Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2636
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Faktúra
0274/18 príprava hudobno-devadelného predstavenie "Divadelné a folklórne zábavky" v rámci 3. ročníka podujatia "Leto s Rákocim" Divadlo teatrálnej skratky 200,00 € 27.08.2018 Faktúra
0472/18 príprava fotografického materiálu pre proj. č. 18-521-02010 s názvom " Opál - slovenský drahokam" FOTO GROSS 200,00 € 21.12.2018 Faktúra
0211/20 Natočenie a postprodukcia promo videa k projektu História skla - spolufinancovanie Pavol Verčimák 210,00 € 28.07.2020 Faktúra
0138/17 kupecké paprieové vrecká, vrecká zip: Projekt č. 16-621-05291 2 ZET s.r.o. 101,46 € 05.05.2017 Faktúra
0060/19 Nákup vlajok a stojanov + doprava 2U spol. s.r.o. 520,44 € 22.02.2019 Faktúra
0133/17 záchytná vanička na chemikálie - 380 l,- projekt: 16-621-05291. A J Produkty a.s., 282,00 € 04.05.2017 Faktúra
0426/17 pracovná stolička - Hanušovce n/T.+ dopravné náklady A-PEMA s.r.o. 136,42 € 15.12.2017 Faktúra
0329/18 tyčový cín Sn100Sb pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 49,38 € 12.10.2018 Faktúra
0330/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 12,50 € 12.10.2018 Faktúra
0382/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - spolufinancovanie ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0384/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 2,62 € 30.11.2018 Faktúra
0383/18 doplatok k FA č. 1802100395 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - tyčový cín ABE.TEC, s.r.o. 20,74 € 30.11.2018 Faktúra
0385/18 doplatok k FA č. 1802100394 (DPH) - projekt č.MK-159/2018/2.1. - tyčový cín ABE.TEC, s.r.o. 10,37 € 30.11.2018 Faktúra
0359/18 tyčový cín Sn100Sb pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 111,25 € 07.11.2018 Faktúra
0208/15 vydanie knihy - 70 rokov KM v Prešove ADIN s.r.o. 7 023,50 € 25.11.2015 Faktúra
0158/16 výroba reklamného pútača - postava Rákociho ADIN s.r.o. 150,00 € 20.08.2016 Faktúra
0243/16 - výroba 27 ks výstavných panelov, grafický návrh, retuš fotografií - Projekt č. 16-622-05247 - Svet dobovej reklamy ADIN s.r.o. 1 696,40 € 12.12.2016 Faktúra
0244/16 grafický návrh + tlač pozvánok a plagátov k výstave "Reklamy v Prešove na prelome19.a 20. storočia ADIN s.r.o. 99,60 € 12.12.2016 Faktúra
0281/16 grafické spracovanie a tlač brožúry (Reklamy na prelome 19. a 20. storočia v Prešove) ADIN s.r.o. 1 097,80 € 23.12.2016 Faktúra
0123/17 polygrafické náklady a tlač publikáciíí v rámci projektu "Experimentálana archeológia v archeoparku". - 200 ks Na ostrí hrany, 200 ks Sklenená krása, - 200ks Textilné variácie, 200 ks Cengot bronzu ADIN s.r.o. 1 364,00 € 02.05.2017 Faktúra
0375/17 grafické spracovanie a tlač 5 druhov letákov v nákade 100 ks v rámci proj. č. 17-521-01841 "Stretnutie s dejinami v archeoparku" ADIN s.r.o. 501,60 € 21.11.2017 Faktúra
0383/17 grafická úprava a talč mat. k projektu č. 17-521-01842 - "Pohľad do histórie cez sklo" ADIN s.r.o. 51,80 € 23.11.2017 Faktúra
0441/17 grafické spracovanie a tlač publikácie "Prešov v priestore a čase", projekt č. 17-521-01865 podporený z verejných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 2 000,00 € 21.12.2017 Faktúra
0167/18 preklad historických textov a resume katalógu výstavy Rod Dessewffy-Hanušovské panstvo, projekt č.17-521-01830, podporený z verejných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 510,00 € 30.05.2018 Faktúra
0168/18 príprava a tlač publikácie s názvom "Rod Dessewfy - Hanušovské panstvo" projekt č. 17-521-01830, podporený z verejných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 2 005,00 € 30.05.2018 Faktúra
0233/18 grafická príprava a tlač katalógu na výstavu "Petrolejové lampy -funkčnosť a krása - projekt č. 18-521-02017 , podporený z verej ných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 504,90 € 23.07.2018 Faktúra
0433/18 vyhotovoenie piblikácie " Nové obzory" - projekt č. 18-521-02063 ADIN s.r.o. 2 387,00 € 18.12.2018 Faktúra
0434/18 zabezpečenie grafickej časti expozície pre projekt č. 18-521-02010 s názvom "Opál- slovenský drahokam" ADIN s.r.o. 1 140,00 € 18.12.2018 Faktúra
0461/18 výroba propagačných materiálov pre projekt " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ADIN s.r.o. 347,33 € 18.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »