Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0148/19 za dodávku el. energie PO, Hlavná 86 za 04/19 Vychodosl. energetika 427,80 € 15.05.2019 Faktúra
0149/19 za dodávku el. energie Po Hlavná 90 za 04/19 Vychodosl. energetika 226,67 € 15.05.2019 Faktúra
0150/19 nákup kanc. potrieb pre Noc múzeí APL plus, s.r.o 97,62 € 15.05.2019 Faktúra
0157/19 Poistenie priemyselných rizík za obdobie 1.6.2019-1.12.2019 - Archeopark H n/T UNIQA poisťovňa a.s. 840,29 € 15.05.2019 Faktúra
0141/19 Poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl prístupu - H n/T 05/19 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 13.05.2019 Faktúra
0142/19 poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete HnT 04/19 Slovak Telekom a.s. 21,20 € 13.05.2019 Faktúra
0143/19 poplatky za služby pevnej siete HnT 04/19 Slovak Telekom a.s. 21,64 € 13.05.2019 Faktúra
0144/19 Vstupenky do múzea: Prešov 7350 ks, Hanušovce n/T. 5850 ks, Stropkov 850 ks COFIN, a.s. 809,28 € 13.05.2019 Faktúra
54/2019 Zmluva o prenájme priestorov č. 54/2019 uzavretá podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov Mesto Hanušovce nad Topľou 50,00 € 10.05.2019 Zmluva
031/19 Na základe vyhodnotenie prieskumu trhu objednávme u Vás reinštaláciu a výmenu poškodených častí lustrov v sume 990 EUR bez DPH 2 ks bočné lustre v sume 112 EUR/ks bez DPH + 4 ks žiarovky LED v sume 2 EUTR bez DPH. Glass LPS, s.r.o. 0,00 € 10.05.2019 Objednávka
0140/19 Poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom a.s. 16,67 € 10.05.2019 Faktúra
56/2019 Zmluva o prenájme priestorov č. 56/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpísov M PLAY, s.r.o. 20,00 € 09.05.2019 Zmluva
0131/19 Poplatky za uloženie a zneškodnenie odpadu HnT OZÓN Hanušovce, a.s. 14,89 € 09.05.2019 Faktúra
0132/19 Nákup pracovného plášťa / Semancová Pavlína / - aktivačná čiinosť BRAKON s.r.o. 15,00 € 09.05.2019 Faktúra
0133/19 Bezpečnostno techn. služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 09.05.2019 Faktúra
0134/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.3.-31.5.2019 - Hanušovce n/T. Zámocká 160 Vychodosl. energetika 147,00 € 09.05.2019 Faktúra
0135/19 pozáručný servisný zásah EZS v HnT FITTICH PREAL s.r.o. 110,18 € 09.05.2019 Faktúra
0136/19 Poplatky za telekomunikačné služby - 05/19 Slovak Telekom a.s. 17,64 € 09.05.2019 Faktúra
0137/19 Poplatky za telekom. služby - pevná sieť PO 04/19 Slovak Telekom a.s. 15,59 € 09.05.2019 Faktúra
0138/19 Poplatky za telekomunikačné služby + Magio Internet XL + ISDN BRA Slovak Telekom a.s. 47,05 € 09.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »