Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2978
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0082/19 Poplatky používanie adsl.prístupu 03/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.03.2019 Faktúra
013/19 Objednávame u Vás Knihu - prírastkov v sume 13 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Štefan Staviarsky - VaŠo 0,00 € 08.03.2019 Objednávka
014/19 Objednávame u Vás : 1 ks pečiatky v sume 12,50 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. PEJTR - Ján Trudič 0,00 € 08.03.2019 Objednávka
0078/19 Perá s logom Krajského múzea PO National Pen - Reklamné produkty 141,00 € 07.03.2019 Faktúra
0079/19 Bezpečnostnotechnická služba a technik požiarnej ochrany 2/2019 Anna Kačmárová 80,00 € 07.03.2019 Faktúra
0067/19 materiál na údržbu - Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 45,97 € 06.03.2019 Faktúra
0068/19 zneškodennie odpadu a rekulitvácia+ poplatok za uloženie odpadu Hanušovce n/T.- 02/19 OZÓN Hanušovce, a.s. 98,07 € 06.03.2019 Faktúra
0069/19 za odber elektrickej energie na obdobie od 1.3.-31.3.2019- Po Ku Kumštu 55, Prešov Vychodosl. energetika 55,00 € 06.03.2019 Faktúra
0070/19 Poplatky za telekomunikačné služby- 02/19 Slovak Telekom, a.s. 10,86 € 06.03.2019 Faktúra
0071/19 Poplatky za telekom.služby 02/19 + internet Slovak Telekom, a.s. 12,76 € 06.03.2019 Faktúra
0072/19 Poplatky za internet 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.03.2019 Faktúra
0073/19 Popl. za telefónne služby 02/19 t.č.051/7734708 Slovak Telekom, a.s. 15,95 € 06.03.2019 Faktúra
0074/19 Poplatky za telekomunikačné služby + internet - 02/19 t.č. 051/7598220 Slovak Telekom, a.s. 45,82 € 06.03.2019 Faktúra
0075/19 Poplatky za používanie adsl. prístupu 03/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
0076/19 Tlač 12 ks plagátov na výstavu "Ženy Východu v literatúre" Marek Dzurica - BelMar 150,00 € 06.03.2019 Faktúra
0077/19 Poplatky za mobilné telefóny + internet 02/19 Orange Slovensko a.s. 35,87 € 06.03.2019 Faktúra
011/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 12 ks plagátov o rozmere 1000mm x 730mm na výstavu " Ženy východu v literatúre". Cena za 1ks 10,416 /bez DPH. Úhrada konečnej FA. Marek Dzurica - BelMar 0,00 € 05.03.2019 Objednávka
0066/19 za odber zemného plynu Hanušovce n/T. Zámocká za 03/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 05.03.2019 Faktúra
28/2019 Kúpna zmluva č. 6/2019 uzatvorená v súlade s §409 a násl. Občianskeho zákonníka č. 513/1991 v platnom, znení VKÚ Harmanec, s.r.o. 1 081,08 € 04.03.2019 Zmluva
29/2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190046643 Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 04.03.2019 Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »