Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3385
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0349/19 Náklady na telefónne poplatky KM POpevná linka za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 23,60 € 08.11.2019 Faktúra
0350/19 Náklady na telefónne poplatky KM PO internet za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.11.2019 Faktúra
0351/19 Náklady na telefónne poplatky KM PO za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 9,95 € 08.11.2019 Faktúra
0344/19 Dobropis VBA prístup Kaštieľ Hanušovce nT Slovak Telekom, a.s. -86,50 € 08.11.2019 Faktúra
094/19 Objednávame u Vás tovar podľa výberu ( šálky lyžičky, termosky a podnosy) v celkovej sume do 160 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. R.P.M. s.r.o. 0,00 € 07.11.2019 Objednávka
095/19 Objednávame u Vás tovar podľa výberu do 700 EUR. Úhrada konečnej faktúry. APL plus, s.r.o 0,00 € 07.11.2019 Objednávka
0338/19 Kuchynský materiál / šálky, tácky, nerez.termoska /do Kaštieľa Stropkov R.P.M. s.r.o. 141,65 € 07.11.2019 Faktúra
0337/19 Náklady na vodné a stočné, miesto odberu KM Prešov za obdobie od 17.8.2019 do 31.10.2019 Vychodosl. vodarenska spol 554,48 € 06.11.2019 Faktúra
089/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 2 ks- Vitrína VSK s atikou a spodnou skrinkou, orech Dijon,Kód: VSK022402033_520_H3734, 1850x520x460mm, cena: 392,75 €/ks s DPH -1ks- Vitrína VSK s atikou, orech Dijon, Kód: VSK012001033_920_H3734,1850x920x46 RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
090/19 Objednávame u Vás výrobu a a montáž -3 ks garnižov na mieru 240 cm v sume 140 EUR/ks s DPH -3 ks garnižov na mieru 160 cm v sume 60 EUR/ks s DPH. Miesto dodanie: Kaštieľ Stropkov.Celková suma objednávky 600 EUR. Úhrada konečnej faktúry. FEDORKOV, s. r. o. 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
091/19 Objednávame u Vás ušitie 6 ks závesov na mieru. Záves na 1 okno cena 40,- EUR. Celková suma objednávky 240 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Katarína Pšárová 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
092/19 Objednávame u Vás servisné práce na vstupnej bráne v objekte KM Prešov v sume 40 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. K - mont s.r.o. 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
093/19 Objednávame u Vás 4 ks rámikov so sklom v sume 2,87 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Anna Kačmárová 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
157/2019 Zmluva o nájme pozemku č. 157/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s úst. §663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení movitti s.r.o. 450,00 € 05.11.2019 Zmluva
158/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 158/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Mgr. Ivan Mazanec 443,75 € 05.11.2019 Zmluva
159/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 159/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení EVASOFIA, s.r.o. 442,50 € 05.11.2019 Zmluva
0336/19 Kontrola hasiacich prístrojov v Kaštieli Hanušovce n Topľou Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 262,92 € 05.11.2019 Faktúra
0334/19 Stravné lístky - 580 kusov v cene 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 743,63 € 05.11.2019 Faktúra
0335/19 Zemný plyn Kaštieľ Hanušovce n Topľou za obdobie 11/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 05.11.2019 Faktúra
088/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 3 ks Odvlhčovač vzduchu TROTEC TTK 127 E cena 299€ s DPH /ks do priestorov Kaštieľa v Stropkove. Úhrada konečnej faktúry. Biet SK s.r.o. 0,00 € 04.11.2019 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »