Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3385
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
167/2019 Dohoda č. 19/40/010/78 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 15.11.2019 Zmluva
0353/19 Náklady na el. energiu - odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 Vychodosl. energetika 528,98 € 14.11.2019 Faktúra
0354/19 Náklady na el. energiu - odber. miesto KM PO Hlavná 90 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 Vychodosl. energetika 188,04 € 14.11.2019 Faktúra
0355/19 Náklady na el. energiu - odber. miesto KM PO Hlavná 86 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 Vychodosl. energetika 658,28 € 14.11.2019 Faktúra
0356/19 Náklady na el. energiu - odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT, Zámocká 160 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 Vychodosl. energetika 552,01 € 14.11.2019 Faktúra
0357/19 Náklady na el. energiu - odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT, Zámocká 151 za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 Vychodosl. energetika 46,14 € 14.11.2019 Faktúra
164/2019 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 168/2018 zo dňa 14.11.2018 JESSTAV,s.r.o. 0,00 € 13.11.2019 Zmluva
0352/19 Nákup pracovnej bundy - aktivačná služba Stropkov Stanislav Hvozda 53,00 € 12.11.2019 Faktúra
096/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výstavné podstavce bielej farby materiál - MDF 18 mm: - 5 ks o rozmere 1000x500x500 v sume 93,60 EUR/ks.Celkom 468 EUR - 5 ks o rozmere 1300x500x500 v sume 107,40 EUR/ks. Celkom 537 EUR - 1 ks o rozmere 800x1000 Miroslav Žvanda 0,00 € 11.11.2019 Objednávka
097/19 Na základe Vami zaslanej cenovej ponuky zo dňa 11.11.2019 objednávame u Vás tonery v celkovej sume 366,40 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. T J Invest s.r.o. 0,00 € 11.11.2019 Objednávka
160/2019 Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Stanislav Kužila 300,00 € 11.11.2019 Zmluva
0339/19 Nákup kancelárskych potrieb APL plus, s.r.o 698,25 € 08.11.2019 Faktúra
0340/19 Náklady na vodné a stočné, odberné miesto Kaštieľ Hanušovce n T za obdobie od 13.9.2019 do 31.10.2019 Vychodosl. vodarenska spol 136,60 € 08.11.2019 Faktúra
0341/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.9.do 30.11.2019 Vychodosl. energetika 147,00 € 08.11.2019 Faktúra
0342/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.11.do 30.11.2019 Vychodosl. energetika 55,00 € 08.11.2019 Faktúra
0343/19 Bezpečnostno technická služba a služby technika PO Anna Kačmárová 80,00 € 08.11.2019 Faktúra
0345/19 Náklady na telefónne poplatky Kaštieľ Hanušovce nT pevná linka za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 22,40 € 08.11.2019 Faktúra
0346/19 Náklady na telefónne poplatky Kaštieľ Hanušovce nT voice obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 08.11.2019 Faktúra
0347/19 Náklady na telefónne poplatky KM PO VBA prístup za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 08.11.2019 Faktúra
0348/19 Náklady na telefónne poplatky KM PO tel.poplatky za obd. 10/2019 + internet za obd. 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 46,70 € 08.11.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »