Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2978
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0108/19 Pracovná bunda a pracovná obuv - aktivačná činnosť - ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 50,00 € 09.04.2019 Faktúra
0100/19 Poplatky za telekomunikačné služby- internet 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.04.2019 Faktúra
0101/19 Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 1,93 € 08.04.2019 Faktúra
0102/19 Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 12,95 € 08.04.2019 Faktúra
0103/19 Poplatky za telekomunikačné služby -používanie ADSL prístup 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
0104/19 Poplatky za telekomunikačné služby 03/2019 + internet 04/2019 Slovak Telekom, a.s. 45,97 € 08.04.2019 Faktúra
0105/19 Poplatky za telekomunikačné služby pevná sieť PO 03/2019 Slovak Telekom, a.s. 15,44 € 08.04.2019 Faktúra
0106/19 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.04.2019 Faktúra
46/2019 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 05.04.2019 Zmluva
0099/19 Za dodávka el. energie za obdobie od 1.4.-30.4.2019 - PO Kumšt Vychodosl. energetika 55,00 € 05.04.2019 Faktúra
0098/19 Poplatky za mobilné služby + internet za obdobie od 27.3.2019-26.4.2019 Orange Slovensko a.s. 35,47 € 04.04.2019 Faktúra
44/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 44/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Stredoslovenská galéria 0,00 € 03.04.2019 Zmluva
0096/19 za odber zemného plynu za obdobie od 1.4.-30.4.2019 - Hanušovce n/T. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.04.2019 Faktúra
0097/19 Stravné lístky 540 ks v jedn.cene 4,50€/ks za 04/2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 394,76 € 02.04.2019 Faktúra
020/19 Objednávame u Vás: - 1 ks pracovná bunda v sume 30 EUR/ks/s DPH - 1 ks pracovnej obuvi v sume 20 EUR/ks/ s DPH. Úhrada konečnej Fa. BRAKON s.r.o. 0,00 € 01.04.2019 Objednávka
0093/19 Vyúčtovanie vodného, stočného 7.12.2018-19.3.2019 Vychodosl. vodarenska spol 72,48 € 01.04.2019 Faktúra
0095/19 Klampiarske práce - výmena a montáž strešných žľabov na budove KM PO Miroslav Skarupa 707,44 € 01.04.2019 Faktúra
0094/19 Dodávka, montáž, oživenie a odovzdanie zariadení kamer.systému +2 ks pentabridný sieťový videorekordér TRANS - MONT, s.r.o. 1 384,14 € 01.04.2019 Faktúra
019/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás montáž a demontáž starých strešných žľabov na budove KM v Prešove v celkovej sume 707,44 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Miroslav Skarupa 0,00 € 27.03.2019 Objednávka
018/19 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás:- pokračovanie produktu -Verejná správa SR - ročný prístup od 1.4.2019-31.3.2020v sume 117 EUR s DPH.Úhrada konečnej Fa. Poradca podnikatela 0,00 € 26.03.2019 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »