Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 776
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
001/14 TRANS - MONT, s.r.o. 0,00 € 29.01.2014 Objednávka
001/15 Objednávame u Vás: - 5 ks rohovú hlinikovú lištu pre LED osvetlenie - LEDAL 4. - 20 ks LEDAL 4/z 1/03 - zaslepka, - 20 ks LEDAL 4/ z 2/03 - zaslepka s otvorom, - 5 m balenia LED pásik bez silikonu LED 6/20 SB, - 5 ks ADAPTER TRF 1/30, - 5 ks krycia li LITMAR, s.r.o. 0,00 € 18.02.2015 Objednávka
001/16 Na základe ponuky objednávame u Vás publikáciu -" Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2016. Cena publikácie: 49,50 EUR AJFA+AVIS s.r.o. 0,00 € 11.01.2016 Objednávka
001/17 Objednávame u Vás implementačné práce iSPIN na základe Vašej cenovej kalkulácie z dôvodu zlúčenia organizácií PSKa to Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou s Krajským múzeom v Prešove od 1.1.2017. Predpokladaná cena prác 418,25 EUR bez DPH. Asseco Solutions 0,00 € 09.01.2017 Objednávka
001/18 Objednávame u Vás uloženie ostatného odpadu a stavebného odpadu na rok 2018: - ostatný odpad - 43 EUR/t bez DPH, - stavebný odpad - 14,94 EUR bez DPH + zákonný poplatok podľa druhu odpadu.Úhrada Fa. OZÓN Hanušovce, a.s. 0,00 € 12.01.2018 Objednávka
001/19 Objednávame u Vás zneškodnenie a rekultiváciu ostatného odpadu a stavebného odpadu na rok 2019: - ostatný odpad - 45,89 EUR/t bez DPH, - stavebný odpad - 14,94 EUR bez DPH + zákonný poplatok podľa druhu odpadu.Úhrada Fa. OZÓN Hanušovce, a.s. 0,00 € 14.01.2019 Objednávka
001/20 Objednávame u Vás použitie motorového vozidlá na vývoz odpadu na 21.1.2020 z Kaštieľa v H n/T. v celkovej sume 26 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 17.01.2020 Objednávka
002/16 Na základe ponuky objednávame u Vás časopisy: - Pamiatky a múzeá na rok 2016. Cena 9,28 EUR, - Historický časopis na rok 2016. Cena 26 EUR, - a Slovenský národopis na rok 2016.Cena 16 EUR. Slovenská pošta, a.s. 0,00 € 11.01.2016 Objednávka
002/17 Objednávame u Vás: - 600 ks stravných lístkov v hodnote 3,90 EUR za stravný lístok.Úhrada Fa. DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 0,00 € 12.01.2017 Objednávka
002/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás grafickú prípravu a tlač publikácie s názvom "Rod Dessewffy - Hanušovské panstvo č. projektu : 17-521-01830 s názvom " Dessewffy - zabudnutý rod", podporený z verejných zdrojov FNPU. Cena objednávky 2005 EUR s D ADIN s.r.o. 0,00 € 12.01.2018 Objednávka
002/19 Na základe cenovej ponuky CP 18110008 objednávame u Vás materiál pre projekt č. 18-542-03423 s názvom " Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej zbierky", podporený z verejných zdrojov FNPU. Celková suma objednávky 142,10 EUR s DPH. Úhrada kone Smolka. sk 0,00 € 14.01.2019 Objednávka
002/20 Objednávame u Vás panelovú výstavu s názvom" "Mláďata" v sume 24 EUR + poštovné. Slovenské múzeum ochrany a jaskyniarstva 0,00 € 21.01.2020 Objednávka
002/2015 Objednávame u Vás. - geometrické zameranie objektu a pozemku Ku Kumštu pre zápis objektu do LV. Predpokladaná cena do 300 EUR GEOPLAN Prešov 0,00 € 20.02.2015 Objednávka
003/16 Objednávame u Vás zapojenie vnútornej telefónnej klapky (23) do kancelárie historika v administratívnej budove KM. Dohodnutá cena do 33 EUR. ELT Ing. Turlík 0,00 € 21.01.2016 Objednávka
003/17 Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás: - Verejnú správu SR - ročný prístup (2017) v sume 80 EUR bez DPH.Úhrada Fa. Poradca podnikatela 0,00 € 12.01.2017 Objednávka
003/18 Objednávame u Vás čistenie kanalizácie v priestoroch múzeá na Hlavnej 86 v sume 60 EUR/ hod bez DPH + 1,20EUR/km. Úhrada FA. MP KANAL service s..ro. 0,00 € 16.01.2018 Objednávka
003/19 Objednávame u Vás predplatné časopisov na rok 2019 - Slovenský národopis č. 1-4/2019 v sume 16 EUR - Historický časopis č. 1-4/2019 v sume 26 EUR - Pamiatky a múzeá č. 1-4/2019 v sume 9,28 EUR.Úhrada konečnej Fa. Slovenská pošta, a.s. 0,00 € 31.01.2019 Objednávka
003/20 Objednávame u Vás naprogramovanie užívateľského kódu a poučenie užívateľa vrátane dopravy v celkovej sume 48 EUR.Úhrada konečnej faktúry. FITTICH PREAL s.r.o. 0,00 € 27.01.2020 Objednávka
003/2015 Objednávame u Vás: - farebné výtlačky bulletinov v počte 150 ks. Predpokladaná cena do 92 EUR. FAX COPY Prešov, s.r.o. 0,00 € 13.03.2015 Objednávka
004/16 Na základe požiadavky objednávame u Vás: - 3 ks žiarovky E27 kompact 25W, - 2 ks žiarovky E257 kompact 46W. Celková suma objednávky 31,70 EUR. ELMART - Martin Ildza 0,00 € 25.01.2016 Objednávka
004/17 Objednávame u Vás predplatné Prešovského večerníka na rok 2017 v sume 70 EUR bez DPH Prešovský večerník 0,00 € 09.01.2017 Objednávka
004/18 Objednávame u Vás dodanie panelov: - PVC, 5 mm hrúbka, potiahnuté tlačovou fóliou, 1.) 120x75 cm 1 kus 33,50 kus 2.) 120x72 cm 4 kusy po 32,50 /kus 3.) 160x60cm 1 kus 36,00 4.) 60x50 cm 6 kusov po 13,90 /kus Ceny sú uvedené bez DPH. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 24.01.2018 Objednávka
004/19 Objednávame u Vás predplatné Prešovského večerníka na rok 2019 v celkovej sume 85,05 EU. Úhrada konečnej faktúry. Privatpress s.r.o. 0,00 € 04.02.2019 Objednávka
004/20 Objednávame u Vás predplatné Prešovského večerníka na rok 2020 v sume 85,40 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Privatpress s.r.o. 0,00 € 27.01.2020 Objednávka
004/2015 Na základe ponuky objedávsme u Vás tlačiareň Canoni-SENSYS LBP-7018C. Cena: 118,94 EUR PartnerSmart, s.r.o. 0,00 € 18.03.2015 Objednávka
005/16 Na základe požiadavky objednávame u Vás opravu vchodových dverí do Krajského múzea. Predpokladaná cena do 150 EUR. Kovomont - PO, s.r.o. 0,00 € 25.01.2016 Objednávka
005/17 Objednávame u Vás predplatné časopisov na rok 2017 - Slovenský národopis č. 1-4/2017 v sume 16 EUR - Historický časopis č. 1-4/2017 v sume 26 EUR - Pamiatky a múzeá č. 1-4/2017 v sume 9,28. Úhrada Fa. Slovenská pošta, a.s. 0,00 € 23.01.2017 Objednávka
005/18 Objednávame u Vás dodanie 1 ks informačného panelu z PVC na projekt č. 17-521-01893 s názvom " Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši"., podporený z verejných zdrojov FNPU. Úhrada FA. Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 0,00 € 29.01.2018 Objednávka
005/19 Objednávame u Vás opravu služobného motorového vozidlá EVČ PO419 FY - CITROEN v celkovej sume 85,20 EUR. Úhrada konečnej faktúry. MOTOSPOL SK s.r.o. 0,00 € 04.02.2019 Objednávka
005/20 Objednávame u Vás predplatné časopisov na rok 2020 - 1ks Pamiatky a múzea č. 1-4/2020 v sume 9,28 EUR/ks - 1ks Slovenský národopis č.1-4/2020 v sume 18 EUR/ks - 1ks Historický časopis č.1-4/2020 v sume 28 EUR/ks. Úhrada konečnej faktúry. Adresa doručenia Slovenská pošta, a.s. 0,00 € 04.02.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »