Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
IK/016/18 Dobropis k FA 158039 - stavebné práce v rámci projektu Živá archeológia ako jedinečný produuk kultúrneho turizmu Karpát" Pehaes a.s. -4 958,53 € 12.10.2018 Faktúra
IK/017/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 43/2018 " Príprava,realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" za mesiac júl 20118 v rámci proj. INTERREG Pehaes a.s. 115 825,75 € 12.10.2018 Faktúra
0321/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,70 € 11.10.2018 Faktúra
0322/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu - Hanušovce n/T. Slovak Telekom, a.s. 31,45 € 11.10.2018 Faktúra
0323/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,73 € 11.10.2018 Faktúra
0324/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 30,16 € 11.10.2018 Faktúra
0325/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 12,95 € 11.10.2018 Faktúra
0326/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 20,14 € 11.10.2018 Faktúra
0327/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 17,06 € 11.10.2018 Faktúra
0328/18 údržba iSPINU na obdobie od 1.10.-31.12.2018 Asseco Solutions 387,14 € 11.10.2018 Faktúra
0331/18 hovädzia koža - pre projekt č. MK-159/2018/2.1 s názvom " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK SR CIPISEK - Folkart, s.r.o. 120,00 € 11.10.2018 Faktúra
0332/18 poplatky za služby mobilnej siete - opis faktúry z roku 2017 Slovak Telekom, a.s. 12,62 € 11.10.2018 Faktúra
0333/18 Opis Faktúry z roku 2017 - za služby mobilnej siete vs. 3419286078 Slovak Telekom, a.s. 12,80 € 11.10.2018 Faktúra
0313/18 poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.10.2018 Faktúra
0314/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 47,83 € 08.10.2018 Faktúra
0315/18 BOZP a PO za IX.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 08.10.2018 Faktúra
0316/18 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 45,66 € 08.10.2018 Faktúra
0317/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 12,90 € 08.10.2018 Faktúra
0318/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.10.2018 Faktúra
0319/18 500 kusov - mosadzné mincové platničky pre projekt "Priblížme si históriu prácou vlastných rúk" Mincovňa Kremnica 150,00 € 08.10.2018 Faktúra
0320/18 náklady spojené s prepravou mosadzné platničky pre projekt č. MK-159/2018/2.1 " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" Mincovňa Kremnica 5,15 € 08.10.2018 Faktúra
0310/18 poplatky za mobilné služby + internet Orange Slovensko a.s. 38,88 € 04.10.2018 Faktúra
0311/18 za dodávku elektrickej energie na obdobie od 1.10.-31.10.2018 Vychodosl. energetika 49,00 € 04.10.2018 Faktúra
0312/18 revízia - elektronický zabezpečovací systém v objekte Depozitár Sigord TRANS - MONT, s.r.o. 141,96 € 04.10.2018 Faktúra
0309/18 za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.10.-31.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 02.10.2018 Faktúra
0302/18 materiál na údržbu - Kaštieľ Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 37,37 € 01.10.2018 Faktúra
0303/18 vyúčtovanie vodné, stočne za obdobie od 22.6.-24.9.2018 - odberné miesto H n/T. Vychodosl. vodarenska spol 220,24 € 01.10.2018 Faktúra
0304/18 Tlač plagátov 100x73 cm na výstavu " V osudových rokoch 1918-168" Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 416,10 € 01.10.2018 Faktúra
0305/18 poskytnutie stravovania pre účastníkov konferencie v rámci proj. č. 18-521-02063 "Nnové obzory" RegeGastro, s.r.o. 21,40 € 01.10.2018 Faktúra
0306/18 poskytnutie stravovania pre účestníkov konferencie v rámci proj č. 18-521-02063 - "Nové obzory" RegeGastro, s.r.o. 50,00 € 01.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »