Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2000
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0329/18 tyčový cín Sn100Sb pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 49,38 € 12.10.2018 Faktúra
0330/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 12,50 € 12.10.2018 Faktúra
0334/18 pracovné odevy v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu" - ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 125,04 € 12.10.2018 Faktúra
0335/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2018 Vychodosl. energetika 383,57 € 12.10.2018 Faktúra
0336/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2018, Zámocká 151, hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 25,43 € 12.10.2018 Faktúra
0337/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 109,63 € 12.10.2018 Faktúra
0338/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 247,36 € 12.10.2018 Faktúra
0339/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2018, Hlavná 90, Prešov Vychodosl. energetika 122,48 € 12.10.2018 Faktúra
IK/016/18 Dobropis k FA 158039 - stavebné práce v rámci projektu Živá archeológia ako jedinečný produuk kultúrneho turizmu Karpát" Pehaes a.s. -4 958,53 € 12.10.2018 Faktúra
IK/017/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 43/2018 " Príprava,realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" za mesiac júl 20118 v rámci proj. INTERREG Pehaes a.s. 115 825,75 € 12.10.2018 Faktúra
0321/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,70 € 11.10.2018 Faktúra
0322/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu - Hanušovce n/T. Slovak Telekom, a.s. 31,45 € 11.10.2018 Faktúra
0323/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,73 € 11.10.2018 Faktúra
0324/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 30,16 € 11.10.2018 Faktúra
0325/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 12,95 € 11.10.2018 Faktúra
0326/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 20,14 € 11.10.2018 Faktúra
0327/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 17,06 € 11.10.2018 Faktúra
0328/18 údržba iSPINU na obdobie od 1.10.-31.12.2018 Asseco Solutions 387,14 € 11.10.2018 Faktúra
0331/18 hovädzia koža - pre projekt č. MK-159/2018/2.1 s názvom " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk", podporený z verejných zdrojov MK SR CIPISEK - Folkart, s.r.o. 120,00 € 11.10.2018 Faktúra
0332/18 poplatky za služby mobilnej siete - opis faktúry z roku 2017 Slovak Telekom, a.s. 12,62 € 11.10.2018 Faktúra
0333/18 Opis Faktúry z roku 2017 - za služby mobilnej siete vs. 3419286078 Slovak Telekom, a.s. 12,80 € 11.10.2018 Faktúra
0313/18 poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 08.10.2018 Faktúra
0314/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 47,83 € 08.10.2018 Faktúra
0315/18 BOZP a PO za IX.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 08.10.2018 Faktúra
0316/18 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 45,66 € 08.10.2018 Faktúra
0317/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 12,90 € 08.10.2018 Faktúra
0318/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.10.2018 Faktúra
0319/18 500 kusov - mosadzné mincové platničky pre projekt "Priblížme si históriu prácou vlastných rúk" Mincovňa Kremnica 150,00 € 08.10.2018 Faktúra
0320/18 náklady spojené s prepravou mosadzné platničky pre projekt č. MK-159/2018/2.1 " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" Mincovňa Kremnica 5,15 € 08.10.2018 Faktúra
0310/18 poplatky za mobilné služby + internet Orange Slovensko a.s. 38,88 € 04.10.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »