Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2636
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0046/14 členský príspevok Zvaz muzei 80,00 € 07.03.2014 Faktúra
0175/20 Nálup členských preukazov Zväzu múzeí na Slovenska pre zamestnancov v počte 27 ks a jedn. cene 3€/ks - plastová karta Zvaz muzei 81,00 € 01.07.2020 Faktúra
0332/17 Libethenit - 2 ks + dobierka na projekt č. 17-521-00842 s názvom "Pohľad do histórie cez sko" podporený z verejných zdrojov FNPU Zuzana Uličná - MINERAL 10,10 € 16.10.2017 Faktúra
0425/19 Grafické spracovanie, tlač a väzba publikácie "Povery z horného Potorysia IV. časť" Zuzana Magdová - Tlačiareň Kušnír 1 265,00 € 18.12.2019 Faktúra
0201/17 priadza Camilla 130 ks. Projekt z FNPU č. 17-521-01841 - "Stretnutie s dejinami v archeoparku" Zlatá priadka 208,00 € 28.06.2017 Faktúra
0384/17 nákup - plexiglas XT rúra 100/92-2000mm Clear-3 ks, plexiglass XT rúra 150/142-2000 Clear - 3ks na projekt č. 17-521-01893, podporený z verejných zdrojov FNPU ZENIT SK, s.r.o. 495,07 € 27.11.2017 Faktúra
0023/17 ochranné pracovné prostriedky -obuv, prezpvky, plášť - Hanušovce n/T. WINTEX s.r.o. 139,35 € 27.01.2017 Faktúra
0425/17 2 páry pracovná obuv + pracovné odevy WINTEX s.r.o. 160,00 € 14.12.2017 Faktúra
0235/18 pracovná bunda + pracovné prezuvky - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Hanušovce n/T. WINTEX s.r.o. 50,00 € 25.07.2018 Faktúra
0267/18 pracovná obuv + pracovná vesta - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby pre pracovisko v H n/T WINTEX s.r.o. 49,99 € 15.08.2018 Faktúra
0344/18 pracovná obuv, pracovná bunda - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov WINTEX s.r.o. 62,42 € 17.10.2018 Faktúra
0155/19 Nákup pracovnej bundy - 2 ks pre aktivačnú činnosť WINTEX s.r.o. 69,22 € 27.05.2019 Faktúra
0183/19 Pracovné odevy pre HnT - 2 ks vesta , 2 ks prezuvky WINTEX s.r.o. 83,78 € 13.06.2019 Faktúra
0230/19 Nákup pracovnej obuvi - aktivačná činnosť WINTEX s.r.o. 83,52 € 18.07.2019 Faktúra
0245/19 Nákup pracovného plášťa - 2 ks WINTEX s.r.o. 26,76 € 06.08.2019 Faktúra
0243/14 - súpravu autoge HOBBY TURBO SET 90 Weldex s.r.o. - zváracia technika 186,42 € 18.12.2014 Faktúra
0407/19 Náklady na turistické denníky a Wander Card Wander Book s.r.o. 240,00 € 12.12.2019 Faktúra
0115/20 servis a údržba počítačového programu WEB TRIPOLITANA.sk WAME s.r.o. 2 880,00 € 28.04.2020 Faktúra
0066/15 materiál na resštaurovanie WAD s.r.o. 547,62 € 14.04.2015 Faktúra
0091/15 materiál na reštaurovanie + kliešte + poštovné WAD s.r.o. 631,40 € 08.06.2015 Faktúra
0080/16 matreiál na reštaurovaie + poštovné WAD s.r.o. 251,90 € 28.04.2016 Faktúra
0139/17 Paraloid b 72 kg + doprava. Projekt č. 16-621-05291. WAD s.r.o. 293,50 € 05.05.2017 Faktúra
0419/17 materiál na reštaurovanie ZP WAD s.r.o. 896,20 € 13.12.2017 Faktúra
0164/18 -15 litrov prípravku proti červotočom PERMETHRIN 25/75 - 1l 13,60 EUR + poštovné WAD s.r.o. 209,50 € 22.05.2018 Faktúra
0245/18 prípravok proti červotočom + kurierska služba WAD s.r.o. 209,50 € 06.08.2018 Faktúra
0454/18 materiál na reštaurovanie ZP - (KP MK SR) WAD s.r.o. 710,88 € 20.12.2018 Faktúra
0455/18 doprava materiálu na ošetrenie zbierkových predmetov WAD s.r.o. 5,52 € 20.12.2018 Faktúra
0121/19 Prípravok proti červotočom - Permethrin - reštaurovanie WAD s.r.o. 141,50 € 26.04.2019 Faktúra
0388/19 Materiál na reštaurátorske účely WAD s.r.o. 230,50 € 06.12.2019 Faktúra
0318/20 Nákup prostriedku na ochranu dreva proti červotočom v počte 10 ks WAD s.r.o. 129,10 € 14.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »