Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0158/19 Materiál na údržbu Hanušovce nT KOVTEX, s.r.o. 709,31 € 27.05.2019 Faktúra
0159/19 Textilné návleky na obuv do Kaštieĺa HnT MLZ plus, s.r.o. 311,04 € 27.05.2019 Faktúra
61/2019 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu MK SR z 10. augusta 2015 Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove 30,00 € 24.05.2019 Zmluva
0154/19 Nákup kancelárskych potrieb APL plus, s.r.o 49,40 € 23.05.2019 Faktúra
59/2019 Kúpna zmluva č. 59/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Ľubomír Beňo 1 990,00 € 22.05.2019 Zmluva
036/19 Na základe prieskumu objednávame u Vás zakúpenie textilných návlekov na obuv (9004) - 240 ks (120 párov)- 1,08 €/kus bez DPH.Úhrada konečnej faktúry. MLZ plus, s.r.o. 0,00 € 21.05.2019 Objednávka
037/19 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa výberu do sumy 50 EUR. APL plus, s.r.o 0,00 € 21.05.2019 Objednávka
57/2019 Zmluva o dielo č. 57/2019 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Mgr. Peter Kováč 15,00 € 21.05.2019 Zmluva
0153/19 Tlač plagátu formátu A2 na podujatie Noc múzeí 2019 Mgr. Tomáš Timko 3,70 € 21.05.2019 Faktúra
035/19 Na základe internetovéh prieskumu objednávame u Vás: -3 ks pódiovej konštrukcie Nivtec 111 01 0 Stage Platform 200 x 100 cm v sume 429 EUR/ks s DPH - 8 ks Nivtec 202 02 1 Levelling Leg with Spindle and Base Plate 40 cm v sume 36,90 EUR/ ks s DPH na kult Muziker, a.s. 0,00 € 20.05.2019 Objednávka
60/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 60/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 20.05.2019 Zmluva
034/19 Objednávame u Vás nákup: - 2 ks pracovnej bundy v sume 34,61 EUR/ks s DPH pre aktivačnú činnosť Hanušovce nad Topľou. Úhrada konečnej faktúry. WINTEX s.r.o. 0,00 € 17.05.2019 Objednávka
039/19 Objednávame u Vás nákup materiálu na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach n/T. podľa výberu v celkovej sume do 710 EUR. Úhrada konečnej faktúry. KOVTEX, s.r.o. 0,00 € 17.05.2019 Objednávka
0152/19 Použitie mot.vozidla VT 313 AT - nakl., vykl., doba jazdy 0,50 hod Mesto Hanušovce nad Topľou 20,80 € 17.05.2019 Faktúra
0151/19 Dodávka a montáž nových kobercov do priestorov Veľkého kaštieľa v Hanušovciach nT JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 15 756,01 € 16.05.2019 Faktúra
032/19 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb na "Noc múzeí" podľa výberu do 100 EUR. Uhrada konečnej faktúry. APL plus, s.r.o 0,00 € 15.05.2019 Objednávka
033/19 Objednávame u Vás tlač plagátu formát A2 na podujatie " Noc múzeí a galérií 2019" v celkovej sume 3,70 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mgr. Tomáš Timko 0,00 € 15.05.2019 Objednávka
0145/19 poplatok za odber el.energie HnT Zámocká 160 za 04/19 Vychodosl. energetika 477,71 € 15.05.2019 Faktúra
0146/19 za dodávku el.energie PO Hl. 86 za 04/19 Vychodosl. energetika 886,12 € 15.05.2019 Faktúra
0147/19 za dodávku el. energie Hn/T Zámocká 151 za 04/19 Vychodosl. energetika 44,38 € 15.05.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »