Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2518
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0030/20 Náklady na naprogramovanie užívat. kódu a poučenie užívateľa vrátane dopravy FITTICH PREAL s.r.o. 48,00 € 03.02.2020 Faktúra
0031/20 Náklady na telefónne poplatky mobily za obdobie 27.1.2020 - 26.2.2020 Orange Slovensko a.s. 37,32 € 03.02.2020 Faktúra
0032/20 Náklady na vypracovanie a dodanie PD " Rekonštrukcia múzea - komplexná obnova meštian. domov.. " AXA Projekt, s.r.o. 19 920,00 € 03.02.2020 Faktúra
0029/20 Predplatné Prešovského večerníka na rok 2020 Privatpress s.r.o. 85,40 € 31.01.2020 Faktúra
0028/20 Výpožička 16 ks panelov na výstavu "Mláďatá " v Hanušovciach nT Slovenské múzeum ochrany a jaskyniarstva 24,00 € 31.01.2020 Faktúra
0027/20 Náklady na vývoz odpadu v Kaštieli Hanušovce n T Mesto Hanušovce nad Topľou 26,00 € 27.01.2020 Faktúra
0040/20 poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 20.01.2020 Faktúra
0020/20 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.12.2019 Vychodosl. energetika 9,56 € 17.01.2020 Faktúra
0021/20 vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie od 1.1.-31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 421,30 € 17.01.2020 Faktúra
0019/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 - H n /T. Vychodosl. energetika 49,08 € 16.01.2020 Faktúra
0026/20 Fakturácia za novú verziu Magma 1.štvrťrok 2020 AutoCont 25,49 € 16.01.2020 Faktúra
0011/20 zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 52,13 € 14.01.2020 Faktúra
0013/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 Vychodosl. energetika 3 046,19 € 14.01.2020 Faktúra
0015/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.2019-31.12.2019 Vychodosl. energetika 805,37 € 14.01.2020 Faktúra
0016/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 - Hlavná 90, PO Vychodosl. energetika 507,62 € 14.01.2020 Faktúra
0017/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019 - H n/T. - Zámocká 151 Vychodosl. energetika 25,72 € 14.01.2020 Faktúra
0018/20 za dodávku el.energie za obdobie od 1.12.-31.12.2019, Zámocka 160 - H n/T. Vychodosl. energetika 502,78 € 14.01.2020 Faktúra
0022/20 Fakturácia softvéru - RAP za rok 2020 Asseco Solutions 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
0023/20 Fakturácia za softvér RAP - modul Zverejňovanie na rok 2020 Asseco Solutions 26,88 € 14.01.2020 Faktúra
0024/20 Fakturácia za softvér SPIN servisné práce za obdobie 1.1. - 31.3.2020 Asseco Solutions 387,14 € 14.01.2020 Faktúra
0025/20 Fakturácia za odber plynu , odb. miesto kaštieľ HnT, Zámocká160 za obdobie 1.1.2020-31.1.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 026,00 € 14.01.2020 Faktúra
0007/20 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 46,68 € 13.01.2020 Faktúra
0008/20 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 20,80 € 13.01.2020 Faktúra
0010/20 Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 13.01.2020 Faktúra
0014/20 poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 10.01.2020 Faktúra
0012/20 poplatky za internt Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 10.01.2020 Faktúra
0005/20 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 9,19 € 09.01.2020 Faktúra
0006/20 BOZP Anna Kačmárová 80,00 € 09.01.2020 Faktúra
0009/20 poplatky za služby pevnej siete za obdobie od 1.12.-31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 19,50 € 09.01.2020 Faktúra
0003/20 aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk na obdobie kalendárneho roka 2020 Ing. Milan Šoka 120,00 € 07.01.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »