Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3171
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
064/19 Objednávame u Vás: 1.Turistické známky v sume 1,30/ks s DPH 100 ks- Kaštieľ Hanušovce n/T. 50 ks- Rákociho palác Prešov 50 ks - Archeopark 2.Turistické nálepky v sume 0,48/ks s DPH - 30 ks Kaštieľ Hanušovce nad/Topľou 30 ks Viadukt 3. Denník v s Ing.Ernest Rusnák 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
065/19 Objednávame u Vás vývoz odpadu z VOK: - jazdný výkon 1,40 EUR/km/bez DPH, pristavenie + manipulácia. Celková suma objednávky 45,20 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Technicke sluzby 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
0246/19 Tlač panelov na výstavu Obleč si rúcho dôstojné - SP CREATIV PLUS, spol., s.r.o 50,40 € 08.08.2019 Faktúra
0247/19 Náklady na bezp. techn. službu a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.08.2019 Faktúra
0248/19 PoužívanieFBA-aDSL prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
0249/19 Náklady na internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.08.2019 Faktúra
0250/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 17,16 € 08.08.2019 Faktúra
0251/19 Poplatky za telekom. služby + internet Slovak Telekom, a.s. 46,03 € 08.08.2019 Faktúra
0252/19 Poplatky za telekom. služby Slovak Telekom, a.s. 19,20 € 08.08.2019 Faktúra
062/19 Objednávame u Vás nákup ochranných pracovných prostriedkov pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť - 2 ks pracovný plášť á - 13,38 €/ks. Objednávka spolu 26,76 €. Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 06.08.2019 Objednávka
0240/19 Náklady na el.energiu - dodávka a distribúcia - PO Ku Kumštu za obdobie 08/2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 06.08.2019 Faktúra
0241/19 Náklady na el.energiu - dodávka a distribúcia - HnT Zámocká 160 za obdobie 06-08/2019 Vychodosl. energetika 147,00 € 06.08.2019 Faktúra
0242/19 Podujatie " Leto s Rákocim" ukážka tradičného spracovania ovčej vlny Mgr.Júlia Madziková 50,00 € 06.08.2019 Faktúra
0243/19 "Leto s Rákocim" vystúpenie folklórneho súboru Kanaš Folklórne združenie Kanaš 50,00 € 06.08.2019 Faktúra
0244/19 Ukážka keramikárstva pre verejnosť na akcii Leto s Rákocim - PO Ing.Gabriel Huraj - RAJ-PEK 50,00 € 06.08.2019 Faktúra
0245/19 Nákup pracovného plášťa - 2 ks WINTEX s.r.o. 26,76 € 06.08.2019 Faktúra
0239/19 Poplatky za mobilné služby za obdobie + internet Orange Slovensko a.s. 35,53 € 05.08.2019 Faktúra
92/2019 Zmluva o prenájme priestorov č. 92/2019 uzavretá podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov M PLAY, s.r.o. 20,00 € 02.08.2019 Zmluva
93/2019 ZMLUVA O DIELO č. 93/2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Anna Závacká 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
94/2019 ZMLUVA O DIELO č. 94/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Ing. Gabriel Huraj - RAJ - PEK 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »