Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1933
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0354/18 za stravné lístky v počte 550 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 168,10 € 05.11.2018 Faktúra
0352/18 systémová podpora 3.Q.2018 AutoCont 193,28 € 02.11.2018 Faktúra
0353/18 spracovanie graficého nátlačku a inzercia v Cestovnom informátorovi 2019 Joma Travel, s.r.o. 350,00 € 02.11.2018 Faktúra
0351/18 odborné prehliadky technických zariadení, plynových a tlakových + odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne - Hanušovce n/T. NIKO - TLAK SERVIS 670,92 € 29.10.2018 Faktúra
IB/006/18 príprava a sprevádzkovanie mobilenej aplikácie v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kulktúrneho turizmu Karpát" ALMITRANS, s.r.o. 2 512,80 € 29.10.2018 Faktúra
IB/007/18 výroba a umiestnenie informačných a smerových tabúľ v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" ALMITRANS, s.r.o. 5 071,20 € 29.10.2018 Faktúra
IB/009/18 kancelárske potreby - tonery v rámci projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" T J Invest s.r.o. 118,90 € 24.10.2018 Faktúra
IB/010/18 kancelársky materiál - fólia, obálka, USB kľúč v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" AXDATA s.r.o. 481,37 € 24.10.2018 Faktúra
0350/18 revízia elektroinštalácia a bleskozvodu - objek KM - Sigord Ing. Zelinka Jozef 390,00 € 23.10.2018 Faktúra
0349/18 kontrola a oprava hasiacich prístrojov + vypracovanie potvrdenia o kontrole HP - Hanušovce n/T. Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 103,80 € 22.10.2018 Faktúra
IB/008/18 kancelárske potreby v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" APL plus, s.r.o 427,72 € 22.10.2018 Faktúra
IK/018/18 za stavebné práce a dodávky na základe Zmluvy č. 7/2018 stavby "Dostavba archeoparku - za mesiac júl 2018 v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" DRAGSO s.r.o. 8 249,00 € 22.10.2018 Faktúra
0348/18 pracovná bunda - aktivačná činnosť ÚPSvAR Prešov BRAKON s.r.o. 30,00 € 18.10.2018 Faktúra
0343/18 kominárske práce a revízia komínov - Kaštieľ Hanušovce n/T. Michal Husák 470,00 € 17.10.2018 Faktúra
0344/18 pracovná obuv, pracovná bunda - aktivačná činnosť ÚPSVaR Prešov WINTEX s.r.o. 62,42 € 17.10.2018 Faktúra
0345/18 digitalizácia a uloženie 8 mm celuloidových filmov na DVD Ing. Peter Kolesár - pEtEkO 30,43 € 17.10.2018 Faktúra
0346/18 servisný zásah - objekt Hanušovce n/T. FITTICH PREAL s.r.o. 52,27 € 17.10.2018 Faktúra
0347/18 nové verzie MAGMY - 4. Q. 2018 AutoCont 25,40 € 17.10.2018 Faktúra
IB/004/18 vzdelávacie a kultúrne aktivity "podujatia na ceste" -v rámci projektu " Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" KUBOX, s.r.o. 2 400,00 € 16.10.2018 Faktúra
IB/005/18 za služby poskytnuté v zmysle zmluvy 103/2017 v rámci projektu INTERREG SAJAT, s.r.o. 4 779,00 € 16.10.2018 Faktúra
0340/18 inštaláterské práce - oprava ústredného kúrenia- Hanušovce n/T. Peter Zajac 60,00 € 15.10.2018 Faktúra
0342/18 materiál zakúpený pre projekt č. 18-521-02010 s názvom "opál- slovenský drahokam" Kovsmol, s.r.o. 286,37 € 15.10.2018 Faktúra
0341/18 preprava materiálu zakúpeného pre projekt č. 15-52102010 " Opál- slovenský drahokam" Kovsmol, s.r.o. 30,00 € 15.10.2018 Faktúra
0329/18 tyčový cín Sn100Sb pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 49,38 € 12.10.2018 Faktúra
0330/18 expedičné a odbytové náklady (tyčový cín Sn100Sb) pre projekt MK-159/2018/2.1 s názvom "Priblížime si históriu prácou vlastných rúk" ABE.TEC, s.r.o. 12,50 € 12.10.2018 Faktúra
0334/18 pracovné odevy v rámci projektu "Praxou k zamestnaniu" - ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 125,04 € 12.10.2018 Faktúra
0335/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2018 Vychodosl. energetika 383,57 € 12.10.2018 Faktúra
0336/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2018, Zámocká 151, hanušovce n/T. Vychodosl. energetika 25,43 € 12.10.2018 Faktúra
0337/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 109,63 € 12.10.2018 Faktúra
0338/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2018, Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 247,36 € 12.10.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »