Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
023/19 Na základe internetovej ponuky objednávame u Vás 10 l PERMETHRIN 25/75 (prípravok proti červotočom) v sume 13,60/l. Úhrada konečnej faktúry WAD s.r.o. 0,00 € 25.04.2019 Objednávka
024/19 Na základe vyhodnotenia cenových ponúk objednávame u Vás: -50 ks stoličiek v sume 12 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Nábytok KMIŤ s.r.o. 0,00 € 25.04.2019 Objednávka
50/2019 Dohoda č.19/40/52A/101 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 638,52 € 25.04.2019 Zmluva
022/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás tlač 14 050 ks vstupeniek o rozmere 13x5 cm v sume 0,048/ks bez DPH.Úhrada konečnej faktúry. COFIN, a.s. 0,00 € 24.04.2019 Objednávka
0115/19 Poplatky za telekom. služby - HnT 03/19 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 15.04.2019 Faktúra
0116/19 Poplatky za telekom. služby HnT 03/19 Slovak Telekom, a.s. 21,05 € 15.04.2019 Faktúra
0117/19 Poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu - H n/T 04/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 15.04.2019 Faktúra
0118/19 Poplatky za nové verzie MAGMA 04-06/2019 AutoCont 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
0119/19 Reklamné služby , tlač plagátov na výstavu Hasičské hobby Mgr. Tomáš Timko 19,00 € 15.04.2019 Faktúra
0120/19 Poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadu HnT 03/19 OZÓN Hanušovce, a.s. 57,00 € 15.04.2019 Faktúra
0110/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019- Hanušovce n/T., Zámocká 160 Vychodosl. energetika 521,38 € 11.04.2019 Faktúra
0111/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.31.3.2019- Hanušovce n/T, Zámocká 151 Vychodosl. energetika 48,11 € 11.04.2019 Faktúra
0112/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 128,26 € 11.04.2019 Faktúra
0113/19 Za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov, Hlavná 86 Vychodosl. energetika 807,43 € 11.04.2019 Faktúra
0114/19 Za dodávku el. energie za obdobie od 1.3.-31.3.2019 - Prešov,Hlavná 90 Vychodosl. energetika 440,64 € 11.04.2019 Faktúra
021/19 Na základe ponuky objednávame u Vás tlač 2 ks plagátov o rozmere 100 x 73 cm na výstavu " Hasičské hobby" v celkovej sume do 20 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 10.04.2019 Objednávka
43/2019 Dodatok č.1 k poistnej zmluve číslo: 6004418617 Komunálna poisťovňa, a.s. 416,41 € 10.04.2019 Zmluva
48/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 75/2018 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 20,00 € 10.04.2019 Zmluva
0109/19 Poplatok za ročný prístup Verejná správa SR Poradca podnikatela 117,00 € 10.04.2019 Faktúra
42/2019 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení, zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Jozef Malík 100,00 € 09.04.2019 Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »