Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1933
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0306/18 poskytnutie stravovania pre účestníkov konferencie v rámci proj č. 18-521-02063 - "Nové obzory" RegeGastro, s.r.o. 50,00 € 01.10.2018 Faktúra
0307/18 príprava cateringu pre účastníkov konferencie v rámci projektu č. 18-521-02063 s názvo " Nové obzory" RegeGastro, s.r.o. 116,89 € 01.10.2018 Faktúra
IK/015/18 dodávka a montáž systému CCTV "Kamerový systém" v rámci projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" FITTICH PREAL s.r.o. 3 600,00 € 01.10.2018 Faktúra
0308/18 za stravné lístky v počte 6000 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 2 365,20 € 01.10.2018 Faktúra
0301/18 oprava služobného motorového vozidlá VOLKSWAGEN CADDY PO 676 FX PO CAR, s.r.o. 925,61 € 26.09.2018 Faktúra
IB/003/18 predmet zákazky:" Zriadenie malých experimentálnych areálov na pestovanie pravekých rastlín" - projekt INTERREG TOBIT s.r.o. 1 450,00 € 25.09.2018 Faktúra
IB/002/18 kancelárske potreby - projekt INTERREG T J Invest s.r.o. 172,60 € 24.09.2018 Faktúra
0298/18 pravidelná ročná kontrola EZS firmaELPOS s.r.o. 197,00 € 24.09.2018 Faktúra
IK/014/18 dodávka mobiliáru pre Archeopak H n/T. v rámci projektu INTERREG Anton Šimko 30 530,00 € 24.09.2018 Faktúra
0297/18 dodávka 2ks panelov na výstavu LHDF biela 101 3x2070x2800mm FINEPRINT s.r.o. 255,64 € 18.09.2018 Faktúra
0290/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.8.-31.8.2018 - H n/T. Vychodosl. energetika 154,43 € 14.09.2018 Faktúra
0291/18 za dodávku el.energie za obdobie od 1.8.-31.8.2018 - Hlavná 86, Prešov Vychodosl. energetika 19,38 € 14.09.2018 Faktúra
0292/18 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.8.-31.8.2018 -Hlavná 90, Prešov Vychodosl. energetika -45,29 € 14.09.2018 Faktúra
0293/18 za el. energiu za obdobie od 1.8.-31.8.2018 Hlavná 86,Prešov Vychodosl. energetika 90,18 € 14.09.2018 Faktúra
0296/18 pracovná obuv + pracovný plášť - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR Prešov BRAKON s.r.o. 35,00 € 14.09.2018 Faktúra
0300/18 dodávka a montáž systémov EZS a CCTV v npových výstavných priestoroch múzea, Hlavná 86 Prešov - spolufinancovanie projektu č. 18-542-03423 FITTICH PREAL s.r.o. 322,00 € 14.09.2018 Faktúra
0295/18 Kávovar deLongi ECAM 44660 + káva - "Leto s Rákocim" 2018 GURMANI, s.r.o. 765,43 € 14.09.2018 Faktúra
0294/18 za dodávku el.energie na obdobie od 1.8.-31.8.2018 Vychodosl. energetika 24,44 € 13.09.2018 Faktúra
0299/18 dodávka a montáž systémov EZS a CCTV v nových výstavných priestoroch múzeá KM Prešov - projekt č. 18-542-03423 FITTICH PREAL s.r.o. 5 300,00 € 12.09.2018 Faktúra
0288/18 BOZP a PO za VIII. 2018 Anna Kačmárová 80,00 € 10.09.2018 Faktúra
0289/18 zneškodnenie odpadu a rekultivácia + poplatok za uloženie OZÓN Hanušovce, a.s. 36,16 € 10.09.2018 Faktúra
0279/18 za dodávku el.energie na obdobie od 1.9.-30.9.2018 - Švermova 55, Prešov Vychodosl. energetika 49,00 € 06.09.2018 Faktúra
0280/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 22,03 € 06.09.2018 Faktúra
0281/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 21,68 € 06.09.2018 Faktúra
0282/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu - Hanušovce n/T. Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
0283/18 poplatky za telekomunikačné služby - internet Slovak Telekom, a.s. 16,67 € 06.09.2018 Faktúra
0284/18 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu - Prešov Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
0285/18 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 14,99 € 06.09.2018 Faktúra
0286/18 poplatky za telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 45,77 € 06.09.2018 Faktúra
0287/18 poplatky za mobilné služby + internet Orange Slovensko a.s. 37,40 € 06.09.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »