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve odielo č. 43/2018 zo dňa 13.3.2018 PEhAES, a.s. 35 987,65 € 17.07.2018 Zmluva
30/2017 Kúpna zmluva DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 34 591,05 € 17.03.2017 Zmluva
IK/003/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 43/2018 " Príprava,realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" za mesiac máj 20118 v rámci proj. INTERREG Pehaes a.s. 34 250,50 € 13.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »