Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
99/2019 ZMLUVA O DIELO č.99/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Trio Rosa, občianské združenie 200,00 € 02.08.2019 Zmluva
100/2019 ZMLUVA O DIELO č.100/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Aktívny život, o.z. 250,00 € 02.08.2019 Zmluva
061/19 Na základe pokynu PSK - odboru majetku a investícií objednávame u Vás verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku " Obnova objektu Múzea Hanušovce nad Topľou - dofinancovanie" v celkovej sume 600 EUR. TENDERTEAM, s.r.o. 0,00 € 31.07.2019 Objednávka
91/2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190050057 Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 30.07.2019 Zmluva
0231/19 Pódiová konštrukcia Muziker, a.s. 1 582,20 € 26.07.2019 Faktúra
0137/13 AutoCont 193,28 € 24.07.2019 Faktúra
058/19 Objednávame u Vás: - 10 bal. drôt v priemere 1 mm x 1,79 EUR - 10 bal.drôt v priemere 0,8 mm x 1,79 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Kreatívny raj - maloobchod 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
059/19 Objednávame u Vás: -2 bal. hrnčiarskej hliny - 25 kg/24 EUR. Úhrada končenej faktúry. Elegan-Ing.Beata Grittova 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
060/19 Objednávame u Vás 200 ks hrnčekov s potlačou ( Kaštieľ Hanušovce) v sume 1,75 EUR/k bez DPH + kuriér v sume 15 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
90/2019 Dohoda č. 19/39/52A/90 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce sociálnyh vecí a rodiny Stropkov 319,26 € 19.07.2019 Zmluva
101/2019 Dohoda číslo 19/40/051/55 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie". Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 18.07.2019 Zmluva
0227/19 Nákup jadrovej omietky na opravu budovy Po, Hlavná 86 / arkády / Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 37,56 € 18.07.2019 Faktúra
0228/19 Nákup jadrovej omietky na opravu budovy Po, Hlavná 86 / arkády Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 37,56 € 18.07.2019 Faktúra
0229/19 Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky revízie EZS FITTICH PREAL s.r.o. 59,75 € 18.07.2019 Faktúra
0230/19 Nákup pracovnej obuvi - aktivačná činnosť WINTEX s.r.o. 83,52 € 18.07.2019 Faktúra
057/19 Objednávame u Vás jadrovú omietku: -5 x 0,25 kg v sume 2,96 EUR/ks - hrubá omietka -5 x 0,25 kg v sume 4,55 EUR/ks - jemná omietka. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 17.07.2019 Objednávka
056/19 Objednávame u Vás jadrovú omietku: - 5 x 0,25 kg v sume 2,96 EUR/ks - hrubá omietka - 5 x 0,25 kg v sume 4,55 EUR/ks - jemná omietka. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 16.07.2019 Objednávka
86/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 86/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Shark & Strawberry, s.r.o. 52,53 € 16.07.2019 Zmluva
0218/19 Nákup hrubej jadrovej omietky na opravu budovy Hlavná 86 Prešov Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 59,21 € 16.07.2019 Faktúra
0221/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto PO, Hlavná 90 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 102,79 € 16.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »