Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3382
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
172/2019 Zmluva o výpožičke predmetu kultúrnej hodnoty č. 172/2019 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov 0,00 € 20.12.2019 Zmluva
0427/19 Nákup ručných vysávačov BOSCH - 2 ks pre KM PO a Kaštieľ Stropkov Jozef Bujdoš 235,50 € 20.12.2019 Faktúra
0428/19 Náklady na grafické spracovanie a tlač plagátov - Stála expozícia sakrálneho umenia Stropkov ALMITRANS, s.r.o. 146,34 € 20.12.2019 Faktúra
0429/19 Náklady na UV tlač na zlatú fóliu - Stála expozícia sakrálneho umenia Stropkov ALMITRANS, s.r.o. 169,26 € 20.12.2019 Faktúra
0430/19 Náklady na vydanie publikácie Nové obzory 35 ADIN s.r.o. 2 500,00 € 20.12.2019 Faktúra
0431/19 Materiál na opravu a údržbu kaštieľa Hanušovce n Topľou KOVTEX, s.r.o. 725,72 € 20.12.2019 Faktúra
0432/19 Nákup sklenených vitrín v počte 4 ks pre Kaštieľ Stropkov Ing. František Sarik - ELSATEX 769,97 € 20.12.2019 Faktúra
177/2019 Havaríjne poistenie motorových vozidiel číslo 78900949 Union poisťovňa, a.s. 251,02 € 20.12.2019 Zmluva
171/2019 Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 216,36 € 19.12.2019 Zmluva
133/19 Objednávame u Vás -4 ks sklenené vitríny - cena za 1 ks 192,50 EUR s DPH. Objednávka celkom 770 EUR. Miesto dodania Kaštieľ Stropkov.Úhrada konečnej faktúry. Ing. František Sarik - ELSATEX 0,00 € 18.12.2019 Objednávka
0422/19 Vstupenky do múzea a pobočiek v počte 31 000 ks COFIN, a.s. 1 711,20 € 18.12.2019 Faktúra
0423/19 Nákup vitrín pre Kaštieľ Stropkov RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 1 117,94 € 18.12.2019 Faktúra
0424/19 Nákup vitrín do Kaštieľa Stropkov RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM 867,10 € 18.12.2019 Faktúra
0425/19 Grafické spracovanie, tlač a väzba publikácie "Povery z horného Potorysia IV. časť" Zuzana Magdová - Tlačiareň Kušnír 1 265,00 € 18.12.2019 Faktúra
0426/19 Nákup multifunkčnej laserovej tlačiarne pre Kaštieľ Stropkov LEDUM KAMARA SK, s.r.o. 87,60 € 18.12.2019 Faktúra
0419/19 Nákup pracovných prezúvok pre prac. na aktivačnej činnosti v OZ Kaštieľ Stropkov Stanislav Hvozda 45,00 € 17.12.2019 Faktúra
0420/19 Náklady na projektovú dokumentáciu v zmysle Zmluvy o dielo č. 95/2018 a dodatku č.1/2018 Rekonštrukcia KM PO AXA Projekt, s.r.o. 51 360,00 € 17.12.2019 Faktúra
0421/19 Nákup materiálu na opravu Kaštieľa Hanušovce nT INKOL, s.r.o. 606,67 € 17.12.2019 Faktúra
0415/19 Nákup magnetiek alumíniových a odznakov pre OZ Kaštieľ Hanušovce nT Ján Boggero BIANKO 839,00 € 16.12.2019 Faktúra
0417/19 Nákup propag. materiálu - magnetiek alumíniových a odznakov pre KM PO v počte 600 kusov Ján Boggero BIANKO 430,00 € 16.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »