Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3430
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
4/2017 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 11.01.2017 Zmluva
5/2017 Poistná zmluva č. 2777000993 UNIQA poisťovňa, a.s. 0,00 € 30.12.2016 Zmluva
6/2017 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 9/7/14/0002/17 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 12,28 € 10.01.2017 Zmluva
8/2017 Zmluva č. 90-000121895PO2017 o dodávke vody Vychodsl. vodárenská spoločnosť 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
7/2017 Zmluva o nájme zbierkového predmetu Obec Zemplínske Hámre 10,00 € 16.01.2017 Zmluva
10/2017 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
25/2017 Dodatok č.1 k Zmluuve o výpožičke zb. predmetov č.6/2014 Šarišské múzeum Bardejov 0,00 € 13.02.2017 Zmluva
26/2017 Zmluva č.532/17/PZS Anna Kačmárová 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
27/2017 Zmluva č.533/17/BTS/PT Anna Kačmárová 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
28/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 16-622-05226 Fond na podporu umenia 0,00 € 20.02.2017 Zmluva
29/2017 Zmluva o bežnom účte RNDr. Dušan Jurčák, riaditeľ Štátnej pokladnice 0,00 € 17.03.2017 Zmluva
30/2017 Kúpna zmluva DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 34 591,05 € 17.03.2017 Zmluva
31/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2017 Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 28.03.2017 Zmluva
32/2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Mgr. art. Peter Koreň 2 065,00 € 27.03.2017 Zmluva
33/2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 0,00 € 29.03.2017 Zmluva
34/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.01/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) PhDr. Danica Staššiková 50,00 € 04.04.2017 Zmluva
35/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.02/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Petr Zítka 50,00 € 04.04.2017 Zmluva
36/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.03/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Peter Mazúr 300,00 € 04.04.2017 Zmluva
37/2017 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 11.5.2015 376 A.D.s.r.o. 0,00 € 30.03.2017 Zmluva
38/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 04/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Peter Mazúr 50,00 € 19.04.2017 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »