Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2978
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
55/2019 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení Ing. Viktor Kruško - VICTORIA 30,00 € 25.03.2019 Zmluva
017/19 Na základe vyhodnotenia cenovej ponuky objednávame u Vás: -2 ks pentabridný videorekordér sieťový v sume 297,35 EUR bez DPH -2 ks data disk 2000 GB v sume 95 EUR bez DPH -1ks zdroj 12V v sume 16,90 EUR bez DPH -1 ks FTP prevodník v sume 3,50 EUR bez D TRANS - MONT, s.r.o. 0,00 € 20.03.2019 Objednávka
32/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2019 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 19.03.2019 Zmluva
38/2019 Dohoda č. 19/40/060/69 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 5 099,68 € 19.03.2019 Zmluva
39/2019 Dohoda č. 19/40/060/75 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 3 325,88 € 19.03.2019 Zmluva
40/2019 Dohoda č. 19/40/060/126 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 1 773,80 € 19.03.2019 Zmluva
0092/19 Ročný audit prac.zdrav.služba - dohľad nad prac.prostredím Anna Kačmárová 108,00 € 15.03.2019 Faktúra
0085/19 Oprava a výmena vitrážovej výlohy na dverách vstup do budovy KM PO Bc.Jakub Pastorák 600,00 € 14.03.2019 Faktúra
0086/19 Pečiatka drevená PEJTR - Ján Trudič 12,50 € 14.03.2019 Faktúra
0087/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 916,59 € 14.03.2019 Faktúra
0088/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019 - PO Hlavná 90 Vychodosl. energetika 1 128,44 € 14.03.2019 Faktúra
0089/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- Zámocká 151 Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 21,01 € 14.03.2019 Faktúra
0090/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- Zámocká 160 Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 504,46 € 14.03.2019 Faktúra
0091/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 975,60 € 14.03.2019 Faktúra
0084/19 Elektroinštalačný materiál, batérie ELMART - Martin Ildža 34,81 € 13.03.2019 Faktúra
016/19 Na základe ponuky objednávame u Vás: - elektroinštalačný materiál v celkovej sume 30,03 EUR - 2 ks batérie AA nab. v sume 2,38 s DPH. Úhrada konečnej faktúry. ELMART - Martin Ildža 0,00 € 12.03.2019 Objednávka
0083/19 Väzba knihy prírastkov Štefan Staviarsky - VaŠo 13,00 € 12.03.2019 Faktúra
015/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu a výmenu vitrážovej výlohy na dverách - vstup do budovy KM PO v celkovej sume 600 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Bc.Jakub Pastorák 0,00 € 11.03.2019 Objednávka
0080/19 Poplatky za telekomunikačné služby 02/19 Slovak Telekom, a.s. 21,90 € 11.03.2019 Faktúra
0081/19 Poplatky za telekomunikačné služby 02/19 Slovak Telekom, a.s. 20,74 € 11.03.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »