Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
048/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač: - 4 ks plagátu o rozmere 1000 x 700 mm farebnosť 4/0, papier 220 g. Cena za 1 ks/9,50 EUR na výstavu " Kabinet kuriozít". Úhrada konečnej Fa. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 19.06.2019 Objednávka
049/19 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás 180 ks hrnčekov s potlačou v sume 1,75/ks/ EUR bez DPH + doprava v sume 18 EUR. z toho:- 50 ks Kaštieľ Hanušovce n/T.- 30 ks Kaštieľ Stropkov, 50 ks Budova KM, 50 ks Hasičské auto. Úhrada konečnej fakt Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 0,00 € 19.06.2019 Objednávka
050/19 Na základe prieskumu objednávame u Vás prepravu klimatizovaným autobusom na trase Prešov - Liptovský Mikuláš - Ružomberok a späť cca 30 ľudí (exkurzia). Odchod autobusu z Prešova o 7,00 hod. - príchod 19,00 hod. Cena za prepravu 420 EUR bez DPH. Úhrada ko Andrej Daňko - DAF TOUR 0,00 € 19.06.2019 Objednávka
0185/19 Nákup tričiek s logom múzea a potlačou folklórneho motívu - 100 ks JES SK, s.r.o. 661,20 € 19.06.2019 Faktúra
0186/19 Náklady na el. energiu PO, Hlavná 86 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 358,63 € 19.06.2019 Faktúra
0187/19 Náklady na el. energiu HnT, Zámocká 151 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 89,15 € 19.06.2019 Faktúra
0188/19 Náklady na el. energiu HnT, Zámocká 160 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 572,47 € 19.06.2019 Faktúra
0189/19 Náklady na el. energiu PO, Hlavná 90 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 174,31 € 19.06.2019 Faktúra
0190/19 Náklady na el.energiu Po, Hlavná 86 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 601,60 € 19.06.2019 Faktúra
80/2019 Dohoda č. 19/37/012/115 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b/ bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 18.06.2019 Zmluva
0184/19 Nákup propag. materiálu -magnetiek s potlačou spolu 1 000ks, z toho 450 ks HnT, 150 ks kaštieľ Stropkov,200 ks budova KM PO, 200 ks hasičské auto ALMITRANS, s.r.o. 516,00 € 14.06.2019 Faktúra
046/19 Objednávame u Vás vybavenie do kuchynky: džbány, poháre na víno,šálky na kávu s podšálkou + lyžičky, termosky podľa výberu v celkovej sume do 200 EUR.Úhrada konečnej faktúry. R.P.M. s.r.o. 0,00 € 13.06.2019 Objednávka
047/19 Objednávame u Vás nákup ochr. prac. prostriedkov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť - 2 ks pracovná vesta v sume 24,60 EUR/ks/ s DPH, - 2 páry pracovné prezuvky v sume 17,30/EUR/ s DPH Celkom: 83,80 EUR.Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 13.06.2019 Objednávka
0183/19 Pracovné odevy pre HnT - 2 ks vesta , 2 ks prezuvky WINTEX s.r.o. 83,78 € 13.06.2019 Faktúra
0182/19 Tlač 2 ks plagátov o rozmere 594x841 mm na výstavu "Slovenská republika rád" Mgr. Tomáš Timko 15,00 € 12.06.2019 Faktúra
043/19 Objednávame u Vás tlač panelov o rozmere 1000 x 700 mm v počte 3 ks na výstavu " Oobleč si rúcho dôstojné" v sume 14 EUR/ks/bez DPH- Úhrada konečnej faktúry. CREATIV PLUS, spol., s.r.o 0,00 € 11.06.2019 Objednávka
044/19 Objednávame u Vás tlač 2 ks plagátov o rozmere 594 x 841 mm na výstavu " SRR". Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 11.06.2019 Objednávka
045/19 Objednávame u Vás vystúpenie na koncerte na deň 14.6.2019. Začiatok vystúpenia o 18,00 hod. v priestoroch Rákociho paláca KM v PO. Cena za vystúpenie je dohodnutá v sume 2000 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 0,00 € 11.06.2019 Objednávka
76/2019 Kúpna zmluva č. 76/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Milan Choma 1 500,00 € 11.06.2019 Zmluva
0181/19 Tlač 20 ks plagátov o rozmere 1000x730mm na výstavu "Slovenská republika rád" Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 290,40 € 11.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »