Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2331
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0186/19 Náklady na el. energiu PO, Hlavná 86 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 358,63 € 19.06.2019 Faktúra
0187/19 Náklady na el. energiu HnT, Zámocká 151 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 89,15 € 19.06.2019 Faktúra
0188/19 Náklady na el. energiu HnT, Zámocká 160 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 572,47 € 19.06.2019 Faktúra
0189/19 Náklady na el. energiu PO, Hlavná 90 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 174,31 € 19.06.2019 Faktúra
0190/19 Náklady na el.energiu Po, Hlavná 86 za obdobie 05/2019 Vychodosl. energetika 601,60 € 19.06.2019 Faktúra
0184/19 Nákup propag. materiálu -magnetiek s potlačou spolu 1 000ks, z toho 450 ks HnT, 150 ks kaštieľ Stropkov,200 ks budova KM PO, 200 ks hasičské auto ALMITRANS, s.r.o. 516,00 € 14.06.2019 Faktúra
0183/19 Pracovné odevy pre HnT - 2 ks vesta , 2 ks prezuvky WINTEX s.r.o. 83,78 € 13.06.2019 Faktúra
0182/19 Tlač 2 ks plagátov o rozmere 594x841 mm na výstavu "Slovenská republika rád" Mgr. Tomáš Timko 15,00 € 12.06.2019 Faktúra
0181/19 Tlač 20 ks plagátov o rozmere 1000x730mm na výstavu "Slovenská republika rád" Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 290,40 € 11.06.2019 Faktúra
0175/19 Bezpečnostnotechn. služba a služby technika požiarnej ochrany za 05/19 Anna Kačmárová 80,00 € 10.06.2019 Faktúra
0176/19 Kontrola hasiaceho prístroja, hydrantu, správa o kontrole HP, hydrantu František Bochňák 74,70 € 10.06.2019 Faktúra
0177/19 Hasiaci prístroj, piktogram KRIŠKO s.r.o. 30,00 € 10.06.2019 Faktúra
0178/19 Poplatky za telekomunikačné služby t.č. 057/4452371 ISDN za 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 21,92 € 10.06.2019 Faktúra
0179/19 Poplatky za služby adsl prístupu za obdobie 06/19 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.06.2019 Faktúra
0180/19 Poplatky za telekom. služby - tel 057/4450246, 057/4452441 za obdobie 05/19 Slovak Telekom, a.s. 21,62 € 10.06.2019 Faktúra
0168/19 Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odb. miesto PO, Ku Kumštu za obdobie 06/19 Vychodosl. energetika 55,00 € 06.06.2019 Faktúra
0169/19 Poplatky za telefónne služby Prešov pevná linka 051/7734708 za obdobie 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 14,51 € 06.06.2019 Faktúra
0170/19 Poplatky za telekom. služby - internet - za obdobie 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.06.2019 Faktúra
0171/19 Poplatky za používanie ADSL prístupu za 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
0172/19 Poplatky za hlasové služby 05/2019 a magio internet 06/2019 Slovak Telekom, a.s. 46,10 € 06.06.2019 Faktúra
0173/19 Poplatky za telefónne služby 05/2019 Slovak Telekom, a.s. 11,89 € 06.06.2019 Faktúra
0174/19 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudob. diel na podujatí Noc múzeí Prešov SOZA 14,40 € 06.06.2019 Faktúra
0166/19 Telefónne poplatky Orange Slovensko a.s. 35,05 € 05.06.2019 Faktúra
0167/19 Náklady na reinštaláciu lustrov, svietidlá, Kaštieľ Hanušovce n T Glass LPS, s.r.o. 1 500,00 € 05.06.2019 Faktúra
0162/19 Nákup tovaruWifi Router, FTP kábel, konektor, prevedenie kabeláže Ing.Marián Dobrovič - NETWECO 68,27 € 04.06.2019 Faktúra
0163/19 Nákup stravných lístkov v počte 520 kusov v sume 4,50€/ks DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 306,07 € 04.06.2019 Faktúra
0164/19 Spotreba zemného plynu Hanušovce nT za obdobie 01.06.2019-30.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 149,00 € 04.06.2019 Faktúra
0165/19 Vypracovanie a dodanie proj.dokum. na odstránenie stavby a prieskum zavlhnutia v rámci akcie Rekonštrukcia múzea AXA Projekt, s.r.o. 4 200,00 € 04.06.2019 Faktúra
0160/19 Odborné zreštaurovanie dvoch sakrálnych sôch z obdobia baroka projekt č. 18-541-03150 restART BA s.r.o. 7 000,00 € 03.06.2019 Faktúra
0161/19 Odborné zreštaurovanie dvoch sakrálnych sôch z obce Široké - projekt č. 18-541-03086 restART BA s.r.o. 5 000,00 € 03.06.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »