Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2072
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0200/19 Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 02.07.2019 Faktúra
0198/19 Náklady na vodné a stočné HnT Zámocká za obdobie 03-06/2019 Vychodosl. vodarenska spol 136,60 € 01.07.2019 Faktúra
0199/19 Náklady na propag. materiál - drevené magnetky, magnetka preglejka obdĺžnik, magnetka preglejka ovál- HnT Toman a Toman 204,00 € 01.07.2019 Faktúra
0197/19 Náklady na hrnčeky s potlačou 180 ks Adrián Melaj - BIZNIS PLUS 396,00 € 25.06.2019 Faktúra
0195/19 Fakturácia za koncert v rámci Medzin.hud.festivalu Pro musica nostra sarossiensi dňa 14.6.2019 o 18:00 Prešovský hudobný spolok SÚZVUK 2 000,00 € 24.06.2019 Faktúra
0196/19 Skladaná mapa- Šarišská vrchovina - Branisko VKÚ Harmanec, s.r.o. 1 081,08 € 24.06.2019 Faktúra
0193/19 Reklamné služby - 4 ks veľkoplošných plagátov na výstavu " Kabinet kuriozít " Mgr. Tomáš Timko 38,00 € 21.06.2019 Faktúra
0194/19 Zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie odpadu - Hanušovce n/T. OZÓN Hanušovce, a.s. 19,87 € 21.06.2019 Faktúra
0191/19 Servisný zásah - sled.kamier Archeopark HnT -zrušenie prístupu p. Kotorová, nový prístup p. Kušnír, Bruss FITTICH PREAL s.r.o. 87,06 € 20.06.2019 Faktúra
0192/19 Nákup vybavenia do kuchynky - termosky, džbány, šálky, lyžičky, poháre R.P.M. s.r.o. 198,54 € 20.06.2019 Faktúra
0185/19 Nákup tričiek s logom múzea a potlačou folklórneho motívu - 100 ks JES SK, s.r.o. 661,20 € 19.06.2019 Faktúra
0186/19 Náklady na el. energiu PO, Hlavná 86 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 358,63 € 19.06.2019 Faktúra
0187/19 Náklady na el. energiu HnT, Zámocká 151 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 89,15 € 19.06.2019 Faktúra
0188/19 Náklady na el. energiu HnT, Zámocká 160 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 572,47 € 19.06.2019 Faktúra
0189/19 Náklady na el. energiu PO, Hlavná 90 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 174,31 € 19.06.2019 Faktúra
0190/19 Náklady na el.energiu Po, Hlavná 86 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 601,60 € 19.06.2019 Faktúra
0184/19 Nákup propag. materiálu -magnetiek s potlačou spolu 1 000ks, z toho 450 ks HnT, 150 ks kaštieľ Stropkov,200 ks budova KM PO, 200 ks hasičské auto ALMITRANS, s.r.o. 516,00 € 14.06.2019 Faktúra
0183/19 Pracovné odevy pre HnT - 2 ks vesta , 2 ks prezuvky WINTEX s.r.o. 83,78 € 13.06.2019 Faktúra
0182/19 Tlač 2 ks plagátov o rozmere 594x841 mm na výstavu "Slovenská republika rád" Mgr. Tomáš Timko 15,00 € 12.06.2019 Faktúra
0181/19 Tlač 20 ks plagátov o rozmere 1000x730mm na výstavu "Slovenská republika rád" Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 290,40 € 11.06.2019 Faktúra
0175/19 Bezpečnostnotechn. služba a služby technika požiarnej ochrany za 05/19 Anna Kačmárová 80,00 € 10.06.2019 Faktúra
0176/19 Kontrola hasiaceho prístroja, hydrantu, správa o kontrole HP, hydrantu František Bochňák 74,70 € 10.06.2019 Faktúra
0177/19 Hasiaci prístroj, piktogram KRIŠKO s.r.o. 30,00 € 10.06.2019 Faktúra
0178/19 Poplatky za telekomunikačné služby t.č. 057/4452371 ISDN za 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,92 € 10.06.2019 Faktúra
0179/19 Poplatky za služby adsl prístupu za obdobie 06/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.06.2019 Faktúra
0180/19 Poplatky za telekom. služby - tel 057/4450246, 057/4452441 za obdobie 05/19 Slovak Telekom, a.s. 21,62 € 10.06.2019 Faktúra
0168/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odb. miesto PO, Ku Kumštu za obdobie 06/19 Vychodosl. energetika 55,00 € 06.06.2019 Faktúra
0169/19 Poplatky za telefónne služby Prešov pevná linka 051/7734708 za obdobie 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 14,51 € 06.06.2019 Faktúra
0170/19 Poplatky za telekom. služby - internet - za obdobie 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.06.2019 Faktúra
0171/19 Poplatky za používanie ADSL prístupu za 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »