Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2275
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0440/17 grafická príprava a tlač publikácie "Príbehy zastaveného času" v náklade 400 ks -projekt č. 17-521-01861 ALLDATA s.r.o. 3 103,68 € 21.12.2017 Faktúra
0249/14 jedálne kupóny + poplatok za doručenie LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 18.12.2014 Faktúra
0038/15 za stravné lístky + poštovné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 02.03.2015 Faktúra
0088/15 stravné lístky + poplatok za doručenie LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 01.06.2015 Faktúra
0116/15 jedálne kupóny + poplatok za doručenie + balné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 04.08.2015 Faktúra
0186/15 jedálne kupóny + popltok za doručenie a balné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 29.10.2015 Faktúra
0233/15 jedálne kupóny + poplatoo za doručenie, poštovné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 21.12.2015 Faktúra
0065/16 za stravné lístky + poštovné LECHEQUE DEJEUNER 3 002,66 € 05.04.2016 Faktúra
0445/17 závesy s príslušenstvom+ koberec + stojany na bariérové šnúry na projekt s názvom "Dessewffy-zabzdnutý rod",podporený z verejných zdrojov FNPU Ingrid Szabóová - HASZCOM 3 002,00 € 22.12.2017 Faktúra
0340/17 tvorba webovej stránky Krajského múzeá v Prešove Ing.Tomáš Redlinger 3 000,00 € 27.10.2017 Faktúra
IK/010/18 výkon autorského dozoru počas realizácie stavby: Archeologická expozícia v Kaštieli v H. n/T. - projekt INTERREG Ing.arch. Eva Kupčihová 3 000,00 € 06.09.2018 Faktúra
0135/18 za dodávku elektrickej energie Vychodosl. energetika 2 970,00 € 02.05.2018 Faktúra
0087/19 za dodávku elektrickej energie za obdobie od 1.2.-28.2.2019- PO Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 916,59 € 14.03.2019 Faktúra
0271/17 stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy správcu pri Malom kaštieli - Hanušovce n/T. Ján Velebír - STAVITEĽ 2 880,00 € 24.08.2017 Faktúra
0121/13 LECHEQUE DEJEUNER 2 840,74 € 01.07.2013 Faktúra
0163/13 jedálne kupóny +poštovné,balné LECHEQUE DEJEUNER 2 840,74 € 04.09.2013 Faktúra
0051/14 jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné LECHEQUE DEJEUNER 2 840,74 € 28.03.2014 Faktúra
0111/14 jedálne kupóny + balné, poštovné LECHEQUE DEJEUNER 2 840,74 € 02.07.2014 Faktúra
0273/19 Nákup stravných lístkov v počte 600 kusov, suma 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 838,24 € 03.09.2019 Faktúra
0296/17 Krabice na herbáre v počte 500 ks + paleta - pre projekt č.17-542-04516 s názvom" Dovybavnie botanických depozitárov", podporený z verejných zdrojov FNPU. G.N.P spol.s.r.o. 2 767,20 € 26.09.2017 Faktúra
0334/19 Stravné lístky - 580 kusov v cene 4,80€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 743,63 € 05.11.2019 Faktúra
0009/19 stravné lístky v počte 600 k s- dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 660,85 € 08.01.2019 Faktúra
0053/19 za dodávku el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2019, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 2 618,90 € 13.02.2019 Faktúra
0255/14 formatovacia píla TS 315VF-2000 + KAP305JL Drevostroj s.r.o. 2 599,00 € 03.12.2014 Faktúra
0203/19 Stravné lístky v počte 580 kusov (4,50/ks) DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 572,15 € 04.07.2019 Faktúra
0049/16 za el.energiu Vychodosl. energetika 2 570,00 € 01.03.2016 Faktúra
0057/17 za el.energiu - Hlavná 86 Vychodosl. energetika 2 560,00 € 01.03.2017 Faktúra
0380/19 Nákup stravných lístkov za 12/2019 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 549,69 € 03.12.2019 Faktúra
0105/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 2 520,00 € 01.04.2018 Faktúra
IB/006/18 príprava a sprevádzkovanie mobilenej aplikácie v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kulktúrneho turizmu Karpát" ALMITRANS, s.r.o. 2 512,80 € 29.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »