Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0162/19 Nákup tovaruWifi Router, FTP kábel, konektor, prevedenie kabeláže Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 68,27 € 04.06.2019 Faktúra
0163/19 Nákup stravných lístkov v počte 520 kusov v sume 4,50€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 306,07 € 04.06.2019 Faktúra
0164/19 Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.06.2019-30.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 04.06.2019 Faktúra
0165/19 Vypracovanie a dodanie proj.dokum. na odstránenie stavby a prieskum zavlhnutia v rámci akcie Rekonštrukcia múzea AXA Projekt, s.r.o. 4 200,00 € 04.06.2019 Faktúra
71/2019 Kúpna zmluva č. 71/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Tatiana Pastoráková 850,00 € 03.06.2019 Zmluva
0160/19 Odborné zreštaurovanie dvoch sakrálnych sôch z obdobia baroka projekt č. 18-541-03150 restART BA s.r.o. 7 000,00 € 03.06.2019 Faktúra
0161/19 Odborné zreštaurovanie dvoch sakrálnych sôch z obce Široké - projekt č. 18-541-03086 restART BA s.r.o. 5 000,00 € 03.06.2019 Faktúra
0219/19 odborné zreštaurovanie sakrálnych sôch - spolufinancovanie projektu č. 18-541-03150 restART BA s.r.o. 400,00 € 03.06.2019 Faktúra
0220/19 reštaurovanie sakrálnych sôch -spolufinancovanie projektu č. 18-541-03086 restART BA s.r.o. 318,00 € 03.06.2019 Faktúra
62/2019 Zmluva o spolupráci v oblasti rozvoja cestovného ruchu na území mesta Prešov v projekte vyhliadkový autobus Prešovská 49-tka Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš 0,00 € 31.05.2019 Zmluva
66/2019 Kúpna zmluva č. 66/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 14 200,00 € 31.05.2019 Zmluva
67/2019 Kúpna zmluva č. 67/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Terézia Lišková 900,00 € 31.05.2019 Zmluva
68/2019 Kúpna zmluva č. 68/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Dušan Žipaj 6 580,00 € 31.05.2019 Zmluva
64/2019 Kúpna zmluva č. 64/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Stanislava Smandrová, rod. Oľhová 1 720,00 € 30.05.2019 Zmluva
65/2019 Kúpna zmluva č. 65/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Mgr. Cyril Melničák 700,00 € 30.05.2019 Zmluva
73/2019 Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpení SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 0,00 € 30.05.2019 Zmluva
63/2019 Kúpna zmluva č. 63/2019 uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ústanovením § 9 ods. 6 písm. a/ zák č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Milan Kovaľ - ANTIK ART 6 500,00 € 29.05.2019 Zmluva
038/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás: - 1 ks WiFi Router TP-Link v sume 29,99 EUR/ks/bez DPH - 20 m FTP kábel v sume 0,33 EUR/ m/ bez DPH -2 ks konektor RJ45 v sume 0,15 EUR/ks/bez DPH + prevedenie kabeláže a konfigurácia routera v sume 20 EUR bez Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 0,00 € 27.05.2019 Objednávka
0155/19 Nákup pracovnej bundy - 2 ks pre aktivačnú činnosť WINTEX s.r.o. 69,22 € 27.05.2019 Faktúra
0156/19 Vodné a stočné KM PO za obdobie 14.2.2019-20.5.2019 Vychodosl. vodarenska spol 724,99 € 27.05.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »