Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0222/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 238,06 € 16.07.2019 Faktúra
0223/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto HnT, Zámocká 160 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 514,28 € 16.07.2019 Faktúra
0224/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto HnT, Zámocká 151 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 105,43 € 16.07.2019 Faktúra
0225/19 Náklady na el. energiu - odb.miesto PO, Hlavná 86 za obdobie 06/2019 Vychodosl. energetika 108,19 € 16.07.2019 Faktúra
0226/19 Nákup stoličiek v počte 50 ks do Kaštieľa v Stropkove Nábytok KMIŤ s.r.o. 600,00 € 16.07.2019 Faktúra
055/19 Objednávame u Vás nákup hrubej jadrovej omietky: - 20 x 25 kg/2,96 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov 0,00 € 15.07.2019 Objednávka
0214/19 Poplatky za telekomunikačné služby - adsl prístup HnT Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 15.07.2019 Faktúra
0215/19 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť HnT Slovak Telekom, a.s. 21,06 € 15.07.2019 Faktúra
0216/19 Poplatky za telekomunikačné služby - hlasové služby HnT Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 15.07.2019 Faktúra
0217/19 Nová verzia MAGMA HCM za obdobie 3. štvrťrok 2019 AutoCont 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
054/19 Objednávame u Vás nákup ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť - 2 páry pracovná obuv á - 41,76 € Objednávka spolu 83,52 €. Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 12.07.2019 Objednávka
89/2019 Nájomná zmluva uzavretá podľa §663 a násl. úst. zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník, v znení neskorších predpisov Mesto Hanušovce nad Topľou 1,00 € 12.07.2019 Zmluva
87/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 87/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 11.07.2019 Zmluva
0213/19 Nákup materiálu na údržbu - KM Prešov HAUS Seman s.r.o. 177,47 € 11.07.2019 Faktúra
0208/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 46,32 € 09.07.2019 Faktúra
0209/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 19,30 € 09.07.2019 Faktúra
0210/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 13,63 € 09.07.2019 Faktúra
0211/19 Poplatky za telekom. služby - ADSL prístup Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
0212/19 Poplatky za telekom. služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 09.07.2019 Faktúra
0204/19 Nákup magnetiek pre kaštieľ Hanušovce nT Ján Boggero BIANKO 455,00 € 08.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »