Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
IK/011/18 výkon autorského dozoru "Dobudovanie aercheoparku v H n/T. - projekt INTERREG Ing.arch. Eva Kupčihová 960,00 € 06.09.2018 Faktúra
IK/012/18 komplexná činnosť stavebného dozora na stavbe" Dostavba archeoparku" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 2 160,00 € 06.09.2018 Faktúra
IK/013/18 činnosť stavebného dozora na stavbe : "Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom" - projekt INTERREG ING. Tomáš Velebír 5 140,80 € 06.09.2018 Faktúra
0278/18 za dodávku zemného plynu za obdobie 1.9.-30.9.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 987,00 € 04.09.2018 Faktúra
0275/18 materiál na údržbu - Kaštieľ Hanušovce n/T. KOVTEX, s.r.o. 14,90 € 03.09.2018 Faktúra
0277/18 vodné, stočné a zrážkové vody za obdobie od 17.5.-22.8.2018 Vychodosl. vodarenska spol 842,66 € 03.09.2018 Faktúra
0276/18 stravné lístky v počte 600 ks - 1/4 EUR + zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 365,20 € 03.09.2018 Faktúra
0274/18 príprava hudobno-devadelného predstavenie "Divadelné a folklórne zábavky" v rámci 3. ročníka podujatia "Leto s Rákocim" Divadlo teatrálnej skratky 200,00 € 27.08.2018 Faktúra
0272/18 kultúrno-dramatické podujatie "Do zbrane, kuruci, a iné hsitorické pestvá v rámci cyklu " Leto s Rákocim" SPARTA o.z. SpArt-a 200,00 € 23.08.2018 Faktúra
0264/18 za el.energiu za obdobie od 1.7.-31.7.2018, Hlavná 86 Prešov Vychodosl. energetika 91,58 € 20.08.2018 Faktúra
0265/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 25,33 € 20.08.2018 Faktúra
0266/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 26,69 € 20.08.2018 Faktúra
0268/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.7.-31.7.2018 - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika -39,84 € 20.08.2018 Faktúra
0269/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.7.-31.7.2018 - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika -94,97 € 20.08.2018 Faktúra
0270/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.7.-31.7.2018, zámocká 160/5, Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika -0,16 € 20.08.2018 Faktúra
0271/18 za el.energiu za obdobie od 1.7.-31.7.2018, Zámocká 160/5, Hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 32,10 € 20.08.2018 Faktúra
0273/18 medený drôt + navliekací materiál Miroslav Hlupík 98,28 € 20.08.2018 Faktúra
0267/18 pracovná obuv + pracovná vesta - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby pre pracovisko v H n/T WINTEX s.r.o. 49,99 € 15.08.2018 Faktúra
0262/18 moretti tyčinky nas výrobu sklenených kolráok na projekt MK-159/2018/2.1. " Priblížime si históriu prácou vlastných rúk, podporený z verejných zdrojov MK Quatro s.r.o. 86,66 € 14.08.2018 Faktúra
0263/18 keramická hlina - projekt č. MK-159/2018/2.1 "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk"- podporený z verejných zdrojov MK M.S.Holding s.r.o. 98,50 € 14.08.2018 Faktúra
0260/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 26,84 € 10.08.2018 Faktúra
0261/18 BOZP a Po za VII. 2018 Anna Kačmárová 80,00 € 10.08.2018 Faktúra
0258/18 dodávka palivového dreva na projekt MK-159/2018/2.1 - Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" Ľubomír Višńovský 70,00 € 09.08.2018 Faktúra
0259/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 102/2017 - obnova renesančno-barokového kaštieľa H n/T. Pehaes a.s. 88 023,14 € 09.08.2018 Faktúra
0249/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 08.08.2018 Faktúra
0250/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,28 € 08.08.2018 Faktúra
0251/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.08.2018 Faktúra
0252/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 14,46 € 08.08.2018 Faktúra
0253/18 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 45,72 € 08.08.2018 Faktúra
0254/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »