Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0184/18 za dodávku el.energie Vychodosl. energetika 300,00 € 01.06.2018 Faktúra
0185/18 za dodávku el. energie za obdoie - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 220,00 € 01.06.2018 Faktúra
0166/18 grafické a tačiarenské práce - pre vytvorenie expozície Dessewffy - zabudnutý rod - projekt č. 17-521-01830,podporený z verejných zdrojov FNPU ALMITRANS, s.r.o. 2 005,44 € 30.05.2018 Faktúra
0167/18 preklad historických textov a resume katalógu výstavy Rod Dessewffy-Hanušovské panstvo, projekt č.17-521-01830, podporený z verejných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 510,00 € 30.05.2018 Faktúra
0168/18 príprava a tlač publikácie s názvom "Rod Dessewfy - Hanušovské panstvo" projekt č. 17-521-01830, podporený z verejných zdrojov FNPU ADIN s.r.o. 2 005,00 € 30.05.2018 Faktúra
0165/18 vodné, stočné za obdobie od 15.2.2017-22.5.2018 Vychodosl. vodarenska spol 721,81 € 28.05.2018 Faktúra
0161/18 predplatné časopisu na rok 2018: Remeslo, umenie, diz. L.K.Permanent spol. s.r.o. 9,90 € 22.05.2018 Faktúra
0162/18 pracovná bunda, obuv - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 50,00 € 22.05.2018 Faktúra
0163/18 pracovný plášť - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 30,00 € 22.05.2018 Faktúra
0164/18 -15 litrov prípravku proti červotočom PERMETHRIN 25/75 - 1l 13,60 EUR + poštovné WAD s.r.o. 209,50 € 22.05.2018 Faktúra
IK/001/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo - projekt INTERREG Pehaes a.s. 40 765,51 € 22.05.2018 Faktúra
0159/18 kancelársky materiál - Noc múzeií - 2018 ŠEVT a.s. 49,48 € 18.05.2018 Faktúra
0160/18 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 102/2017 - Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n/T. Pehaes a.s. 34 076,40 € 18.05.2018 Faktúra
0155/18 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.4.-30.4.2018 Vychodosl. energetika -1 511,93 € 16.05.2018 Faktúra
0156/18 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.4.-30.4.2018 Vychodosl. energetika -589,06 € 16.05.2018 Faktúra
0157/18 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.4.-30.4.2018 Vychodosl. energetika -1 142,49 € 16.05.2018 Faktúra
0158/18 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.4.-30.4.2018 Vychodosl. energetika 8,48 € 16.05.2018 Faktúra
0149/18 predplatné časopisov na rok 2018: Slovenský národopis,Historický časopis, Pamiatky a múzeá Slovenská pošta, a.s. 51,28 € 14.05.2018 Faktúra
0150/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 14.05.2018 Faktúra
0151/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,10 € 14.05.2018 Faktúra
0152/18 tonery do tlačiarni PRINTMANIA s.r.o. 89,51 € 14.05.2018 Faktúra
0153/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 14,60 € 14.05.2018 Faktúra
0154/18 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 16,92 € 14.05.2018 Faktúra
0141/18 používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2018 Faktúra
0142/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 09.05.2018 Faktúra
0143/18 používanie FBA-adsl.prístupu Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2018 Faktúra
0144/18 BOZP a PO - IV.2018 Anna Kačmárová 80,00 € 09.05.2018 Faktúra
0145/18 za dodávku el. energie za obdoie od 1.3.-31.5.2018 Vychodosl. energetika 282,00 € 09.05.2018 Faktúra
0146/18 za dodávku el. energie za obdoie od 1.5.-31.5.2018 Slovak Telekom a.s. 49,00 € 09.05.2018 Faktúra
0147/18 zneškodenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie odpadu OZÓN Hanušovce, a.s. 9,34 € 09.05.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »