Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
041/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 450 ks magnetiek 9x 5cm - Kaštieľ Hanušovce 0,41/ks /bez DPH - 150 ks magnetiek 9x5cm - Kaštieľ Stropkov v sume 0,41/ks/bez DPH - 200 ks magnetiek 9x5 cm - Budova múzea v Prešove v sume 0,41/ks/bez DPH - 20 ALMITRANS, s.r.o. 0,00 € 10.06.2019 Objednávka
042/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 20 ks pánske tričko s potlačou (veľkosť M,L,XL) v sume 5,35/ks/bez DPH - 50 ks dámske tričko s potlačou (veľkosť S,M,L,XL) v sume 5,35/ks/bez DPH - 30 ks detské tričká s potlačou v sume 5,55/ks/bez DPH. Dopra JES SK, s.r.o. 0,00 € 10.06.2019 Objednávka
75/2019 Kúpna zmluva č. 75/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. arch. Marko Vateha, PhD. 10 250,00 € 10.06.2019 Zmluva
0175/19 Bezpečnostnotechn. služba a služby technika požiarnej ochrany za 05/19 Anna Kačmárová 80,00 € 10.06.2019 Faktúra
0176/19 Kontrola hasiaceho prístroja, hydrantu, správa o kontrole HP, hydrantu František Bochňák 74,70 € 10.06.2019 Faktúra
0177/19 Hasiaci prístroj, piktogram KRIŠKO s.r.o. 30,00 € 10.06.2019 Faktúra
0178/19 Poplatky za telekomunikačné služby t.č. 057/4452371 ISDN za 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,92 € 10.06.2019 Faktúra
0179/19 Poplatky za služby adsl prístupu za obdobie 06/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.06.2019 Faktúra
0180/19 Poplatky za telekom. služby - tel 057/4450246, 057/4452441 za obdobie 05/19 Slovak Telekom, a.s. 21,62 € 10.06.2019 Faktúra
0168/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odb. miesto PO, Ku Kumštu za obdobie 06/19 Vychodosl. energetika 55,00 € 06.06.2019 Faktúra
0169/19 Poplatky za telefónne služby Prešov pevná linka 051/7734708 za obdobie 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 14,51 € 06.06.2019 Faktúra
0170/19 Poplatky za telekom. služby - internet - za obdobie 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.06.2019 Faktúra
0171/19 Poplatky za používanie ADSL prístupu za 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
0172/19 Poplatky za hlasové služby 05/2019 a magio internet 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 46,10 € 06.06.2019 Faktúra
0173/19 Poplatky za telefónne služby 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 11,89 € 06.06.2019 Faktúra
0174/19 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel na podujatí Noc múzeí Prešov SOZA 14,40 € 06.06.2019 Faktúra
0166/19 Telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 35,05 € 05.06.2019 Faktúra
0167/19 Náklady na reinštaláciu lustrov, svietidlá, Kaštieľ Hanušovce n T Glass LPS, s.r.o. 1 500,00 € 05.06.2019 Faktúra
040/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tlač: - 20 ks plagátov na výstavu " Slovenská republika rád" o rozmere 1000x730mm v sume 12,10/ks bez DPH. Celková fakturovaná suma 290,40 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 04.06.2019 Objednávka
72/2019 Kúpna zmluva č. 72/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Kamila Ištoňová 1 950,00 € 04.06.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »